Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

West 8 tekent de heraanleg van 't Zand in Brugge

West 8 tekent de heraanleg van 't Zand in Brugge

Het Brugse stadsbestuur kende de heraanleg van 't Zand toe aan Architectuurbureau West 8 samen met het ingenieursbureau Snoeck & Partners. In de plannen wordt het autoverkeer gereduceerd, verhuist de fontein naar een andere stek en wordt een oude arm van de reitjes opengelegd.

Het alzijdige architecturale karakter van het Concertgebouw aan 't Zand wordt in de nieuwe plannen versterkt door de aansluitende openbare ruimte een gelijkaardige sfeer mee te geven. De huidige scheiding tussen park en plein door het Concertgebouw wordt opgeheven. Het gebouw wordt volgens de ontwerpers volwaardig ingebed in een meer landschappelijke context. Het Concertgebouw krijgt een 'voorplein' dat behalve de ceremoniële functies vooral een aantrekkelijke en intieme ontmoetingsplek wordt voor de bezoekers. Het doortrekken van de beleving van het park wil de landschappelijke corridor versterken en begeleiden die langs de (deels overwelfde) reien de stad doorkruist.

Het centraal gelegen plein bewaart zijn open karakter. Vanuit zijn multifunctionele gebruik behoudt het plein zijn maximale openheid en wordt het voorzien van duurzame en degelijke bestrating alsook alle voorzieningen die een optimaal gebruik faciliteren.

Het nieuwe 't Zand herstelt de 'oude' verbinding Boeveriestraat-Zuidzandstraat en zo ook het stedelijke weefsel van straten. De contouren en compositie van het plein sluiten aan bij de stedelijke figuur van de middeleeuwse stad. De intimiteit wordt gecreëerd door het toevoegen en vervolledigen van bomenrijen rondom het plein. Het toevoegen van een aantal bomenrijen verbreedt de functionele zone voor terrassen, fietsen en de toegangen tot de ondergrondse parkeergarage.

De huidige scheiding tussen park en plein door het Concertgebouw wordt opgeheven.

Het kleurenpalet en materiaalgebruik sluiten aan bij de bestratingen die in de binnenstad terug te vinden zijn. De voorgestelde materialen en hun afwerking zijn vastgelegd op basis van comfort- en technische voorkeuren. De bestrating wordt als een mozaïek van vlakken ingevuld. De bestrating wordt uitgevoerd in een variatie aan granietklinkers. Deze verschillen per zone in kleur, textuur en legverband.

Autoverkeer

Het autoverkeer wordt maximaal gereduceerd maar voorziet wel in de noodzakelijke bereikbaarheid en aansluiting van het stratenweefsel. Het plein volgt hierbij hetzelfde verkeersregime als in de binnenstad.

De rijweg langs de pagodes verdwijnt voor een betere relatie tussen plein en terrassen. Het busverkeer en het uitgaande stadsverkeer zullen zich situeren in het westelijke deel van het plein (kant Vrijdagmarkt). Dit is tevens de route voor speciaal transport. Om de verbinding tussen de Boeveriestraat en de Zuidzandstraat te verwezenlijken, wordt de busterminal licht aangepast. De organisatie houdt rekening met het behoud van het aantal op- en afstapplaatsen en met het behoud van de huidige aantallen buslijnen.

Er ontstaat meer ruimte voor het bovengronds stallen van fietsen alsook voor een optimale werking van de bestaande en nieuwe toegangen van de ondergrondse voorzieningen. Nabij de pagodes worden een reeks zones ingericht met fietsbeugels. Er wordt gewaakt dat deze zones geen al te grote bar­rière vormen tussen terrassen en plein. Daarnaast wordt door het openwerken van twee fietstoegangen de organisatie van de ondergrondse fietsenstalling opgewaardeerd. De toegankelijkheid en nabijheid, twee belangrijke criteria, worden aanzienlijk verbeterd. Bij grote evenementen kunnen aanvullend mobiele fietsbeugels geplaatst worden.

Naar analogie met de grote ondergrondse fietsenstallingen bij stations wordt de fietsenstalling onder het plein toegankelijk gemaakt door comfortabel toegankelijke trappen.

De ruimte voor fietsparkeren kan volgens het seizoen en de vraag, en in overleg met de beheerder van de ondergrondse parking bepaald worden. Twee fietstoegangen vormen duidelijke toegangen die aansluiten bij de circulatie en bestemmingen van de gebruiker. Nabij de fietsenstalling kan het kantoor voor de parkingbewaking komen. Hierdoor ontstaat een sociale toegangscontrole.

De ruimte binnen de grote pagode waar vandaag het kantoor van de bewaking voorzien is, kan dan getransformeerd worden tot een bijkomende toiletvoorziening. Een bijkomend toiletgebouw zou de functionaliteit en architecturale beeldwaarde van het plein complexer maken.

Door enkele punctuele ingrepen kan ook een circulatie met toeristische boottochten over de bestaande reien naar 't Zand georganiseerd worden. Dit kan voor de toeristische economie van de stad Brugge een bijzondere meerwaarde betekenen: meer boten, meer capaciteit.

Pleinranden

De gapende leegte aan de tunnelmond nabij de Smedenstraat wordt ingevuld met een gebouw. Het vervolledigen van de pleinwand door een nieuw gebouw omsluit het plein alzijdig. Het bouwvolume is het resultaat van het samenbrengen van een archetypisch poortgebouw aan de zijde van de weginfrastructuur en anderzijds een ruimtelijke schakeling van gekoppelde gevels die in schaal aansluiten bij de gevelprofielen van de Noordzandstraat en Smedenstraat.

Langs de pleinranden komen standaard tijdloos gestyleerde verlichtingslantaarns.

Over de invulling van het gebouw kan nog gedacht worden. In ieder geval heeft de beleving van stoep en plein er baat bij indien het gebouw een programma huisvest dat een relatie met de openbare ruimte kan aangaan. Dit wil zeggen dat het gebouw een zekere vorm van openbaarheid moet bezitten.

Verlichting

Langs de pleinranden komen standaard tijdloos gestyleerde verlichtingslantaarns. Binnen de behuizing is het tevens mogelijk camerabewaking te voorzien. Aan beide zijden van de centrale open ruimte worden uit dezelfde familie verlichtingsarmaturen hogere masten met projectoren geplaatst. De lichtkleur wordt afgestemd op die van de binnenstad. De lichtsterkte kan volgens gebruik, avond- of nachtsituatie of calamiteiten aangepast worden. Comfort, veiligheid en verbruik kunnen hierbij op elkaar afgestemd worden. In de mastvoeten worden bijkomend aansluitvoorzieningen voor elektriciteit geïntegreerd.

Tentoonstelling

De jury bestond uit burgemeester Renaat Landuyt en de schepenen Franky Demon, Annick Lambrecht, Boudewijn Laloo en Philip Pierins. De externe leden waren juryvoorzitter en voormalig Vlaams bouwmeester Bob Van Reeth, Joachim Declerck, Annelies Van der Donckt, Oana Bogdan, Michiel Dehaene en Wouter Veldhuis. De ontwerpen van het winnende project en van de andere finalisten zijn van 1 tot en met 12 juli te bekijken in de foyer van het Concertgebouw. De overige finalisten waren Xaveer De Geyter architecten-Ney & Partners; Robbrecht en Daem architecten-GroupD Engineering; noAarchitecten + Vierin Architecten (met het Zwitserse Vogt Landschaftsarchitekten, Witteveen+Bos Belgium en Studieburo Mouton) en Studio 014 Bernardo Secchi Paola Vigano (met Architecten Groep III en Stabitec bvba)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt