Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

WIT architecten laureaat structuurschets en masterplan Heverlee

WIT architecten laureaat structuurschets en masterplan Heverlee

Foto: Ontwerpbeelden: WIT architecten bv-bvba Leuven

De studieopdracht voor de uitvoering van een structuurschets voor de woonkern van Heverlee en de opmaak van een masterplan op twee locaties in het gebied tussen Sint-Lambertusplein en Kardinaal Mercierlaan in Leuven werd gegund aan WIT architecten.

De opdracht situeert zich in het centrale deel van Heverlee, een deelgemeente van Leuven, gelegen ten zuiden van de middeleeuwse stadskern. Door de aanwezigheid van verschillende infrastructuren bestaat Heverlee uit een lappendeken van wijken met elk hun eigen dynamiek. De visie op de site bevat de elementen die nodig zijn om al deze plekken met elkaar te verbinden en moet de ambities van de stad op het vlak van haar verdere ontwikkeling vertalen in een ruimtelijk programma en ontwerp.

Het voorstel van het Leuvense kantoor WIT architecten, samen met RUA (Research Urbanism & Architecture, KU Leuven), Ndvr (Endeavour) en Vectris, gaat uit van een sterke en kritische diagnose van de woonkern van Heverlee.

Deze leidt tot een heldere analyse met een ambitieniveau dat verder reikt dan de principes vooropgesteld in de projectdefinitie. Het ontwerpteam maakt hierbij slim gebruik van de beschikbare informatie om reeds een aantal scenario’s naar voor te schuiven. Dit ‘scenario-denken’ biedt flexibiliteit met betrekking tot de verdere uitwerking en ruimte voor inbreng vanuit het participatietraject.

Dezelfde flexibele en gefaseerde aanpak is ook terug te vinden in het masterplan voor het gebied aan het deelgemeentehuis. De ontwerpers zien de woonkern als ‘bovenbalkon’, een nieuw ‘tussenbordes’ in het talud als landschappelijke overgang en scharnierpunt aan de Kardinaal Mercierlaan, en de OHL-site als ‘benedensas’.

Het ambitieuze masterplan voor de site van voetbalclub OHL wil maximaal inzetten op het verwijderen van de aanwezige verharding en het teruggeven van de ruimte aan de Dijlevallei. Voor beide gebieden worden telkens sterke en duidelijke scenario’s aangereikt die deze principes ruimtelijk illustreren.

De jury waardeert de eigen en waardevolle visie op duurzaamheid en de doorgedreven aanpak van het ontwerpteam. Het landschap in al zijn aspecten wordt erkend als de onderlegger van toekomstige ontwerpkeuzes. Ook de ontwikkeling van strategische concepten en concrete stappen om een mobiliteitstransitie mogelijk te maken, getuigt van de aandacht voor duurzaamheid. Het plan kan relevant blijven doorheen de tijd, te midden van steeds veranderende programma’s, actoren en urgenties op lokaal en bovenlokaal niveau.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

De stad Dendermonde schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘Vestinggordel Dendermonde’, inclusief een participatieluik. Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester. Het plangebied[…]

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Negentiende Oproep WinVorm

Negentiende Oproep WinVorm

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Meer artikels