Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wijk Slachthuis in Diest wordt bijna-energieneutraal gerenoveerd met EFRO-steun

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Wijk Slachthuis in Diest wordt bijna-energieneutraal gerenoveerd met EFRO-steun

Het renovatieproject werd voorgesteld door (vanaf l.) Vlaams-Brabants provincieraadslid en fractieleider voor Groen Stef Boogaerts, architect Karel Medart van LANDarchitecten, Nathalie Verbeek (projectverantwoordelijke Diest-Uitbreiding), Marc Florquin (Vlaams-Brabants gedeputeerde voor EFRO-programma’s), Willem van Damme (directeur van Diest-Uitbreiding), Claudine Carton (verantwoordelijke EFRO-contactpunt Vlaams-Brabant) en Ursula Bervoets (bestuurslid Diest-Uitbreiding en OCMW-raadslid in Scherpenheuvel-Zichem).

Meer dan 500 kalenderdagen in drie fases voor zestig appartementen

De sociale huisvestingsmaatschappij (shm) Diest-Uitbreiding gaat met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zestig appartementen in de wijk Slachthuis in Diest (Acaciastraat, Meidoornstraat en Meidoornhof) renoveren tot bijna-energieneutrale (ben-)appartementen.

De verouderde appartementen in de wijk Slachthuis, die in 1970 werd gebouwd, hebben geen dakisolatie en vergen veel onderhoud. Aanvankelijk wilde Diest-Uitbreiding er enkel dakisolatie plaatsen en onderhoudswerken uitvoeren, maar de EFRO-subsidie biedt deze shm de middelen voor een totaalrenovatie. Hierbij worden de appartementen volledig voorzien van isolatie, hernieuwbare energie, een nieuwe verwarmingsinstallatie, nieuwe keukens en badkamers en aanpassingen met het oog op de brandveiligheid.

“Europa legt ben-eisen op voor alle renovaties tegen 2050. Deze zestig appartementen zullen als voorbeeld dienen voor toekomstige renovatieprojecten. De renovatie schenkt een positieve uitstraling aan de buurt en heeft een voorbeeldfunctie voor de omgeving”, verklaart de Vlaams-Brabantse gedeputeerde voor EFRO-programma’s Marc Florquin. De gebouwen zijn immers vergelijkbaar met andere appartementencomplexen van Diest-Uitbreiding en andere bouwmaatschappijen.

“Dit is inderdaad voor andere shm’s een voorbeeldproject van een energieneutrale renovatie. Door het energieverbruik vóór en na de renovatiewerken te monitoren zullen we een duidelijk zicht krijgen op de effectieve besparingen. Dat is heel interessant voor ons want het volledige patrimonium van Diest-Uitbreiding wordt tegen 2050 gerenoveerd tot lage-energiewoningen”, meldt Willem van Damme, directeur van Diest-Uitbreiding.

Hij stelt dat zijn in 1922 opgerichte shm met een huidig patrimonium van 813 woongelegenheden tot de eerder kleine shm’s in Vlaanderen behoort. “Ons werkgebied bestaat uit vier gemeenten: Bekkevoort (45 woningen), Diest (691), Kortenaken (19) en Scherpenheuvel-Zichem (58). Eind dit jaar worden nog eens 33 woongelegenheden opgeleverd. Momenteel staan op onze wachtlijst 863 kandidaten voor een sociale woning. Door de verhouding tussen beschikbare woningen en de vraag bedraagt de wachttijd gemiddeld een zevental jaar”, signaleert hij.

Diest-Uitbreiding staat volgens hem de komende jaren voor twee grote uitdagingen: het behalen van de door de Vlaamse regering beoogde schaalgrootte van duizend woningen en het weer in orde brengen van het bestaande, deels verouderde patrimonium.

“Om de eerste doelstelling te behalen worden momenteel 19  woongelegenheden gebouwd in Schaffen en Zichem. Andere projecten zitten in de voorbereidingsfase, waarbij  nog eens 147 eenheden voorzien zijn. Dit brengt ons boven de beoogde schaalgrootte van duizend. Om de tweede doelstelling te halen zetten wij in op renovatie waar nodig. Daarin zit ook de verplichting om tegen 2020 o.m. de woningen te voorzien van dak-isolatie. We zijn daarmee gestart door de dakrenovatie van 157 woningen met leien daken. Ook deze site maakt deel uit van dit renovatieprogramma”, deelt Willem van Damme mee.

De bestaande appartementen beantwoordden niet meer aan het huidige comfort, de brandveiligheid en de isolatienormen. Diest-Uitbreiding wilde er in eerste instantie een beperkte renovatie van de bouwschil doorvoeren, maar het project groeide mede dankzij EFRO-subsidies gaandeweg uit tot een volledige ben-renovatie. Op maandag 25 september hebben we de bouwvergunning voor dit project ontvangen”, verklaart de directeur van Diest-Uitbreiding.

Gedeputeerde Marc Florquin beklemtoont nog dat Vlaams-Brabant verschillende Europese subsidieprogramma’s opvolgt om Europese projecten te realiseren en erin slaagt om regelmatig EU-subsidies naar deze provincie te halen. Ze realiseert projecten binnen een heleboel thema’s, van de koolstofarme economie naar innovatie en ondernemerschap.

Sociale opwaardering

“Dankzij de Europese steun zal dit renovatieproject niet alleen voordelig zijn voor ons klimaat, maar ook zorgen voor een sociale opwaardering van deze wijk. EFRO helpt de Europese regio’s om hun werkgelegenheid en regionaal concurrentievermogen te verbeteren en te evolueren tot een koolstofarme economie. Het streven naar een ben-renovatie in de renovatiesector in sociale huisvesting is nog vrij uniek en niet zo evident in Vlaanderen. Door dit project zal ook de kennis van innovatieve duurzame bouwtechnieken in de sociale woningbouw vergroten. De EFRO-subsidie maakt het mogelijk om voor een aantal appartementen verder te gaan dan een klassieke renovatie. Dit zal een demonstratieproject worden in het kader van energieneutrale renovatie, zodat die op termijn haalbaar wordt op grote schaal”, verklaart hij.

De renovatie van de wijk Slachthuis is gefinancierd binnen het programma EFRO Vlaanderen. Dit project past in de doelstelling ‘Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie’ van dit programma. EFRO investeert 839.384 € in het project, 40% van de totale investering. “De totale subsidiabele kost bedraagt 2.098.460 €. De dienst Europa van de provincie Vlaams-Brabant heeft Diest-Uitbreiding begeleid om deze subsidie te kunnen krijgen en deze shm kan ook rekenen op advies bij de verdere uitvoering van zijn Europees project”, signaleert de gedeputeerde.

“De gebouwen worden volledig gestript. We hebben de appartementen ook voorzien van terrassen. Ze bezitten nog wel vrij goede structuren van muren, plafondplaten en vloeren, maar hun isolatie was nihil. We gaan de wanden 20 cm dik isoleren, de plafonds en de daken volledig afbreken en platte daken leggen met 20 tot 30 cm isolatie. Het schrijnwerk werd tien jaar geleden wel vervangen, maar wordt toch ook vervangen door superisolerend glas en nieuw schrijnwerk. Het verwarmingsgebruik zal zeer laag zijn en vooral dienen voor sanitair warm water. Alle zes gebouwen, waarvan drie met acht appartementen en drie met twaalf appartementen, krijgen centrale warmtepompen bijgestuurd door een gaswandketel. We geven de bakstenen gebouwen ook een nieuwe architectuur: ze krijgen een sokkel met gevelleien en daarboven twee verdiepingen met -gevelcrepi”, stipt architect Karel Medart van LANDarchitecten bvba uit Landen aan.

De centrale warmtepomp vermindert het gasverbruik, terwijl de zonnepanelen op het ganse platte dak het energieverbruik doen terugdraaien. Aan ieder appartement worden eenzelfde aantal zonnepanelen toegekend en elk appartement ziet zijn eigen teller terugdraaien. Elk appartement heeft een individueel monitoringsysteem, zodat iedere bewoner zijn verbruik kan aflezen.

“De thermische dakisolatie wordt uitgevoerd met isolerende mortel op basis van polystyreenkorrels en  vermiculiet, gemengd met cement en toeslagstoffen. Er is minstens 5 cm dekking en de eps-platen hebben een variërende dikte (min. 20 cm + 2 cm/m). Het aluminium buitenschrijnwerk heeft een uw kleiner of gelijk aan 1,5 W/m²K.

De vloeren bezitten een isolerende chape en akoestische folie. De gevelisolatie op de verdiepingen bezit 22 cm eps en is uitgevoerd in gevelpleisterwerk en de gevelisolatie op het gelijkvloers bevat 12 cm pir met gevelleien op keperwerk. Het plafond van de kelder bevat 5 cm pir, de perimeterisolatie van de kelder 12 cm xps. We gaan alleen het regenwater niet hergebruiken. Deze gebouwen staan immers op grondgebied van de stad Diest en het is moeilijk om putten en riolering te plaatsen in andermans grond”, vertelt Karel Medart nog over de energieneutrale renovatie. 

De aanbestedingsprocedure loopt en Diest-Uitbreiding hoopt omstreeks februari of maart 2018 de werkzaamheden te kunnen toewijzen. De duur van dit project, gespreid over drie fasen, wordt geschat op meer dan 500 kalenderdagen of bijna twee jaar. Een aantal woningen zijn nog bewoond en Diest-Uitbreiding is bezig met de herhuisvesting van de bewoners. Deze laatsten kunnen definitief naar een andere woning in de wijk verhuizen of tijdelijk elders in Diest geherhuisvest worden.

“Vandaag is ongeveer een derde van de appartementen al niet meer bewoond. Als de appartementen volledig bezet zijn, tellen ze in totaal zowat 85 bewoners. De meesten van hen zijn alleenstaanden en velen van hen wonen hier van in het begin”, voegt Willem van Damme hier nog aan toe.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

De medewerkers van Studiebureau Jonckheere in Brugge nemen vanaf 2022 hun intrek in een nieuw kantoorgebouw. De vestiging in Leuven blijft behouden, het is enkel de Brugse afdeling die verhuist. In het nieuwe cohousing-coworking Zevenbergen zal[…]

Grootste woonproject van Antwerpen gaat laatste rechte lijn in

Grootste woonproject van Antwerpen gaat laatste rechte lijn in

Residentie De Veiling in Hoogstraten biedt plaats aan 20 assistentiewoningen

Residentie De Veiling in Hoogstraten biedt plaats aan 20 assistentiewoningen

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Meer artikels