Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Winterzonnewende

Waarom ons burgerlijk jaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december, is moeilijk te achterhalen. Het is astronomisch niet helemaal logisch, want de Winterzonnewende treedt al op rond 21 december, op het noordelijke halfrond de donkerste dag van het jaar. Maar voor ons dagelijks leven heeft die onlogica weinig gevolgen, we zijn gewoon aan jaren van 365,25 dagen, met vier seizoenen en de daarmee samenhangende groeicyclus van de planten.

De seizoenen komen en gaan, maar de geschiedenis leert ons dat de jaren op maatschappelijk vlak niet allemaal op dezelfde manier verlopen. In de collectieve herinnering zijn sommige jaren belangrijker dan andere, zodat bepaalde jaartallen (1914, 1945, 1989, ') ons meteen herinneren aan 'historische' gebeurtenissen die toen hebben plaats gevonden en die de wereld zicht- en voelbaar veranderd hebben.

Of 2015 ook als 'historisch scharnierjaar' in de geschiedenisboeken zal terecht komen, is lang niet zeker; maar er zijn wel vreemde dingen gebeurd. Meest opvallend was de massale volksverhuizing die uit het Midden-Oosten op gang kwam. Al sinds jaren wordt de islamitische wereld geteisterd door religieuze en etnische conflicten. Europa en de Verenigde Staten hebben lange tijd gedacht dat ze met militair machtsvertoon daar de orde konden herstellen, maar dat is een zeer zware misrekening gebleken.

De sociaaleconomische problemen zijn steeds meer wereldproblemen geworden, maar onze politieke structuren zijn nog grotendeels gebaseerd op soevereine staten.

Sinds de jongste zomer is het aantal mensen dat voor het geweld op de vlucht slaat spectaculair toegenomen: ze wagen zich op wankele bootjes over de zee en trekken daarna te voet verder, op zoek naar een beter leven bij ons. Dat heeft ons flink doen schrikken, maar we kunnen het niet negeren.

Angela Merkel heeft gezegd dat Europa best in staat is een miljoen vluchtelingen op te vangen en te integreren - en dat is ook wel zo. Vraag is alleen wat er gebeurt als het wapengeweld in de islamitische wereld aanhoudt en de vluchtelingenstroom ook blijft wat hij nu is. Dan wordt het voor Europa wel moeilijk.

De burgeroorlogen die het Midden-Oosten teisteren, zijn etnisch-religieuze conflicten van het soort dat we in Europa al sinds eeuwen niet meer gewoon waren. Dat brengt ons in de war, in die zin dat we niet weten hoe te reageren. De grenzen sluiten, zoals bepaalde politici eisen, lijkt simpel, maar is in de praktijk helemaal geen oplossing, alleen al omdat zoiets onhoudbaar is. De enige goede oplossing is het herstel van de vrede in de betrokken landen. Dat moet de bevolking van die landen zelf bewerkstellingen, maar hulp van buitenaf kan wel nuttig zijn, als die hulp doordacht en efficiënt is - en daar zijn we nog niet aan toe.

Er zijn nog meer zaken die ons in de war brengen. De energiecrisis, die meer dan veertig jaar geleden begon, heeft nog altijd geen consistente politiek teweeg gebracht. We hebben sindsdien 'openbare energiemaatschappijen' opgericht, op een blauwe maandag de sluiting van alle kerncentrales wettelijk besloten en daarna de levensduur van diezelfde centrales weer verlengd, we hebben zogenaamde 'hernieuwbare' energieproductie gul gesubsidieerd en daarna de subsidies van de ene dag op de andere weer ingetrokken. Ter gelegenheid van de jongste internationale klimaatconferentie moesten we in België zelfs vaststellen dat de structuren die door onze jongste staatshervorming ontstaan zijn, niet goed samenwerken zodat nachtelijke vergaderingen nodig waren vóór het Koninkrijk België in Parijs kon gaan vertellen wat 'wij' wilden doen'

De sociaaleconomische problemen waarmee we te maken hebben, zijn steeds meer wereldproblemen geworden, maar onze politieke structuren zijn nog grotendeels gebaseerd op soevereine staten die hun eigen potje koken. Dat die absolute nationale soevereiniteit een onhoudbare fictie is, hebben de Grieken al eerder moeten ervaren.

Intussen pogen onze politici tijd te winnen. Sinds we de Euro gebruiken, kunnen we beleidsfouten niet meer corrigeren door de devaluatie van onze nationale munt; en dus worden achterhaalde praktijken zoals de indexkoppeling niet afgeschaft, maar eventjes per 'indexsprong' in de frigo gestopt. Dat de corporatistische 'wet Major' voor de havenarbeid moet aangepast worden, weten we sinds jaren; maar de verantwoordelijke minister kon zich tot hiertoe alleen openlijk 'verheugen' in een toelating vanwege de EU om de aanpassing nog even uit te stellen. Daarmee is niets geregeld, maar is de zwartepiet alleen maar naar een volgende regering doorgeschoven.

Gelukkig vervullen onze havens hun klassieke taken, wat niet eens gezegd kan worden van de rest van de transportsector. De meest zichtbare etterbuil is onze 'nationale' spoorwegmaatschappij. Volgens de Europese Richtlijn die nog door wijlen Karel Van Miert is opgesteld, moest die lang geleden al gesplitst zijn in een beheersmaatschappij voor het eigenlijke spoor en een aantal maatschappijen die hun treinen op dat spoor laten rijden en met elkaar in gezonde concurrentie leven. Onze toenmalige regering heeft die opsplitsing niet aangedurfd, en intussen zijn de problemen onbeheersbaar geworden. Misschien kan Karel Van Miert, die intussen gestorven is, in de hemel zijn collega Sint-Antonius, de schutsheilige voor het oplossen van 'hopeloze zaken', verzoeken onze politici de moed te geven die nodig is om de NMBS eindelijk ernstig te saneren. Vroeg of laat zal het toch moeten gebeuren, en we kunnen ons voorlopig alleen bang afvragen hoeveel wilde stakingen (en door belastingplichtige burgers te betalen miljarden) het nog zal duren vóór we een regering krijgen die er werk van maakt.

Overigens loopt het wegverkeer ook vast, en overbekende knelpunten zoals de Oosterweelverbinding zijn in 2015 ook geen stap dichter bij een oplossing gekomen. Misschien was 2015 wel een 'historisch' jaar voor de mensheid, maar specifiek voor België was het dat niet.

ZANDER

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele