Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wommelgem zoekt ontwerpteam voor nieuw woongebied

Wommelgem zoekt ontwerpteam voor nieuw woongebied

De gemeente Wommelgem zoekt een ontwerpteam om vorm te geven aan de toekomst van een te ontwikkelen woongebied. Met de afbakening van het grootstedelijke gebied Antwerpen werd dit gebied van 14,7 ha aangeduid als woonzone. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 18 oktober om 12 uur. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Kwade Gat-site heeft vandaag een versnipperde eigendomsstructuur. Om de kwaliteit van de toekomstige ontwikkeling te waarborgen wil de gemeente een totaalvisie opmaken die later juridisch vertaald kan worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De site bevindt zich in de directe omgeving van Fort 2, is een onderdeel van de Brialmontfortengordel en kent een waterproblematiek. 

Op een doordachte manier

De bestemming van het projectgebied laat woonontwikkeling toe, maar dit moet op een doordachte manier gebeuren. Er werden voor deze site al enkele ontwerpvoorstellen gepresenteerd aan de gemeente. Deze betroffen een ruimtelijke vertaling van de inrichtingsprincipes die werden vooropgesteld in het gewestelijk uitvoeringsplan. De gemeente vindt echter dat de gehanteerde principes niet rijmen met een toekomstgericht en duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte. Wommelgem wil daarom in overleg met alle betrokkenen werk maken van een kwalitatief ontwikkelingsmodel voor het gebied en zijn omgeving. 
 
Hiermee wil Wommelgem een hoge stedenbouwkundige kwaliteit realiseren en de richtlijnen bepalen voor een gedegen architecturale en ruimtelijke uitvoering. De op te maken ruimtelijke visie kan de basis vormen voor de juridische vertaling naar een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit vereist ontwerpend onderzoek naar differentiatie in woontypologie, duurzame mobiliteits- en parkeeroplossingen, een klimaat-adaptieve aanleg van de publieke ruimte, het versterken van de groenblauwe netwerken, waterbuffering en integratie van het omliggende landschap.

Toekomstvisie vertalen naar praktijk

De gemeente wil tevens advies krijgen over de manier waarop de toekomstvisie kan omgezet worden in de praktijk: hoe kunnen coalities tussen grondeigenaars worden opgezet, welke fasering wordt aangehouden, welke rol kan de gemeente spelen in het operationaliseren van de visie, zijn enkele vragen die worden gesteld.
 
Voor deze opdracht zoekt Wommelgem geïnteresseerde ontwerpteams met kennis en ervaring inzake stedenbouw, architectuur, de aanleg van publieke ruimte en mobiliteit. De aard van de opdracht vraagt bovendien dat de ontwerper gesprekken voert met de betrokkenen om te komen tot een gedragen en uitvoerbaar project. Het ontwerpteam dient dan ook over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden te beschikken. Van de geïnteresseerde ontwerpers wordt ook voldoende kennis verwacht over het juridisch instrumentarium.
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden via het interesseformulier op de website vlaamsbouwmeester.be tot  18 oktober om 12 uur. Op 13 november om 13.30 uur wordt de opdracht toegelicht aan de geselecteerde ontwerpers. Maximaal drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 2 december om 13 uur. De presentatie van de offertes vindt plaats op 4 december vanaf 13.30 uur. De opmaak van de ruimtelijke visie wordt verwacht tegen eind april 2020.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Naar aanleiding van nieuwe data van Statbel voor heel België berichten media dat het bodemgebruik voor wonen in ons land is toegenomen van 8,7% in 2015 tot 9% van de totale oppervlakte in 2020. Embuild Vlaanderen beklemtoont dat het[…]

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Meer artikels