Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Weyts kondigt waslijst van openbare werken in Gent aan

Weyts kondigt waslijst van openbare werken in Gent aan

R4 Gent.

© Thomas Vlerick

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) kreeg na een reeks schriftelijke vragen aan Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) een waslijst aan openbare werken aangekondigd. De Meyer is tevreden met de aankondiging, maar hoopt tegelijk op een efficiënte opvolging en uitvoering binnen de aangekondigde timing van deze werken die de verkeersveiligheid en doorstroming zullen bevorderen.

De fietsersonderdoorgang onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort in Gent, parallel met de R40 en de Schelde, wordt midden dit jaar aanbesteed. Voor dit project wordt dit jaar 1,2 miljoen € vrijgemaakt. De bouwvergunning werd in januari afgeleverd en het bestek is in de maak.

“Voor de herinrichting van de N70/R4 in Gent, voor de Antwerpsesteenweg, de Drieselstraat en de Orchideestraat (van kmpt 4,9 tot 5,2) wordt in 2019 6 miljoen € voorzien,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts op een andere schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Dit project betreft de heraanleg van de op- en afritten van de R4 naar de N70. In deze opdracht is ook de aanleg voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en een collector begrepen. Het rioleringsontwerp is klaar en het wegenisontwerp zal dit jaar voort worden gemaakt, zodat het project in 2019 kan worden aanbesteed.

N9

De N9 in Gent tussen de Palinghuizen en de Brugsevaart wordt heringericht. “De ontwerpplannen van de riolering en de wegenis voor de volledige herinrichting van de N9 tussen Palinghuizen en de brug over de Ringvaart zijn klaar. Het onteigeningsplan is reeds gemaakt,” vernam De Meyer van de minister voor Openbare Werken. Dit en volgend jaar zullen de onteigeningen worden uitgevoerd, zodat in 2020 met de eigenlijke werkzaamheden kan worden gestart.

Ook het kruispunt Wondelgemse Meersen N458 in Gent wordt heringericht. “Het kruispunt van de Wondelgemse Meersen met de N458 in Gent wordt op termijn heringericht,” antwoordde minister Weyts op een vraag van De Meyer. De plannen voor de aansluiting van het industrieterrein Wondelgemse Meersen op de N458 zijn in de maak. Hier zal een nieuw lichtengeregeld kruispunt aangelegd worden. De stad Gent is de trekker in dit dossier en bijgevolg is de timing van hen afhankelijk

Er zal binnenkort structureel onderhoud uitgevoerd worden op de N424 in Gent tussen kruispunten ‘Weba’ en ‘Eurosilo’. De eerste fase – waarvoor het bestek in de maak is - betreft het vernieuwen van de rijweg en de riolering tussen de rotonde aan de Vliegtuiglaan en de spoortunnel. De eerste fase wordt midden dit jaar aanbesteed. De tweede fase omvat het vernieuwen van de rijweg tussen de spoortunnel en het kruispunt Eurosilo. Dit tweede deel zal in 2020 aanbesteed worden.

Verapazbrug

Nog op de N424 in Gent wordt de Ve­rapazbrug gebouwd. Dit project omvat de bouw van een brug over het Handelsdok tussen de Muidelaan en de Afrikalaan. Het gecoördineerde voorontwerp is klaar en de ontwerptekst van het project-mer wordt binnenkort bij de dienst MER ingediend. Na de goedkeuring daarvan zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit jaar is nog voorzien om de leegstaande constructies op onteigende gronden te slopen.

Het op- en afrittencomplex R4-N60 in Gent wordt vervolledigd. “Er wordt een oprit aangelegd vanaf de N60 naar de R4-buitenring als vervollediging van het bestaande op- en afrittencomplex R4-N60,” vernam Jos De Meyer van Ben Weyts. De plannen zijn uitgewerkt tot op het niveau van de bouwaanvraag. Die bouwaanvraag wordt binnenkort ingediend en daarna wordt voort gewerkt aan het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Het project wordt dit jaar aanbesteed.

De Meulestedebrug op de N456 in Gent wordt vervangen. Dit is een dossier van De Vlaamse Waterweg (DVW) voor het vervangen van de verouderde Meulestedebrug, waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) participeert omdat er extra rijstroken zullen worden aangelegd om de capaciteit op het kruispunt van de N456 met de N458 te vergroten. Het bouwaanvraagdossier is in opmaak. Een eerste versie van het bestek zou deze zomer klaar moeten zijn. De intentie van DVW, de trekker in dit dossier en de aanbestedende overheid, is om eind dit jaar of begin volgend jaar deze opdracht aan te besteden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

In opdracht van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, werd een haalbaarheidsstudie toegewezen voor drie potentiële fietsroutes om het fietsnetwerk in het Brusselse Gewest uit te breiden. Het streefdoel is dat de studies begin 2022[…]

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Meer artikels