Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wilt u doen en laten van uw werknemers beter opvolgen'

Wilt u doen en laten van uw werknemers beter opvolgen'

Track and trace- en tijdregistratiesystemen hebben al enkele jaren hun intrede gedaan in de bouwsector. Navraag bij bouwbedrijven leert dat deze systemen aanzienlijke voordelen en besparingen kunnen opleveren, zelfs voor zeer kleine bedrijven. Toch zijn vele bouwbedrijven zich hier nog onvoldoende van bewust.

Typisch voor de bouwsector is dat de werknemers vaak op verschillende locaties actief zijn. Hierdoor heeft de werkgever slechts weinig inzicht in en controle over:

de plaats waar zijn personeel en materieel zich precies bevinden;

de gebruikte routes en de afgelegde kilometers;

het tijdstip van aankomst/vertrek op de werf/bij de klant;

het aantal gepresteerde uren op de werf/bij de klant;

de uitgevoerde activiteiten;

het rijgedrag van zijn personeel '

Ook voor het personeel dat op een vaste locatie werkt (bv. in een productieatelier of op kantoor), kan er onduidelijkheid bestaan over hun exacte tijdsbesteding. Die is nochtans belangrijk voor het opvolgen van het aantal gepresteerde uren, het bijstellen van de rendementen, de correcte uitbetaling van de lonen en vergoedingen, de juiste facturatie aan de klanten enzovoorts. Track and trace- en tijdregistratiesystemen kunnen daarvoor een oplossing zijn.

Zwarte doos

Met een track and trace-systeem kan men voertuigen, mensen en materieel opsporen en volgen. Daartoe wordt een zogenoemde 'black box' in het voertuig of op het materieel geïnstalleerd. Deze zwarte doos stuurt via een gsm-netwerk informatie over de positie, de snelheid, de rijrichting, de kilometerstand, het aantal draaiuren of de contactstand naar een webservice. De black box wordt meestal gevoed door de batterij van het voertuig of het materieel. Wanneer dit niet mogelijk is, zoals op een trailer, kan ze via een autonome batterij werken. De gegevensuitwisseling kan ook via een smartphone verlopen.

Tijdregistratiesysteem

Een tijdregistratiesysteem (soms ook jobregistratiesysteem genoemd) registreert de activiteiten van de werknemers en de tijdsbesteding per activiteit. In het algemeen worden drie zaken opgetekend: de identiteit van de werknemer, het project of de uitgevoerde activiteit (typetaken) en het begin- en eindtijdstip van de activiteit.

De registratie kan gebeuren met een persoonsgebonden badge (bv. voor de identificatie), door het scannen van barcodes met een vaste/mobiele scanner, via apps op een smartphone/tablet of via een klavier (bv. op een touch­screen) ' In de praktijk zijn beide systemen nauw met elkaar verweven.

Nut

Met een track and trace- en tijdregistratiesysteem krijgt men een beter inzicht in en meer controle over een hele reeks gegevens. Zo hebben steekproeven aangetoond dat het aantal geregistreerde werkuren vaak daalde na de invoering van deze digitale systemen. Ook het risico op fouten bij het noteren, afronden en overnemen van gegevens wordt hierdoor een stuk kleiner. De juistheid van de gegevens en de snelheid waarmee men hierover kan beschikken, ervaren de meeste bouwbedrijven als grote voordelen.

Track and trace- en tijdregistratiesystemen kunnen een hulpmiddel zijn bij een aantal wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van de verplaatsingsvergoedingen en de mobiliteitspremies, alsook de aanwezigheidsregistratie op grote werven. Dit neemt niet weg dat er toch een aantal vragen blijven bestaan, met name over de bevestigingsmodaliteiten, de registratie van de onderaannemers, enz.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij de adviseurs van de afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken van het WTCB (gebe@bbri.be) en op de projectwebsite www.Triple-T.be.

Bron: het artikel 'Track and tracé- en tijdregistratiesystemen voor de bouwsector' van ing. Bart Coemans, hoofdadviseur van de afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken, en ing. Olivier Sabbe, adjunct-departementshoofd Communicatie en Beheer van het WTCB, in WTCB-Contact 2014-3. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten