Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wetenschapspark Leuven Noord in de steigers

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Wetenschapspark Leuven Noord in de steigers

© © www.henderyckx.com

De stad Leuven, de KU Leuven en de NMBS slaan de handen in elkaar om het wetenschapspark Leuven Noord te realiseren en stedelijke functies te ontwikkelen. De site, , een strip van 22 ha en twee kilometer lang tussen de spoorweg, de Kesseldallaan en de Eenmeilaan, is ideaal gelegen door de nabijheid van fietssnelwegen, openbaar vervoer en de autosnelweg E314 en moet Leuven nog aantrekkelijker maken voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap.

Een goede Leuvense economie is belangrijk voor iedereen om werkgelegenheid te garanderen. Met instellingen als de UZ Leuven, imec, de KU Leuven en vele start-ups en ondernemingen is Leuven een aantrekkelijke stad voor onderzoek, ontwikkeling en innovatief ondernemerschap. Het Leuvense stadsbestuur en de universiteit willen samen met de NMBS die positie nog meer versterken op Leuven Noord.

Leuven Noord moet een duurzaam stedelijk wetenschapspark worden met ruimte voor stadsnatuur en een park dat aansluit op het provinciaal domein, in combinatie met andere stedelijke functies en voorzieningen. De stad Leuven, de KU Leuven en de NMBS zullen een  projectvennootschap oprichten waarvan ze alle drie op gelijke basis aandeelhouder zullen zijn voor de verdere ontwikkelingen op de site. Het project past ook binnen de strategie van de NMBS om ontwikkelingen die het gebruik van de trein bevorderen te ondersteunen.

Ontwerpteam

De drie partners hebben een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voorbereid en onderhandeld. Dat wordt eind deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de raden van bestuur van de NMBS en de KU Leuven. Na de goedkeuring van de overeenkomst kan begin volgend jaar de oproep voor een ontwerpteam worden gelanceerd dat voor de hele site een masterplan en ontwikkelingsstrategie uitwerkt. Naast de wetenschaps- en ondernemersruimte kan er ook plaats voorzien worden voor aanvullende en stedelijke functies, zoals buurtvoorzieningen voor Kessel-Lo, stadsdistributie, groene publieke ruimte en fiets- en voetgangersverbindingen. Ook klimaatneutraliteit is één van de vereisten bij de toekomstige ontwikkeling van de site.

“Het is belangrijk dat elke Leuvenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis een betekenisvolle job te vinden. Kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven vestigen zich graag in onze stad. De vraag naar ruimte voor onderzoek en ontwikkeling groeit. Door Leuven Noord te ontwikkelen, kunnen we extra werkgelegenheid voor iedereen creëren, van toponderzoekers over logistiek personeel tot administratieve en technische krachten”, verklaart burgemeester Mohamed Ridouani.

Strategie

“Leuven Noord past perfect in de strategie omtrent het opdrijven van onze wetenschapsparken, één van de speerpunten uit ons nieuwe ruimtelijk structuurplan. Met dit project wordt 22 ha braakliggend spoorwegplateau omgevormd tot een duurzaam centrum voor wetenschap en innovatie in combinatie met lokale logistieke activiteiten. Daarnaast gaan we voor de verdere ontwikkeling van het Wetenschapspark Arenberg en een geactualiseerde aanpak met een nieuw masterplan voor het Researchpark Haasrode”, zegt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.

“Dankzij de ontwikkeling van de site Leuven Noord kan de NMBS haar erfgoed valoriseren door stedelijke functies te creëren die het gebruik van de trein stimuleren en de Leuvense stationsomgeving dynamiseren. Dit illustreert perfect onze visie als een stedelijke inrichter met als doel het station te integreren in de ontwikkeling van de stationsomgeving en meer mensen van de treinen gebruik te laten maken”, aldus Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS.

“Voor de verdere ontwikkeling van het Leuvense innovatie-ecosysteem is dit een belangrijke mijlpaal die de groeikracht ervan zal ondersteunen en ten goede komen. Zo werken we samen aan de kenniseconomie van de toekomst en zetten we Leuven verder op de kaart als dé topregio voor technologisch onderzoek en ondernemerschap”, besluit professor Koenraad Debackere, algemeen beheerder van de KU Leuven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels