Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wingene bouwt vrijetijdscentrum en renoveert gemeentehuis

Wingene bouwt vrijetijdscentrum en renoveert gemeentehuis

Foto’s: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

De gemeente Wingene streeft, als zorgzame, solidaire en vitale plattelandsgemeente naar een gezond evenwicht tussen woon- en leefkwaliteit, werkgelegenheid en vrije tijd.

Ze wil dit in deze opdracht vertaald zien door de realisatie van nieuwe culturele infrastructuur geïntegreerd in een nieuw vrijetijdscentrum en door de renovatie van het gemeentehuis om alle administratieve diensten van de gemeente en het OCMW te centraliseren op één site, een hedendaagse publiekszone te voorzien en de dienstverlening voor de burgers te optimaliseren. Deze architectuuropdracht vormt een eerste fase in de uitvoering van het masterplan dat werd opgemaakt in samenwerking met studiebureau Palmbout Urban Landscapes, bijgestaan door architectenbureau Korteknie Stuhlmacher.

De opdracht bestaat uit twee delen die in nauwe relatie staan tot mekaar, zowel vanuit stedenbouwkundig en architecturaal oogpunt als wat de functionele invulling betreft: het nieuw te creëren vrijetijdscentrum en het gerenoveerde gemeentehuis nemen beide een centrale en krachtige plaats in op de site en vormen een tandem op het vlak van dienstverlening. Wingene wil een uitnodigend vrijetijdscentrum bouwen voor iedereen. Het wordt een ontmoetingsplek die onderdak biedt aan een theaterzaal, een bibliotheek, crealokalen, vergaderzalen en polyvalente ruimtes. Het vrijetijdscentrum zal het gemeentelijke cultuuraanbod sterker maken en ondersteuning bieden aan de talrijke verenigingen.

Het masterplan beschrijft de inplanting en de structuur van het vrijetijdscentrum als een complex dat bestaat uit verschillende entiteiten, waarbij de keuze werd gemaakt om de huidige bibliotheek en een oude schoolvleugel te behouden en te integreren in het nieuwe vrijetijdscentrum. Daaraan gelinkt is er ruimte voor de bouw van een theaterzaal van theatertechnisch hoog niveau, die plaats biedt aan 300 tot 350 personen. Via een transparante pandgang worden de verschillende entiteiten gekoppeld, waardoor het geheel past in de kleinschalige karakteristiek van de dorpskern. In het midden wordt een cultuurplein gecreëerd dat ruimte biedt voor openluchtactiviteiten. De bestaande groene omgeving is opgenomen als onderdeel van het concept. Zij zorgt voor rustpunten en heeft een potentiële functionele waarde voor culturele activiteiten.

Publiekszone

De opdracht voor het gemeentehuis kent twee hoofddoelstellingen. De eerste is het realiseren van een publiekszone waar de burger centraal staat. De publiekszone oriënteert zich op de meest toegankelijke zone van het bestaande gemeentehuis. In functie van een vraaggestuurde dienstverlening staat een optimale klantenbeleving hier centraal: deze zone moet toegankelijk, uitnodigend, transparant, laagdrempelig en leesbaar zijn. Tevens moet ze kunnen worden afgescheiden van de kantoor- en bestuurszone (bv. in functie van avond- en weekendactiviteiten).

De tweede doelstelling is het creëren van een back-officeruimte die plaats biedt aan ongeveer 60 medewerkers. Alle gemeente- en OCMW-diensten worden maximaal gecentraliseerd, waardoor een doordachte uitbreiding en herschikking van het gebouw nodig is. De back-officeruimte is een toekomstbestendige werkomgeving voor alle medewerkers van vandaag en morgen. De werkplekken zijn voldoende flexibel en stimulerend en laten een activiteitsgebonden werking toe, zodat voldaan wordt aan veranderende behoeften van de gebruikers.

Opdracht

De opdracht omvat de realisatie van het vrijetijdscentrum en de verbouwing van het gemeentehuis. Beide gebouwen worden onderling op mekaar afgestemd, omwille van de situering op één site en omwille van de functionele wisselwerking. Het ontwerp biedt een antwoord op de vraag hoe beide gebouwen in synergie een meerwaarde kunnen realiseren voor de dorpskern van Wingene en voor de werking van de gemeentelijke dienstverlening. Het gemeentebestuur wil ten laatste in 2020 de werken starten met een realisatietermijn van maximum drie jaar. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de deelopdracht betreffende het gemeentehuis bij te sturen, gefaseerd te realiseren of afzonderlijk te gunnen indien de voorgestelde ontwerpen niet overeenstemmen met de toekomstvisie van het bestuur of niet binnen het vooropgestelde budget gerealiseerd kunnen worden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Lifetime Achievement Award voor Renzo Piano

Lifetime Achievement Award voor Renzo Piano

De bekende en veelgeprezen Italiaanse architect Renzo Piano kreeg een Lifetime Achievement Award tijdens de uitreiking van de eerste Italiaanse Architectuurprijs in het Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (MAXXI) in Rome. De Premio[…]

Italiaanse architectuurprijs voor ontwerpster Z33 Hasselt

Italiaanse architectuurprijs voor ontwerpster Z33 Hasselt

Architect Erik Wieërs is de nieuwe Vlaamse Bouwmeester

Architect Erik Wieërs is de nieuwe Vlaamse Bouwmeester

Studieopdracht herinrichting Grote Markt Sint-Niklaas gegund

Studieopdracht herinrichting Grote Markt Sint-Niklaas gegund

Meer artikels