Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

West-Vlaamse bouwbarometer staat lager dan Vlaams gemiddelde

West-Vlaamse bouwbarometer staat lager dan Vlaams gemiddelde

Het vertrouwen van West-Vlaamse bouwondernemingen in het economische en politieke klimaat staat op een lager niveau dan het gemiddelde voor gans Vlaanderen. Ook het algemene ondernemersvertrouwen en het consumentenvertrouwen zijn aan de lage kant. De sector trekt zich op aan de kansen in de renovatiesector.

De West-Vlaamse bouwbarometer dook eind vorig jaar stevig in het rood. 'De grens voor een gezond ondernemersklimaat ligt op 100. Het Vlaamse gemiddelde lag evenwel op 95,3, wat duidt op een ongezonde situatie. Het West-Vlaamse gemiddelde dook daar met 94,1 nog een stuk onder. Waarom onze provincie slechter dan gemiddeld scoort, is niet makkelijk te duiden. Het is al van begin 2011 geleden dat de Vlaamse en West-Vlaamse bouwbarometer niet in het rood stond. Steeds dezelfde problemen keren als een mantra terug: minder werk, meer slechte betalers en meer oneerlijke concurrentie', weet provinciaal Bouwunie-voorzitter Jan Coussement.

Aanbestedingen

Door een verschuiving van de markt is het net als in de rest van Vlaanderen in de hoek van de particuliere nieuwbouw waar de zwaarste klappen vallen. Daarbovenop komt nog dat in de resterende nieuwbouw verhoudingsgewijs minder afwerking in het totaalpakket zit. Ook de slabakkende overheidsinvesteringen brengen heel wat aannemers in de problemen. 'De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn zowat de enige tak van overheidsbedrijven die nog veel opdrachten uitschrijven. In de andere subsectoren en al helemaal in de wegenbouw is het huilen met de pet op', stelt aannemer Dirk Coussée van Coussée-Bostoen.

'Door het afnemende aantal opdrachten is de concurrentie in de openbare aanbestedingen nog aangescherpt, zodat tegelijk de winstmarges afnemen. In bepaalde domeinen zijn er drie keer zoveel inschrijvers als een paar jaar geleden', weet aannemer Bernard Coghe.

Kust

'Aan de kust stokken de verkoop en de bouw van appartementen. Er is geen markt voor dure investeringen, terwijl de kust net als de rest van de provincie hunkert naar werkvolume', weet provinciaal coördinator Vincent Decruyenaere van Bouwunie West-Vlaanderen.

Hogere bebouwing

De oplossingen moeten voor Bouwunie van de Vlaamse en nationale regering komen, met o.m. de aanpak van de sociale dumping, meer overheidsinvesteringen en een ruimere toepassing van het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw dan enkel in de 32 centrumsteden. Voorts kunnen alle overheden bijdragen tot een opleving van de bouwsector door hun bouw- en industriegronden op de markt te brengen en door overal dichtere, compactere en hogere bebouwing toe te staan. Specifiek voor de kust vragen projectontwikkelaars om hoger te mogen bouwen om sloop en heropbouw rendabel te maken.

Aannemer Patrick Lapeirre heeft nog een tip om de gigantische Belgische spaarreserve te mobiliseren voor de bouwsector. 'Bij vorige crisissen konden particulieren blijven bouwen dankzij de financiële steun van ouders en andere familie. Wat nog te weinig mensen weten, is dat wanneer men via een notariële akte leent van familie, je dezelfde (belasting)voordelen geniet als wanneer je leent bij de bank', stelt Lapeirre.

'We moeten voorzichtig zijn met al die onheilstijdingen. De bouwsector draait niet zo goed als we zouden willen, maar met te veel negatieve publiciteit houden we jongeren weg van bouwopleidingen. We merken al dat er minder inschrijvingen zijn omdat de bouw vaak negatief in het daglicht komt. De uitstroom van het dagonderwijs volstaat nauwelijks om de pensioenen te compenseren. Als de bouw straks opleeft, zullen nog meer buitenlandse arbeiders op onze Vlaamse bouwwerven nodig zijn', besluit José Sioen van het VTI van Roeselare. ' FVDL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten