Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woning kopen via e-mail wordt mogelijk

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Woning kopen via e-mail wordt mogelijk

© Andy Dean Photography

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) wil de aankoop van een woning per e-mail mogelijk maken. Hij komt hiermee tegemoet aan een vraag van de vastgoedsector die eind 2016 naar aanleiding van een arrest van het Antwerpse hof van beroep op een lacune in de wetgeving wees. Met een aanpassing van het wetboek van economisch recht neemt De Croo de onduidelijkheid die nu heerst weg. De Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen reageert tevreden op het voorstel van de minister.

“Als nauw betrokken beroepsgroep steunen we elke initiatief dat opnieuw rechtszekerheid kan brengen en dat op zijn minst bevestigt dat e-mailverkeer een begin van bewijs kan vormen. Met zijn initiatief, dat inmiddels werd besproken op de federale ministerraad, zorgt De Croo voor een verduidelijking en een modernisering van de wet en daar hebben wij als sector heel hard op aangedrongen”, klinkt het bij CIB Vlaanderen, met meer dan 2.400 leden de grootste en meest representatieve beroepsorganisatie van Vlaamse vastgoedmakelaars, rentmeesters en syndici.

Een opvallend arrest van het hof van beroep in Antwerpen op 19 december 2016 zorgde plots voor heel wat onzekerheid in vastgoedland. Uit dit arrest bleek immers dat noch de koper noch de verkoper de verkoop van een onroerend goed kunnen bewijzen aan de hand van mailverkeer. Meer zelfs: e-mails kunnen evenmin gebruikt worden als een begin van schriftelijk bewijs om aan te tonen dat er een akkoord was over de prijs en het vastgoed. Dit arrest was, zacht uitgedrukt, controversieel en ging bovendien lijnrecht in tegen een eerder arrest van het Gentse hof van beroep uit 2013. Daaruit bleek dat een sms (en dus ook een e-mail) wel degelijk een begin van schriftelijk bewijs kan opleveren.

Die rechtsonzekerheid deed bij heel wat vastgoedmakelaars-bemiddelaars de wenkbrauwen fronsen. De vastgoedmakelaars die actief zijn in Antwerpen en Limburg werden plots met andere rechtsomstandigheden geconfronteerd dan in Oost- en West-Vlaanderen, omdat zij onder een verschillend werkingsgebied van het hof van beroep ressorteren. CIB Vlaanderen bracht het kabinet van minister De Croo op de hoogte van deze problematiek. “De minister past de wetgeving nu aan aan het huidige digitale tijdperk. E-mails en andere vormen van elektronische communicatie zijn in onze maatschappij immers niet meer weg te denken bij het sluiten van contracten”, besluit de beroepsorganisatie.

 

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Meer bouwvergunningen in eerste maanden van dit jaar

Meer bouwvergunningen in eerste maanden van dit jaar

Alexander Hodac gedelegeerd bestuurder BPC

Alexander Hodac gedelegeerd bestuurder BPC

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels