Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wommelgem bouwt dienstencentrum en vernieuwt 40 woongelegenheden

Wommelgem bouwt dienstencentrum en vernieuwt 40 woongelegenheden

Foto’s: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

Wommelgem is een dorp met een uitgesproken landelijk karakter, gelegen in het Schijnbekken in de provincie Antwerpen. De gemeente telt 12.785 inwoners. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen.

De vzw Emmaüs wil de huidige site van woonzorghuis Sint-Jozef in het centrum van de gemeente een nieuw elan bezorgen door de realisatie van een nieuw lokaal dienstencentrum en de vernieuwing van 40 woongelegenheden. Dit moet gebeuren op de site van het huidige woonzorgcentrum via nieuwbouw, afbraak en mogelijk een lichte verbouwing.

 

In de eerste plaats wil vzw Emmaüs de buurtwerking ontwikkelen vanuit het lokaal dienstencentrum De Wimilingen. Via tal van activiteiten moet het dienstencentrum een magneetfunctie vervullen voor de buurt. Het moet maximaal toegankelijk zijn en uitgerust met een polyvalente zaal, een cafetaria en restaurant met afwerkingskeuken, vergaderzaaltjes en een afzonderlijke ingang.

De 40 residentiële woongelegenheden moeten zo flexibel mogelijk zijn, met aandacht voor privacy en leefgroepwerking. Net als in de woonzorghuizen Ten Kerselaere, Hof van Arenberg, Ambroos en De Buurt wil Emmaüs hier het concept van kleinschalig genormaliseerd wonen toepassen. Er wordt gedacht aan verschillende kleinere entiteiten van een tiental bewoners, ondergebracht in een overkoepelend organisatiemodel. De individuele kamers, met circa 28 m² netto-oppervlakte, met een afzonderlijke sanitaire cel inclusief douche, zijn gegroepeerd per tien. Dit model kan veertig ouderen met complexe chronische aandoeningen, voornamelijk dementie, een comfortabele en huiselijke woonomgeving bieden in vier clusters die samen een nieuwe thuis vormen.

Na de realisatie van beide projecten zal een gedeelte van het huidige gebouw afgebroken moeten worden. De 35 resterende wooneenheden zullen vervangen worden na 2030. Een langetermijnvisie over de ontwikkeling van de volledige site vormt daarom het laatste deel van de opdracht. In architecturaal opzicht bestaat de uitdaging erin, een bouwprogramma op de site te realiseren dat de buurtwerking stimuleert, toegankelijkheid maximaliseert en tegelijkertijd optimaal wonen, zorgen, leven én welzijn mogelijk maakt, zowel vanuit het oogpunt van de bewoners als van de exploitatie van zorg. Sint-Jozef wil als woonzorghuis een sterke positie innemen in de zorgzame buurt. Het gebouw moet een baken zijn en een magneet voor de buurt en het dorp.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hogeschool Vives bouwt eerste leefcampus in Vlaanderen

Hogeschool Vives bouwt eerste leefcampus in Vlaanderen

Studenten van Vives kunnen straks niet alleen les volgen aan de hogeschool in Brugge, maar er ook verblijven. Samen met projectontwikkelaar ION bouwt Vives een complex met 19 leslokalen en 138 studentenkamers dat naadloos aansluit op de[…]

12/05/2021 | IONScholen
Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Ontwerper aangeduid voor overheidsproject in Jette

Ontwerper aangeduid voor overheidsproject in Jette

Olen zoekt projectbegeleider en ontwerper voor administratief centrum

Olen zoekt projectbegeleider en ontwerper voor administratief centrum

Meer artikels