Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

West-Vlaanderen wil beken weer in open profiel brengen

Gerelateerde onderwerpen :

West-Vlaanderen wil beken weer in open profiel brengen

© esoxx - stock.adobe.com

De provincie West-Vlaanderen wil verschillende beken weer in open profiel brengen, zoals de Hulstebeek in Oostrozebeke en de Leiselebeek in Brugge. Een eerste aanzet hiervoor is de beslissing van de provincieraad op 28 maart om enkele percelen grond te kopen om het open profiel mogelijk te maken.

Beken die onder de grond lopen in een buis hebben een beperkte afvoer. Bij veel neerslag kan dit leiden tot overbelasting, met overstromingen tot gevolg. Daarnaast blijven buizen in de grond niet eeuwig intact: er komen gaten in die verzakkingen aan de oppervlakte veroorzaken. Door beken weer in open profiel te leggen, is er meer ruimte voor het water in beek. Het niveau van de beek past zich aan de afvoer aan, zonder obstructies. Het water in een open waterloop kan bovendien langer vastgehouden worden, wat van pas kan komen bij droogte.

Open waterlopen waren historisch gezien plaatsen waar de mens water vond dat hij nodig had om te leven. Naarmate er meer industrie kwam, werd ook meer vuil water geproduceerd en geloosd in de beken, met stinkende beken en ongedierte tot gevolg. Daarom werden vele beken overwelfd of ingebuisd. Ondertussen wordt het afvalwater steeds vaker gescheiden van het water in de beek, waardoor de waterkwaliteit in de beken sterk verbeterde.

Oostrozebeke

De Hulstebeek in Oostrozebeke loopt momenteel doorheen een tuin. Omdat de waterdoorvoer hier door de inbuizing zwaar verstoord is, met overstromingen tot gevolg, en de inbuizing ook nog eens op een helling ligt, is het volgens de provincie beter om de beek weer in open profiel te brengen. Door de ruil van een perceel grond langs de Hulstebeek kan de beek verlegd worden naar de perceelsgrenzen, die bovendien de historische bedding van de Hulstebeek vormen.

Brugge

Het perceel aan de Leiselebeek ligt net stroomafwaarts aan het natuurgebied Wulgenbroeken in Sint-Michiels (Brugge). Daar loopt de Leiselebeek in een buis onder een woning. De buizen zijn niet dringend aan vervanging toe, maar ze remmen wel de waterdoorstroom. Daarnaast zijn er geregeld problemen met grote vuilophopingen vóór de inbuizing. De gemeente Oostkamp verwijdert dit vuil geregeld, maar moet hiervoor door de private tuin van de woning, wat niet praktisch is.

De provincie wil deze waterloop omleiden. Dit zal deels gebeuren in open profiel en deels door een grotere koker. Er zal een nieuwe open waterloop aangelegd worden tot de Wilgenbroekstraat en onder de Wilgenbroekstraat wordt een nieuwe wegduiker geplaatst. Daarnaast zal de langsgracht naast het spoor tot aan de bestaande loop verbeterd worden. Zo kan het bestaande, niet meer te onderhouden deel van de waterloop uitgeschreven worden. Door de waterloop te verleggen, wordt het huis gespaard en is de beek beter toegankelijk. Zo kunnen machines vlotter tot bij de beek om ze te kunnen onderhouden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

De jonge bomen in de stad Leuven worden vanaf deze week bevloeid met grondwater dat afkomstig is uit een Leuvense bouwwerf van Besix. Het Belgische bouwbedrijf realiseert op het Martelarenplein aan het spoorwegstation in opdracht van de NMBS een[…]

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Kunstgrasvelden in Mechelen en Kortrijk

Kunstgrasvelden in Mechelen en Kortrijk

Vergunning voor metrotunnel onder Noordstation

Vergunning voor metrotunnel onder Noordstation

Meer artikels