Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

West-Vlaamse huizenbouw doet het beter dan elders in Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

West-Vlaamse huizenbouw doet het beter dan elders in Vlaanderen

De Confederatie Bouw West-Vlaanderen organiseerde op 29 januari in Hooglede zijn Nacht van de Bouw. Er schreven liefst 580 aannemers in op dit netwerkevenement waar voorzitter Eric Vandewiele en directeur Jan Libeer als eregast staatsecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein mochten ontvangen. Tijdens de Nacht van de Bouw werd tevens Dries D'hoore van D'hoore Construct algemene bouwonderneming bvba gehuldigd als Jonge Vlaamse Aannemer. Hij is een voorbeeld van een jonge aannemer die continu vernieuwt, zich engageert binnen de beroepsorganisatie en met de steun van de beroepsfederatie met succes de talrijke uitdagingen voor een bouw-kmo aanpakt.

Op basis van de cijfers van de eerste negen maanden van het jaar werden in West-Vlaanderen in 2015 in vergelijking met de zeven jaren voordien 3% minder nieuwe huizen en 2% minder nieuwe flats vergund. Op het vlak van huizenbouw hield West-Vlaanderen beter stand dan gemiddeld in Vlaanderen. Voor 2015 stevent Vlaanderen af op 11% minder vergunde nieuwe huizen. Maar voor het overige volgt West-Vlaanderen de algemene Vlaamse trends met een status-quo voor woningrenovaties en niet-woongebouwen, nog te weinig opdrachten voor gemeenten en een dalend aantal arbeidersjobs.

Dat de bouw van nieuwe huizen in West-Vlaanderen relatief goed standhoudt en de appartementsbouw er tegelijk niet te sterk daalt, is een goede zaak. De West-Vlaamse bevolking zal de komende vijftien jaar weliswaar minder sterk stijgen dan de Vlaamse, maar toch zal de provincie volgens de studiedienst van de Vlaamse regering tussen 2015 en 2030 ongeveer 28.000 gezinnen bij krijgen. Daarvoor moeten evenveel extra woningen worden gebouwd. Bij zijn berekeningen heeft de studiedienst van de Vlaamse overheid overigens geen rekening gehouden met de recente stroom van asielzoekers.

Wat het aantal grondige woningrenovaties betreft waarvoor een vergunning nodig is, zien we weinig verandering. In 2015 lag hun aantal in West-Vlaanderen amper 2% hoger in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije zeven jaar. Gezien de relatief hoge ouderdom van het Vlaamse woningpatrimonium moet het renovatieritme omhoog. Maar dit gebeurt niet, niet in Vlaanderen en evenmin in West-Vlaanderen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Confederatie Bouw West-Vlaanderen gaan er wel van uit dat het aantal (vooral kleinere) woningrenovaties in de laatste maanden van 2015 is toegenomen omdat het lagere btw-tarief voor renovaties vanaf 2016 enkel nog geldt voor woningen van tien jaar en ouder.

Wat de niet-woongebouwen (met o.m. gebouwen voor handel, kantoor, landbouw en industrie) betreft, lag het vergunde volume in West-Vlaanderen in de lijn van het volume dat gedurende de zeven voorbije jaren werd vergund, zoals trouwens ook in Vlaanderen. De recentste conjunctuurenquête van Voka wees erop dat bedrijven opnieuw investeren. Voor de niet-residentiële sector is dat goed nieuws.

Aanbestedingen

Wat de gemeentelijke aanbestedingen aangaat, blijft dit aantal in West-Vlaanderen op een te laag niveau. In 2012 was hun aantal al gedaald met 29% en in 2013 nog eens met 19%. In 2014 steeg

het aantal aanbestedingen met 11%, maar in 2015 daalde dit opnieuw met 10%. Ook op Vlaams niveau is merkbaar dat het aantal gemeentelijke aanbestedingen bijzonder laag blijft. Van een toename in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is nog geenszins sprake. De Confederatie Bouw vreest zelfs voor een verdere daling de komende jaren. Traditioneel heeft een belangrijk aandeel van de gemeentelijke investeringen betrekking op

infrastructuurwerken. Vooral wegenbouwfirma's zijn dus het slachtoffer van dalende gemeentelijke investeringen, vooral omdat zij weinig uitwijkmogelijkheden hebben naar private opdrachtgevers.

Een bouwrelance is ook van belang voor de tewerkstelling. Van december 2012 tot december 2015 gingen in de West-Vlaamse bouw 2.673 jobs voor bouwarbeiders verloren. Dat is een achteruitgang met 11% en vergelijkbaar met de achteruitgang op Vlaams niveau. Ook de concurrentie van buitenlandse firma's heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Daarom dringen de VCB en de Confederatie Bouw West-Vlaanderen er bij staatssecretaris Bart Tommelein op aan om versneld werk te maken van eerlijke concurrentieverhoudingen, conform het actieplan dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met de federale regering hebben afgesproken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels