Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wettelijke erkenning thermografie nodig

Begin dit jaar trok Bouwunie aan de alarmbel over het gebruik van thermografie. Deze techniek wordt ingezet om de isolatiegraad van gebouwen te meten en bij de vaststelling van gebreken eventueel in te grijpen. Volgens Bouwunie vereist het analyseren van thermografische beelden vakmanschap. Er bestaat in België echter geen wettelijke erkenning van thermografen. Iedereen kan zich bij wijze van spreken een camera aanschaffen en een analyse uitvoeren,

'Dat kan leiden tot foute conclusies, waardoor men niet de juiste maatregelen neemt. Er moet een erkenning komen van thermografen die volgens de norm werken. Dat bestaat vandaag reeds voor energiedeskundigen die epc-certificaten maken en energie-audits uitvoeren', verklaart Vlaams parlementslid Bert Wollants.

Eerder antwoordde Vlaams minister van Energie Turtelboom op een schriftelijke vraag dat het nemen van maatregelen omtrent deze materie tot de federale bevoegdheden behoort. Maar federaal minister Peeters ziet dat anders. Volgens hem is Vlaanderen bevoegd voor maatregelen inzake energie-efficiëntie en maakt de wettelijke erkenning van thermografen deel uit van de gewestelijke bevoegdheden. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag die Bert Wollants stelde aan minister Peeters. Volgens hem maakt de wettelijke erkenning van thermografen deel uit van de gewestelijke bevoegdheden.

Kamerlid Wollants vindt dat een logische conclusie. 'Er bestaat al tientallen jaren een federale referentienorm (NBN EN 13187) voor het uitvoeren van een thermografie, maar de toepassing van de norm voor energiebesparing past perfect binnen de regionale bevoegdheid. Laat de gewesten dan ook zelf beslissen hoe ze die norm willen opleggen en hoe ze de kwaliteit van deze energiedienstverlening willen garanderen. Thermografie kan een belangrijk instrument zijn om de isolatie van onze woningen te verbeteren, maar dan moeten burgers en bedrijven er wel op kunnen vertrouwen. Dit maakt voor Vlaanderen de weg vrij om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van Bouwunie', besluit Wollants.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Restauratie met de juiste ambachtelijke mortels en bindmiddelen

Restauratie met de juiste ambachtelijke mortels en bindmiddelen

Het Italiaanse onderzoeks- en formuleringscentrum Calchèra San Giorgio bestudeert en produceert specifieke materialen voor de restauratie, constructie, structurele consolidatie en rehabilitatie van gebouwen van historisch en cultureel belang.[…]

31/10/2020 | ErfgoedBouwmaterialen
Anderhalve eeuw bouwervaring bij Habenu-van de Kreeke

Anderhalve eeuw bouwervaring bij Habenu-van de Kreeke

Antwerpen werkt aan een nieuw strategisch ruimteplan

Antwerpen werkt aan een nieuw strategisch ruimteplan

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021