Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werkzaamheden voor Groot Prijkels zitten op schema

Werkzaamheden voor Groot Prijkels zitten op schema

Paul Renson (tweede van r.) mocht als nieuwe ‘inwoner’ van Groot Prijkels mee op de foto voor de symbolische eerste spadesteek.

De werkzaamheden voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Groot Prijkels verlopen volgens planning. Dit voorjaar lag de focus voor bouwheer Veneco op de realisatie van de ontsluiting op de N35 in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het nieuwe kruispunt begint dankzij aannemer Stadsbader vorm te krijgen en zal tegen midden juli opengesteld worden. De grootste hinder zal met het opnieuw openstellen van de N35 achter de rug zijn.

Veneco breidt het bedrijventerrein Groot Prijkels op het grondgebied van Nazareth, Kruishoutem en Deinze uit met zowat 100 ha. De uitbreiding zou afgerond 2.000 nieuwe jobs moeten opleveren. Bij de uitreiking gaat veel aandacht naar groen, fietspaden en bufferbekkens.

Volgende fase

De volgende fase omvat voor intercommunale Veneco de realisatie van de secundaire ontsluiting aan de N494, eveneens in samenwerking met AWV, en het doortrekken van de centrale as Karreweg vanaf de vijver. De nutsmaatschappijen voerden intussen alle voorbereidende kabel- en leidingtrajecten uit. Na de bouwvakantie start aannemer Stadsbader met de aanleg van de nieuwe riolering en de wegenis. Ook de nieuwe verkeerslus door het zuidwestelijke gebied wordt in deze fase aangelegd.

Tegelijk met de werkzaamheden op de centrale as gaat Veneco door met het uitrusten van de zone De Lob met de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en een fietspad; de aanleg van fietspaden langs de Karreweg in de bestaande industriezone (Hiervoor starten de nutsmaatschappijen in de loop van de maand augustus hun werken op), de aanleg van fietspaden in de noordelijke bufferzone en het verder bouwrijp maken van de beschikbare percelen.

Tegen eind 2018 zijn deze werken afgerond. In 2019 volgt dan nog de realisatie van het lokale bedrijventerrein in Deinze als onderdeel van de uitbreiding op Groot Prijkels.

De werkzaamhedenen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Groot Prijkels verlopen volgens planning.

Selectie

De nieuwe percelen worden in fases verkocht volgens de beschikbaarheid van bouwrijpe gronden. Voor elk perceel selecteert Veneco de kopers. Voor drie percelen kan je nog een kandidatuurdossier indienen tot 1 september. Voor de drie volgende is de deadline 1 oktober. Het toewijzen van de andere percelen is afhankelijk van het verloop van de werken in 2019.

Renson

Het eerste perceel dat klaar was voor verkoop ligt langs de E17, deels op grondgebied van Nazareth en deels op Kruishoutem, en heeft een oppervlakte van zowat 9,5 ha. Het is één van de grootste percelen in de uitbreiding. De kandidaturen voor dit perceel werden getoetst aan de vooraf goedgekeurde selectiecriteria (locatie, mobiliteit, duurzame initiatieven, economie en globale visie). Omdat het perceel een belangrijke zichtlocatie heeft, hechtte Veneco ook veel belang aan een visueel aantrekkelijke bedrijfsarchitectuur. De raad van bestuur van Veneco beoordeelde de kandidaturen en besliste het perceel toe te wijzen aan het bedrijf Renson uit Waregem. Renson zal zorgen voor een tewerkstelling van 200 personen in een eerste en 350 in een tweede fase.

“Ik ben ervan overtuigd dat we als internationaal georiënteerd bedrijf deze regio mee op de kaart kunnen zetten. De visibiliteit langs de E17 is voor ons een zegen, zeker met de link naar ons hoofdbureau langs diezelfde autosnelweg, iets verderop in Waregem”, stelt ceo Paul Renson.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor woonproject Zillelande in Mol

Vergunning voor woonproject Zillelande in Mol

In november vorig jaar leverde het schepencollege van de gemeente Mol een vergunning af voor het project Zillelande, waarbij naast een publiek park van 1 ha ook 350 wooneenheden worden gerealiseerd. Een aantal buurtbewoners startten daarop een[…]

04/08/2022 |
Voorontwerp voor vergroening ‘den Bell’ goedgekeurd

Voorontwerp voor vergroening ‘den Bell’ goedgekeurd

Geen vergunning voor golfproject in Knokke-Heist

Geen vergunning voor golfproject in Knokke-Heist

Ontwerp Stuivenbergsite krijgt vorm

Ontwerp Stuivenbergsite krijgt vorm

Meer artikels