Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

West-Vlaanderen vraagt 222 miljoen € voor fietsinfrastructuur

West-Vlaanderen vraagt 222 miljoen € voor fietsinfrastructuur

Archiefbeeld Bouwkroniek

West-Vlaanderen vraagt Vlaanderen om minstens 222 miljoen € te investeren in veilige fietsinfrastructuur in de provincie. Om zeker te zijn dat het voorziene budget naar West-Vlaanderen komt, vraagt de provincie de investeringen opzij te zetten in een West-Vlaams Fonds Fietsinvesteringen. Zo krijgen de provincie en de lokale besturen de garantie dat het Vlaamse investeringsbudget voor fietsinfrastructuur beschikbaar blijft deze legislatuur voor projecten in West-Vlaanderen.
Het Vlaamse regeerakkoord en de beleidsnota van de Vlaamse minister voor Mobiliteit Lydia Peeters voor de legislatuur 2019-2024 voorziet voor Vlaanderen 1,2 miljard € investeringsbudget in fietspaden en -infrastructuur. West-Vlaanderen rekent op een correcte verdeling. De provincie meent dat 18,5% van het totale budget voor West-Vlaamse projecten billijk zou zijn, goed voor een bedrag van 222 miljoen €. Aangevuld met de inspanningen van de Provincie zou 240 miljoen € geïnvesteerd kunnen worden in West-Vlaamse fietsinfrastructuur.

Roadmap

De nood aan bijkomende investeringen is volgens West-Vlaanderen heel hoog. Zowel op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk als op het netwerk van fietssnelwegen moeten in de provincie nog honderden kilometers fietspad aangelegd worden. De provincie onderbouwde deze stelling met de ‘Roadmap Fietsinvesteringen West-Vlaanderen’; een illustratief overzicht van tientallen projecten die in voorbereiding zijn en die dus deze legislatuur naar uitvoering kunnen gaan. Samen zijn deze projecten goed voor een investeringsbehoefte van 259 miljoen €.
 
De focus in de nota lag op bovenlokale, functionele fietsroutes, fietssnelwegen en ontbrekende fietsbruggen en -tunnels. Ook de versterking van het recreatieve fietsnetwerk werd opgenomen in de roadmap.

Zekerheid

De roadmap werd bezorgd aan de bevoegde Vlaamse minister, samen met een voorstel om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Het provinciebestuur meent dat het van cruciaal belang is dat elke initiatiefnemer die een project start, zekerheid krijgt dat de budgetten beschikbaar zullen zijn zodra het project aanbestedingsklaar is. Daarom pleit West-Vlaanderen voor een specifiek en afgezonderd West-Vlaams Fonds Fietsinvesteringen. Dit fonds kan alle hindernissen wegnemen voor lokale besturen om te investeren in veilige fietsinfrastructuur.
 
Onzekerheid weerhoudt besturen er volgens de provincie van projecten te starten. Een provinciaal fonds moet een stimulans zijn voor elke actor om meer werk te maken van fietsinfrastructuur. In West-Vlaanderen is er alvast de bereidheid over bestuurs- en bevoegdheidsgrenzen heen om gezamenlijke inspanningen te doen. Het provinciebestuur is graag bereid om bovenop de reeds eerder besliste verdubbeling van haar inspanning, tot 40 miljoen €, de coördinatie op zich te nemen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

In het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port zal binnen de vier jaar via een pijpleiding waterstof worden getransporteerd over de landsgrens. Gasunie, Fluxys en de haven gaan samenwerken om de Nederlandse en Belgische[…]

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Meer artikels