Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Westende krijgt nieuwe zeedijk

Gerelateerde onderwerpen :

,
Westende krijgt nieuwe zeedijk

De gemeente Middelkerke start in het najaar van 2020 met de heraanleg van de zeedijk in Westende. Het opmerkelijke project moet de huidige ‘stenen’ zeedijk omvormen tot een beschermende promenade met meer groen, meer zon en meer toegankelijkheid. Tegen juni 2023 moeten de werken afgerond zijn. De kosten worden geraamd op iets minder dan 20 miljoen €.

De kust is door bebouwing en het doorbreken van de beschermende duinengordel extra kwetsbaar bij extreme stormen. De afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde daarom een masterplan inzake kustverdediging waarbij de meest kwetsbare plaatsen langs de kustlijn in kaart gebracht werden en oplossingen voor een meer beschermende kustinrichting aangereikt werden.

Grasdijk

In Westende kiest de gemeente ervoor om de bestaande ‘harde’, stenen zeedijk deels om te vormen met natuurlijke en zachte ingrepen zodat het nieuwe geheel een groene en ruime promenade wordt. Twee verschillende bouwprincipes smeden dat nieuwe geheel. “Bij de zogenaamde golfdempende uitbouw of gdu krijgt de bestaande wandeldijk een nieuw lager gelegen wandelpad naast zich. De gdu zorgt ervoor dat sterke golfslagen hun kracht verliezen vooraleer ze het huidige niveau van de zeedijk bereiken”, preciseert de Middelkerkse schepen van Openbare werken Eddy Van Muysewinkel. De plannen werden getekend door het Brusselse MOP Urban Design. Zij werken daarvoor samen met Plantec, SBE en Cluster.

Meer groen

“Op andere zones wordt een grasdijk gerealiseerd. Daarbij wordt de helling van het strand verlengd en krijgt de zone het dichtst bij het huidige zeedijkniveau een duurzame, controleerbare begroeiing met helmgras en andere vasthoudende soorten. Het zeezicht vanop de zeedijk en de gelijkvloerse verdiepingen blijven gewaarborgd. De nieuwe facilityhuisjes worden ook allemaal in de ruimte van de zijstraten ingepland, zodat ook die geen belemmering vormen”, verzekert schepen Van Muysewinkel.De gdu-zone bevindt zich vooral aan de centrumstraten en bestrijkt 500 m tussen de Noordzeelaan en het Rauschenbergplein. Tussen surfclub De Kwinte en de Noordzeelaan komt 500 m grasdijk, net zoals vanaf het Rauschenbergplein tot aan De Rotonde (650 m). De opeenvolging van gras- en gdu-dijk zorgt voor een mooie variatie langs de nieuwe promenade.

Toegankelijkheid

Behalve de betere bescherming moet de nieuwe zeedijk het comfort verhogen. Het ontwerp voorziet een andere indeling van de bestaande horecaterrassen, zodat op de dijk meer vrije ruimte komt. “Er is ook veel aandacht voor een betere toegankelijkheid van het strand. Het aantal toegangen wordt opgetrokken en dankzij de bredere zeedijk zal de zon vroeger op de dijk schijnen. Er is ook ruimte voor meer biodiversiteit dankzij het gebruik van duurzame plantensoorten. ’s Avonds moet een lichtplan zorgen voor een unieke geborgen sfeer langs de nieuwe promenade”, weet Van Muysewinkel.

Het Rauschenbergplein wordt een verbindingspunt tussen de nieuwe promenade en een gerevitaliseerd Westende-Bad. De studieopdracht om het Rauschenbergplein opnieuw te ontwikkelen wordt binnenkort toegekend.

Inspraak

Gedurende het ontwerpproces voorzag het gemeentebestuur enkele inspraakmomenten met verschillende betrokkenen. Die brachten constructieve wijzigingen aan aan het ontwerp. Zo komen er in Westende meer toegangen voor rolstoelgebruikers en wordt de nieuwe zeedijk iets breder. Ook met de handelaars en horecazaken werd uitvoerig overlegd.

Gefaseerde uitvoering

“We zijn blij dat het project eindelijk op punt staat. De budgettaire impact is aanzienlijk. Voor de herinrichtingsfase in Westende wordt ongeveer 20 miljoen € uitgetrokken. De uitvoering in Westende zal heel wat inzichten opleveren in de toekomstige ontplooiing van de nieuwe promenade richting Middelkerke”, verduidelijkt de schepen.
De realisatie van dit project wordt mee mogelijk gemaakt dankzij Interreg–2 Seas Mers Zeeën, het regionale ontwikkelingsfonds van de Europese Unie. Dat programma steunt projecten die een duurzaam maritiem gebied ontwikkelen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

De Vlaamse overheid leverde een omgevingsvergunning af voor de realisatie van een groot rioleringsproject in Achterbos en de uitbouw van een veilige fietsverbinding met het centrum van Mol. Het project omvat verschillende delen, waarbij de komst[…]

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

Team KCAP ontwerpt masterplan voor Kevlavik Airport Area in IJsland

Team KCAP ontwerpt masterplan voor Kevlavik Airport Area in IJsland

Bouwvergunning voor heraanleg Schumanplein

Bouwvergunning voor heraanleg Schumanplein

Meer artikels