Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wonen op een boot is populair

Wonen op een boot is populair

De vraag naar ligplaatsen voor woonboten in Vlaanderen overstijgt ruimschoots het aantal beschikbare locaties. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) realiseert daarom nieuwe ligplaatsen voor woonboten op de Vlaamse waterwegen. Concreet komen er binnenkort minstens 17 ligplaatsen bij en misschien later nog eens 19. Dit leert Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) uit het antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister Weyts. Maertens pleit voor meer woonbootligplaatsen en roept gemeenten aan het water op om meer zones voor woonboten aan te duiden.

“Het vinden van geschikte zones voor woonboten is niet evident. Je moet rekening houden met de prioritaire functie van een waterweg, namelijk goederentransport van en naar bedrijven en overslagkaaien langs het water. Vanaf de aanlegplaats moet er ook een degelijke wandel-, fiets- en autoverbinding mogelijk zijn naar andere straten. Toch heb ik de indruk dat sommige gemeentebesturen aarzelen om actief op zoek te gaan en alle opties voor woonboten maximaal te benutten. Woonboten in je stad betekenen nochtans een meerwaarde.  Je trekt zo extra bewoners aan en een zone met woonboten zorgt aan wal ook voor een gezellige sfeer. Ik juich het dan ook toe dat de minister werk maakt van extra ligplaatsen voor woonboten om de wachtlijst stap voor stap te verminderen”, stelt Bert Maertens.

Eisden en Bocholt

Op de Vlaamse waterwegen zijn 204 woonbootligplaatsen ingevuld. Langs vele waterwegen is er echter een tekort. “Momenteel telt de wachtlijst 67 kandidaten”, weet Bert Maertens. Om deze krapte aan te pakken, realiseert de minister op de Zuid-Willemsvaart in Eisden/Maasmechelen bijkomend een twaalftal ligplaatsen. In Bocholt komen er vijf extra plaatsen. De waterwegbeheerders screenen permanent potentiële locaties voor nieuwe plaatsen voor woonboten. Momenteel onderzoeken ze de mogelijkheid om in Gent 19 extra ligplaatsen te creëren.

Gent

Gent is een trekpleister voor woonboten. Meer dan de helft van de bezette woonbotenligplaatsen (117) bevindt zich op Gents grondgebied, met o.m. 63 plaatsen op het kanaal Gent-Terneuzen en 31 op het kanaal Gent-Oostende. Na Gent volgt Brugge, met 15 plaatsen op het kanaal Gent-Oostende. Ook het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten blijkt populair, met elf plaatsen op het grondgebied van Brecht en negen in Schoten. Het kanaal Leuven-Dijle is goed voor 15 woonbootligplaatsen: tien in Mechelen en vijf in Leuven.

Bijna alle woonbootzones zijn volzet, maar dit is niet overal het geval. “In het district Bovenschelde zijn er vier beschikbare ligplaatsen voor woonboten en in het district Leie zijn er, afhankelijk van de grootte van de woonboten, twee of drie plaatsen beschikbaar in mijn thuisstad Izegem”, besluit Bert Maertens, ook burgemeester van Izegem. Kandidaten zijn welkom.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Sinds het faillissement in 2015 en de bijhorende leegstand van de site Werkhuizen Damman-Croes op Krottegem (Roeselare) was het wachten op een nieuwe invulling met bijhorende toekomstplannen. “De voorbije jaren is in overleg met de[…]

Renovatieverplichting bij verkoop niet-residentiële gebouwen

Renovatieverplichting bij verkoop niet-residentiële gebouwen

Vraagtekens bij verplichting om laadpalen te plaatsen bij nieuwbouw

Vraagtekens bij verplichting om laadpalen te plaatsen bij nieuwbouw

Evolutie van de budgetten in de sociale huisvesting

Evolutie van de budgetten in de sociale huisvesting

Meer artikels