Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wonen en werken in projectzone Losschaert

Gerelateerde onderwerpen :

Wonen en werken in projectzone Losschaert

Intercommunale Leiedal realiseert in opdracht van het gemeentebestuur van Zwevegem het project Losschaert. Behalve een regionaal bedrijventerrein komen op het projectgebied zowat 120 woningen. Leiedal streeft er naar om, tegen eind 2016, de eerste betaalbare woonkavels te koop aan te bieden

Langs de gewestweg N391, aansluitend op het Evolis-businesspark, komt vanaf eind 2016 een nieuw regionaal gemengd bedrijventerrein. Losschaert biedt ruimte om te ondernemen aan een twintigtal grote en een vijftiental kleinere en lokale ondernemingen. Richting Hinnestraat zal dit nieuwe bedrijventerrein naadloos overvloeien in een eigentijdse woonzone. In de overgang naar deze nieuwe woonzone zijn negen percelen voorbehouden voor 'woningen met een atelier'. Het bedrijventerrein zal uitsluitend bereikbaar zijn vanaf de gewestweg om geen hinder of verkeerslast te veroorzaken in de aangrenzende woonwijk. Landschapsarchitect Thiers en technisch ontwerpbureau Demey werkten de inrichtingsschets uit in technische plannen.

Het woonproject Losschaert zal om en bij de 120 nieuwe woongelegenheden bevatten, zowel koppel- en rijwoningen als appartementen. Gemotoriseerd vervoer zal enkel via de Hinnestraat en niet via het nieuwe bedrijventerrein toegang krijgen tot de woonzone. Maximale aandacht voor mobiliteit (zwakke weggebruikers) en inrichting (materiaalgebruik en hemelwaterinfiltratie) geven aan deze nieuwe woonwijk een duurzaam karakter. De realisatie van de woonzone gebeurt gefaseerd en sluit aan op de bebouwing langs de Hinnestraat. Leiedal bespreekt met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard uit Zwevegem de inplanting van 35 tot 40 sociale rijwoningen.

Op de woonzone Losschaert wil Leiedal ook uitpakken met een duurzaam hemelwatersysteem zonder veel regenwater­riolering. Hiermee willen Leiedal en de gemeente overstromingen tegengaan. Het nieuwe hemelwatersysteem moet zorgen voor een trage en maximale infiltratie ter plekke door extra aandacht bij de aanleg van het publieke domein en het door het gebruik van waterdoorlatende materialen bij de aanleg van opritten en tuinen. Elke woning krijgt een hemelwaterput en een eigen infiltratiezone.

De werken in opdracht van Leiedal gebeuren in twee fases. Fase 1 omvat de aanleg van wegen, riolering, bufferbekkens, infiltratiezones, grachten, wandel- en fietspaden en nutsvoorzieningen. De uitvoering van fase 1 wordt voorzien in de tweede helft van 2016. Fase 2 behelst de aanleg van voetpaden, parkeervakken en groen. Deze fase volgt na het bouwen van de woningen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen wil aan de Doorniksesteenweg in Kortrijk een wetenschapshub bouwen. Ze schrijft daarvoor samen met het Team Vlaamse Bouwmeester een ontwerpopdracht uit. Kandidaten kunnen zich aanmelden[…]

07/07/2022 | ProjectenOntwerp
Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Meer artikels