Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wie staat er in voor de kwaliteitscontrole'

Gerelateerde onderwerpen :

Soms wordt in het bestek gevraagd om op te geven welke firma of organisatie instaat voor de kwaliteitscontrole. In dat geval is het niet alleen zaak om te vermelden wie dat is, maar ook te kijken wat de aanbestedende overheid veronderstelt dat gecontroleerd wordt.

Zo werd in het bestek geëist dat gewerkt werd met producten met een welbepaalde kwaliteitserkenning. De inschrijver gaf de organisatie op die erop toezag dat de firma effectief met dergelijke gecertificeerde producten werkte. De door de overheid beoogde/vereiste kwaliteitscontrole sloeg echter ook op de uitvoering van de werken zelf, niet enkel op de kwaliteit van de daarbij gebruikte producten. Als dat niet in de offerte verduidelijkt wordt, minstens op het moment dat om toelichting gevraagd wordt, dan riskeert de offerte in kwestie aan de kant te worden geschoven (arrest van 5 maart 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Meer artikels