Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woningprijzen in Vlaanderen stijgen licht

Het vastgoedjaar 2015 was beter dan verwacht. In Vlaanderen zijn de verkoopprijzen van woningen en appartementen bijna in alle provincies lichtjes blijven stijgen. In Wallonië kan in de meeste provincies zelfs van een inhaaloperatie worden gesproken. In Brussel werden echter algemene prijsdalingen opgetekend, al maken investeerders veel goed en is hier vooral sprake van een prijsnormalisatie. Ook in 2016 zal de vastgoedmarkt in ons land goed standhouden, meent de residentiële vastgoedgroep Century 21 Benelux.

Ruim een jaar geleden waren de verwachtingen voor 2015 allesbehalve goed te noemen. De fiscale maatregelen, met de gewijzigde woonbonus op kop, zouden zich laten voelen, net zoals gewag werd gemaakt van een stijgende hypothecaire rente. Beide waren echter duidelijk niet van toepassing op het voorbije jaar. Zelfs de tax shift bleef vastgoedvriendelijk. 2015 werd dan ook een beter vastgoedjaar dan aanvankelijk werd gedacht. Tot die conclusie komt Century 21 Benelux, na analyse van zijn jaarstatistieken die gebaseerd zijn op vijfduizend verkooptransacties in het voorbije jaar. Het gaat over verkopen op de bestaande woning- en appartementenmarkt, niet over nieuwbouwpanden.

'Tegen alle verwachtingen in bleef de vastgoedmarkt in Vlaanderen standhouden. Dat gebeurde vooral in Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. Zo was voor heel het Vlaamse Gewest sprake van een minieme prijsstijging met 0,5%. In Wallonië was de prijsstijging opvallender. In Waals-Brabant en Namen stegen de prijzen met respectievelijk 5,1 en 4,1%. Gespreid over heel het Waalse Gewest klommen de prijzen met 2,4%. Wallonië is op een aantal plaatsen duidelijk aan een inhaaloperatie bezig. De prijzen lagen er jarenlang lager dan in Vlaanderen, maar langzaam maar zeker zijn bepaalde regio's aan het bijbenen', verklaart Isabelle Vermeir, operationeel directeur van Century 21 Benelux.

Enkel in Brussel, waar de vastgoedprijzen altijd iets hoger liggen dan elders in ons land, werd een tegenovergestelde evolutie opgetekend. Zo noteerde de vastgoedgroep in het hoofdstedelijke gewest dalende verkoopprijzen die opliepen tot gemiddeld 14,5% in 2015. Dit cijfer wordt door Century 21 Benelux geïnterpreteerd als een prijsnormalisering, waarbij wordt benadrukt dat Brussel grotendeels een investeerdersmarkt blijft waar uitschieters geen uitzondering zijn.

Enorme verschillen

Minstens even opmerkelijk zijn de gemiddelde verkoopprijzen van woningen en appartementen in ons land. Die verschillen enorm naargelang het pand in Vlaanderen, Wallonië of Brussel gelegen is. In Vlaanderen betaal je zo gemiddeld 232.189 ' voor een huis en 179.116 ' voor een appartement. In Wallonië liggen de gemiddelde prijzen een fors stuk lager: een huis kostte er in 2015 gemiddeld 163.000 ', een appartement 130.184 '. Brussel steekt hier dan weer flink bovenuit. Voor een huis betaalde je er dit jaar gemiddeld 322.620 'en 170.629 ' voor een appartement.

Hypothecaire rente

Voor 2016 verwacht Century 21 Benelux vooral een voortzetting van de marktsituatie die we in 2015 hebben gekend. De groep rekent op een stabiele, gezonde vastgoedmarkt. Alleen een rentestijging lijkt daar voorlopig verandering in te kunnen brengen, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen. 'Dat neemt niet weg dat de verschillende overheden in ons land aandacht moeten blijven hebben voor betaalbaar wonen. In 2015 zijn op dat vlak, ondanks een aantal fiscale maatregelen, geen grote stappen voorwaarts gezet. Maar voor heel wat kopers blijft de vraag in 2016 echter even pertinent', besluit Isabelle Vermeir.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt