Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Werkvolume is 10% hoger dan in 2016”

Gerelateerde onderwerpen :

,
“Werkvolume is 10% hoger dan in 2016”

VlaWeBo Antwerpen is hoopvol gestemd voor 2017

De leden van VlaWeBo Antwerpen bliezen op 16 juni naar jaarlijkse gewoonte opnieuw verzamelen in het Kasteel van Brasschaet voor een receptie met walking dinner. Op deze 15de editie mocht voorzitter Geert Verscheure 360 gasten verwelkomen.

De wegenbouwers in de provincie Antwerpen kijken vandaag al reikhalzend uit naar het moment waarop de eerste spade voor het Oosterweelproject echt in de grond gaat. “Antwerpen is straks in de ban van de Oosterweelverbinding. Voor het deelproject Linkeroever worden eind juli de ‘best and final offers’ (bafo’s) ingediend en verwachten we een contractsluiting half oktober. De officiële aanvang der werken is vastgelegd op  15 april 2018. Het bestek voor de vierde Scheldetunnel zal beschikbaar zijn op 1 september en hiervoor worden de bafo’s verwacht op 1 juli 2018. Het sluiten van het contract volgt dan in oktober 2018 en de werken moeten starten in maart 2019. De procedure voor het grootste deelproject, Rechteroever met de Oosterweelknoop, de Kanaaltunnels en de aantakking op de R1, volgt aansluitend”, weet Geert Verscheure, die dit jaar al zeven jaar aan het hoofd staat van VlaWeBo Antwerpen.

Toekomstverbond

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) verduidelijkte dat alle partners uiteindelijk een overeenkomst bereikt hebben die de mobiliteit, de leefbaarheid en de volksgezondheid in de Antwerpse regio moet garanderen.  Dit toekomstverbond omvat de toevoeging van een ‘radicaal haventracé’ ten noorden van Antwerpen (hierdoor ontstaat een ring voor de stad en een ring rond de stad); een modal shift die op termijn 50% van de verplaatsingen via fiets, trein, tram en (water)bus laat verlopen; en een overkapping van de ring die mikt op een verhoogde leefbaarheid en een beter leefmilieu.

In het masterplan 2020 werd een routeplan 2030 vastgelegd waaraan meerjarige, geïntegreerde multimodale investeringsprogramma’s gelinkt worden. “De realisatie van deze ambities biedt vooruitzichten op een groot werkvolume voor grote bedrijven en kmo’s. De verbeterde verkeersleefbaarheid moet ook een attractiepool zijn voor binnenlandse en buitenlandse investeerders en zo een hefboom vormen die bijkomend werkvolume creëert. De voorbereidende werken en het vooruitzicht op de verschillende deelprojecten die op de rol staan, moeten de druk op de prijzen voor infrastructuurprojecten verlichten. Een eerlijk prijsniveau biedt op zijn beurt ruimte voor constructieve samenwerking. Het biedt ademruimte aan technische mensen en minder werk aan advocaten die prijsgerelateerde uitvoeringsdiscussies voor de rechtbank moeten bepleiten. In het licht van deze samenwerking vraag ik speciale aandacht voor de omgevingssituatie van bouwplaatsen in de stad Antwerpen. We volgen graag en met belangstelling de projecten die aanbesteed worden, maar er moet ook voldoende fysieke ruimte gecreëerd worden via vlot verleende signalisatievergunningen en voldoende werkruimte. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de aannemer tijdens de uitvoering achtervolgd wordt door overijverige GAS-boetespecialisten die een bouwwerf als een dankbare bron van inkomsten zien. Een vlotte communicatie, duidelijke afspraken en wederzijds begrip kunnen veel frustratie voorkomen”, pleit Geert Verscheure.

Plussen en minnen

De VlaWeBo-voorzitter ziet nu al dat 2017 een beter jaar wordt dan 2016 inzake werkvolume. “Met een gezonde dosis relativeringsvermogen en rekening houdend met alle ‘plussen’ en ‘minnen’ komen wij voor 2017 aan een objectieve stijging van zowat 10% ten opzichte van het weliswaar zwakke jaar 2016. Daarbij rekenen we echter wel op het harde engagement om de 100 miljoen € opbrengsten van de kilometerheffing gegarandeerd te investeren, en dit niveau aan te houden in de komende jaren, ongeacht de werkelijke inkomsten uit de heffing. Die moeten immers de opdrogende FFEU-middelen compenseren.  Dit zijn de kredieten voor de gevaarlijke punten waar we in het verleden elk jaar hebben kunnen op rekenen”, stelt hij.

“We vertrouwen verder op het aangehouden investeringsvolume van Aquafin en de andere riooloperatoren en hopen dat de reële aanbestedingsbedragen nu dichter bij de geactualiseerde raming zullen liggen, maar zoals al dikwijls aangehaald maken we de prijzen nog altijd zelf. De steden en gemeenten lopen warm voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Traditiegetrouw blijft dit altijd een motor voor verfraaiing van hun wegeninfrastructuur”, kijkt Verscheure de toekomst positief tegemoet. 

Catalogus genormaliseerde posten

Geert Verscheure sneed in zijn toespraak, net als zeven jaar geleden bij zijn eerste speech, ook het onderwerp ‘catalogus genormaliseerde posten’ aan. “De sterretjes die vroeger aangaven wanneer in uitzonderlijke omstandigheden van deze postenlijst moest afgeweken worden, zijn verdwenen. We vinden vandaag echter in de bestekken bij de bepaling van de voorrangsvolgorde van de documenten een subtiele opmerking terug die stelt: ‘In geval van tegenstrijdigheid tussen de genormaliseerde codenummers van de posten en de omschrijving van de werken van deze posten zijn deze laatste bindend en van toepassing’ of nog ‘In geval van tegenspraak tussen de bij de post horende codenummers en de bijgevoegde tekst heeft de bijgevoegde tekst voorrang op de aan het standaardbestek verbonden betekenis der codenummers.’ Deze opmerking ondergraaft de essentie van onze genormaliseerde posten die eenduidigheid en duidelijkheid willen garanderen en veroorzaakt verwarring bij de calculatie van de prijsofferte en discussies bij de uitvoering. Studiebureaus die deze passage inlassen, kiezen doelbewust voor onduidelijkheid en geven zichzelf een vrijgeleide om op een onverantwoorde wijze lasten en verplichtingen naar de aannemer te schuiven. Opdrachtgevers die dit bewust in hun bestekken toelaten, breken hun engagement dat ze gegeven hebben bij het tot stand komen van deze catalogus. Opdrachtgevers die dit in hun bestek behouden na tijdige melding vóór aanbesteding doen aan struisvogelpolitiek en ontvluchten hun verantwoordelijkheid. We hebben al heel wat belangrijke opdrachtgevers aangeschreven om dit misbruik uit de wereld te helpen. We rekenen op respect voor het wederzijdse engagement en op een bijzondere aandacht bij de controle van de bestekken om dit misbruik uit de wereld te helpen”, is Verscheure streng.

Onderscheidingen

Drie leden van VlaWeBo Antwerpen werden op 16 juni ook eervol onderscheiden. Michel Vangeel (tweede van l. op de foto), Geert Verscheure (m.) en Ron Vermetten (tweede van r.) kregen het ‘Bijzonder Ereteken van de Beroepsverenigingen’ opgespeld.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels