Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wonen we weldra boven de supermarkt?

Gerelateerde onderwerpen :

,
Wonen we weldra boven de supermarkt?

336 sites in Vlaanderen komen in aanmerking voor wonen

Supermarktwonen, dat is het concept dat de projectontwikkelaars in ons land onder meer naar voren schuiven als antwoord op de woningnood en het efficiënt invullen van de schaarse ruimte. Parkings en platte daken van een groot aantal grote supermarktketens kunnen zo omgebouwd worden tot woonzone. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië samen komen hiervoor enkele honderden sites in aanmerking, zo stelt de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). De sectororganisatie die de projectontwikkelaars in ons land vertegenwoordigt, roept de steden op om meer in te spelen op deze nieuwe woonvorm.

Dat de nood aan nieuwe woningen in ons land – en dan vooral in Vlaanderen en Brussel -  hoog is, staat vast. Dat zegt ook de BVS, die meer dan 150 projectontwikkelaars vertegenwoordigt. De sectororganisatie wil het debat echter verruimen en lanceert daarom het innovatieve idee rond ‘supermarktwonen’.

Concreet stelt de BVS voor om de parkings en platte daken van grote, stedelijke supermarktsites om te bouwen tot woonzones en publieke ruimtes. Zo zouden er voor een groot stuk woningen en appartementen op gebouwd kunnen worden, maar de beschikbare parkeerruimtes zouden ook omgebouwd kunnen worden tot parkjes of sportvelden.

Naar Nederlands model 

Het idee van supermarktwonen is niet nieuw. Onder meer in Nederland worden al langer bestaande supermarkten met succes omgevormd tot groene woonzones. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in Utrecht te sporten op voetbalvelden boven de parkeergarages van IKEA. En veel verder van huis, in China, staan er huizen op de daken van verschillende grote winkelcentra.

“We moeten af van de grote schoenendozen met parkings uit de jaren ’70 van vorige eeuw. Die werden doorheen de jaren telkens opnieuw uitgebreid of verbouwd, maar een deel van de week en ‘s nachts blijven die grote parkeerruimtes onderbenut of staan ze er zelfs verlaten bij. Supermarktwonen is volgens ons een voorbeeld van een efficiënte invulling van al die beschikbare percelen. Als diezelfde supermarkten straks over een ondergrondse parking beschikken, kan er op de huidige parkings gebouwd worden”, vertelt Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder van de BVS.

Honderden sites

Voor Vlaanderen zijn er gedetailleerde cijfers over de mogelijkheden inzake supermarktwonen. Van de 1.461 onderzochte supermarkten in Vlaanderen komen maximum 336 sites in aanmerking voor de nieuwe trend, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent en de KU Leuven (zie paper Superwoonmarkten van Isabelle Loris en Ann Pisman). In totaal zou zo 200 tot 250 ha in aanmerking kunnen komen voor bebouwing. Voor de supermarktsites in Wallonië en Brussel kan de sector niet zo’n gedetailleerde cijfers voorleggen, maar ook in deze gewesten wordt al vlug gerekend op enkele honderden sites.

“Dit kan de woonnood in ons land voor de komende tien jaar oplossen. Dat is niet onbelangrijk als je weet dat er in ons land naar schatting ongeveer 780.000 mensen bijkomen tegen 2030. Dat zijn 475.000 gezinnen waar minstens enkele duizenden hectare woonruimte voor gevonden moet worden. Dan weet je dat je als sector, samen met de overheid, verder moet durven kijken dan vandaag wordt gedaan. Supermarktwonen is daarom een goed voorbeeld van een efficiënte benutting van de beschikbare percelen”, betoogt Olivier Carrette.

Bovendien zou deze nieuwe woonvorm niet alleen de woonbehoefte voor de komende tien jaar kunnen opvangen, het zal ook bijdragen tot een vergroening van de steden. Zo zal supermarktwonen de mobiliteit voor een stuk doen afnemen en tegelijkertijd het cliënteel van de winkelcentra doen toenemen.

Efficiënt vergunnen

Als vertegenwoordiger van een sector die meer dan 40.000 jobs creëert, wil de BVS het debat over supermarktwonen met de retailsector en met de overheid aangaan. Volgens de sectororganisatie zijn verschillende grote spelers in de retailsector zich nu al bewust van de opportuniteiten die liggen in het nieuwe woonconcept en liggen er zelfs al concrete plannen op tafel. Behalve de supermarktsites zouden ook scholen en kantoorgebouwen in aanmerking kunnen komen, concludeert de sector.

De BVS vraagt van de overheden de openheid om voor dit soort projecten efficiënt vergunningen uit te reiken. De voortrajecten voor de herontwikkeling van een supermarktsite kunnen voorlopig echter tot vijf jaar duren, van start tot bouwvergunning. Het bouwen zelf duurt dan nog eens anderhalf jaar. Vlaanderen is op dat vlak vaak iets sneller dan de andere gewesten, maar het grootste pijnpunt zijn de vele opgelegde onderzoeken die voorafgaandelijk moeten gebeuren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Geef projecten met een groot aandeel betaalbare woningen voorrang in het vergunningentraject"

"Geef projecten met een groot aandeel betaalbare woningen voorrang in het vergunningentraject"

De vastgoedmarkt in Vlaanderen raakt oververhit. De koop- én huurprijzen nemen toe, het aanbod van betaalbare en kwalitatieve woningen is kleiner dan de vraag en vooral jongeren en financieel minder begoede Vlamingen vrezen uit de boot te[…]

25/08/2021 | ProjectenOndernemingen
Fusie ERA Housing en ERA Immo Noord

Fusie ERA Housing en ERA Immo Noord

Online platform brengt vraag en aanbod voor maken van vastgoedattesten samen

Online platform brengt vraag en aanbod voor maken van vastgoedattesten samen

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

Meer artikels