Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werknemers ex-De Coene en Heijmans Bilzen zien elkaar op twee bouwplaatsen

Werknemers ex-De Coene en Heijmans Bilzen zien elkaar op twee bouwplaatsen

Zowat 240 werknemers in de bouw namen deel aan de opleidingsdag voor de firma Heijmans Bouw die de Confederaties Bouw Limburg en West-Vlaanderen op vrijdag 8 januari samen organiseerden op twee Antwerpse bouwplaatsen, de projecten LUCA in de Canadalaan 235 en Nieuwe Kade in de IJzerlaan 30. Ze kregen er zes verschillende opleidingen voorgeschoteld. Bovendien ging het om de eerste kennismaking tussen de werknemers van Heijmans en die van ex-De Coene Construct in Kortrijk sinds diens toetreding tot de holdinggroep Heijmans. Deze opleidingsdag was eveneens uniek omdat twee geografisch zo ver van elkaar gelegen kamers eerder zelden zo nauw samenwerken en omdat Heijmans Bouw hierbij behalve op opleiding (met een praktische update van de veiligheidsvoorschriften) ook op teambuilding en verbroedering mikte.

Zowel in Bilzen als in Kortrijk vertrokken 's morgens vroeg bussen richting Antwerpen, waar verzameld werd in Stuurboord Hangar 26 op de Rijnkaai. De deelnemers werden ingedeeld in verschillende groepen en woonden zes workshops bij. Aan de hand van het spelletje Jenga leerden ze omgaan met risicovolle activiteiten op bouwplaatsen. Heijmans had iedereen uitgenodigd die rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van bouwwerken, als uitvoerder of als verantwoordelijke voor de uitvoering. De dag draaide evenwel rond meer dan alleen opleiding.

'Het opzet was drieledig. In eerste instantie wilden we onze mensen kennis laten opdoen. Daarnaast boden we de gelegenheid tot teambuilding en tot kennismaking en verbroedering tussen Heijmans Bilzen en Heijmans Kortrijk, de opvolger van De Coene Construct die sinds de fusie in 2014 bij onze groep hoort. Door de afstand tussen beide vestigingen zien onze medewerkers van Bilzen en Kortrijk immers elkaar niet vaak en een fusie zorgt altijd voor onrust. En tot slot wilden we onze mensen een ruimer beeld geven van onze activiteiten door hen uit te nodigen op bouwplaatsen van collega's', meldde Herman Sauwens, ceo van Heijmans Bouw.

Alle deelnemers volgden zes opleidingen van telkens bijna een uur op twee Antwerpse bouwplaatsen, ongeveer halfweg tussen Bilzen en Kortrijk. De workshops behandelden volgende thema's: 'Hoe omgaan met risicovolle activiteiten op de werf', 'Aanslaan van lasten' en 'Val niet uit de lucht' waren hoofdzakelijk op veiligheid gericht; 'Waterdichting', 'Stofvrij werken' en 'Gebruik van kleine blusmiddelen' focusten vooral op kwaliteit.

Pascal Loontjens, preventieadviseur bij Heijmans, benadrukte dat zijn bedrijf meer doet voor opleiding dan alleen deze dag. 'Iedereen krijgt bij ons minstens twee volle dagen opleiding per jaar. Torenkraanbestuurders, medewerkers die machines bedienen en alle anderen voor wie veiligheid een specifiek aandachtspunt vormt, krijgen er zelfs veel meer. Daarnaast is kwaliteit essentieel voor een bouwbedrijf. Zo is waterdichting uiterst belangrijk', opperde hij.

Evelien & Evelien

De Confederatie Bouw Limburg organiseert sinds januari 2015 op de eerste werkdag van het jaar met succes een grote Bouwtrainingsdag. Ook Heijmans deed vorige keer mee, maar wilde dit jaar ook teambuilding inbouwen en dat vergde een bedrijfsspecifieke aanpak op maat.

Diens goede contacten met de Confederatie Bouw brachten de bal aan het rollen, signaleerden Evelien Baré en Evelien Thiers, opleidingscoördinatoren van de Confederatie Bouw Limburg en de Confederatie Bouw West-Vlaanderen. Samen met Pascal Loontjens vertrokken ze van een aantal mogelijke opleidingsthema's, op basis waarvan ze docenten contacteerden. Aan de hand hiervan stelden ze een programma samen waaruit Heijmans dan een keuze kon maken.

'Wij kennen immers de bouw door en door, staan dicht bij de bedrijven en zien de noden van de markt. Daarnaast bieden we een sterke service: we reiken een volledig pakket aan met o.m. opleiding, juridisch advies en hulp bij het aanvragen van subsidies', stelde Evelien Thiers. Tussen het eerste contact en de eigenlijke opleidingsdag lag ongeveer anderhalve maand, wat voor de omvang van dit evenement weinig was.

'Limburg en West-Vlaanderen liggen allesbehalve dicht bij elkaar. Een samenwerking als deze is dan ook voorlopig zeldzaam, maar we verwachten dat ze in de toekomst meer zal voorkomen. De lokale confederaties staan ervoor open en ze versterkt onze positie tegenover andere opleidingsverstrekkers', meende Evelien Baré.

Ook navb-cnac Constructiv was van nabij bij dit initiatief betrokken. Zo sloten thema's als 'Stofvrij werken' en 'Val niet uit de lucht' perfect aan op zijn acties. De ganse samenwerking tussen de bouwsector en de twee Confederaties Bouw verliep overigens van in het begin vlot en oogstte veel lof. 'Een dergelijke dag is vanzelfsprekend niet gratis, maar goed opgeleide mensen komen het ganse bedrijf ten goede. Bovendien stimuleren opleidingskansen hen om bij Heijmans te blijven', besloot Herman Sauwens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af