Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wie staat er in voor de kwaliteitscontrole'

Gerelateerde onderwerpen :

Soms wordt in het bestek gevraagd om op te geven welke firma of organisatie instaat voor de kwaliteitscontrole. In dat geval is het niet alleen zaak om te vermelden wie dat is, maar ook te kijken wat de aanbestedende overheid veronderstelt dat gecontroleerd wordt.

Zo werd in het bestek geëist dat gewerkt werd met producten met een welbepaalde kwaliteitserkenning. De inschrijver gaf de organisatie op die erop toezag dat de firma effectief met dergelijke gecertificeerde producten werkte. De door de overheid beoogde/vereiste kwaliteitscontrole sloeg echter ook op de uitvoering van de werken zelf, niet enkel op de kwaliteit van de daarbij gebruikte producten. Als dat niet in de offerte verduidelijkt wordt, minstens op het moment dat om toelichting gevraagd wordt, dan riskeert de offerte in kwestie aan de kant te worden geschoven (arrest van 5 maart 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels