Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

WIT architecten laureaat structuurschets en masterplan Heverlee

WIT architecten laureaat structuurschets en masterplan Heverlee

Foto: Ontwerpbeelden: WIT architecten bv-bvba Leuven

De studieopdracht voor de uitvoering van een structuurschets voor de woonkern van Heverlee en de opmaak van een masterplan op twee locaties in het gebied tussen Sint-Lambertusplein en Kardinaal Mercierlaan in Leuven werd gegund aan WIT architecten.

De opdracht situeert zich in het centrale deel van Heverlee, een deelgemeente van Leuven, gelegen ten zuiden van de middeleeuwse stadskern. Door de aanwezigheid van verschillende infrastructuren bestaat Heverlee uit een lappendeken van wijken met elk hun eigen dynamiek. De visie op de site bevat de elementen die nodig zijn om al deze plekken met elkaar te verbinden en moet de ambities van de stad op het vlak van haar verdere ontwikkeling vertalen in een ruimtelijk programma en ontwerp.

Het voorstel van het Leuvense kantoor WIT architecten, samen met RUA (Research Urbanism & Architecture, KU Leuven), Ndvr (Endeavour) en Vectris, gaat uit van een sterke en kritische diagnose van de woonkern van Heverlee.

Deze leidt tot een heldere analyse met een ambitieniveau dat verder reikt dan de principes vooropgesteld in de projectdefinitie. Het ontwerpteam maakt hierbij slim gebruik van de beschikbare informatie om reeds een aantal scenario’s naar voor te schuiven. Dit ‘scenario-denken’ biedt flexibiliteit met betrekking tot de verdere uitwerking en ruimte voor inbreng vanuit het participatietraject.

Dezelfde flexibele en gefaseerde aanpak is ook terug te vinden in het masterplan voor het gebied aan het deelgemeentehuis. De ontwerpers zien de woonkern als ‘bovenbalkon’, een nieuw ‘tussenbordes’ in het talud als landschappelijke overgang en scharnierpunt aan de Kardinaal Mercierlaan, en de OHL-site als ‘benedensas’.

Het ambitieuze masterplan voor de site van voetbalclub OHL wil maximaal inzetten op het verwijderen van de aanwezige verharding en het teruggeven van de ruimte aan de Dijlevallei. Voor beide gebieden worden telkens sterke en duidelijke scenario’s aangereikt die deze principes ruimtelijk illustreren.

De jury waardeert de eigen en waardevolle visie op duurzaamheid en de doorgedreven aanpak van het ontwerpteam. Het landschap in al zijn aspecten wordt erkend als de onderlegger van toekomstige ontwerpkeuzes. Ook de ontwikkeling van strategische concepten en concrete stappen om een mobiliteitstransitie mogelijk te maken, getuigt van de aandacht voor duurzaamheid. Het plan kan relevant blijven doorheen de tijd, te midden van steeds veranderende programma’s, actoren en urgenties op lokaal en bovenlokaal niveau.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

De Amerikaanse toparchitect Daniel Libeskind heeft zijn ontwerp voor de herbestemming van de Antwerpse KBC-toren, de zogenaamde Boerentoren, voorgesteld. De bekende ondernemer Fernand Huts, eigenaar van Katoen Natie Groep, wil het gebouw een[…]

05/12/2022 | ProjectenErfgoed
Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Meer artikels