Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werkgroep Gemeenten van Vlario

Vlario is er voor de gemeenten. Zowat twee derden van de leden zijn lokale besturen. Vlario wil dan ook nog veel meer dan vroeger inzetten op de ondersteuning en sensibilisering van zijn belangrijkste stakeholders, zijnde de lokale besturen.

Vlario biedt ondersteuning aan gemeenten inzakef riolering en zorgt ervoor dat de beleidsmensen en ambtenaren op geregelde tijdstippen samenkomen over een actueel rioleringsthema. We willen Vlario voort laten uitgroeien tot het aanspreekpunt waar alle lokale besturen terecht kunnen met al hun vragen met betrekking op riolering.

Om de verbondenheid met lokale besturen groter te maken en de afstand tot deze besturen kleiner te maken, richtten we een werkgroep op met uitsluitend vertegenwoordigers van lokale besturen. Het is de taak van die werkgroep om te peilen naar de noden bij collega-gemeentebesturen. Deze werkgroep heeft als taak de betrokkenheid van de gemeentebesturen bij het rioleringsgebeuren te vergroten.

Enkele uitdagingen die deze werkgroep ter harte neemt:

§ De werkgroep gaat na wat er bij lokale besturen leeft op het vlak van riolering en op basis van deze informatie wat er moet gebeuren om het rioleringsgebeuren meer aandacht te geven bij lokale besturen

§ aanleveren van praktische tools om het dagdagelijkse werk te faciliteren

§ Inzetten op meer intergemeentelijke samenwerking wat automatisch voor een grotere efficiëntie zal zorgen

§ Het verhogen van de betrokkenheid en het engagement op het vlak van riolering bij de diverse lokale besturen en hun mandatarissen

§ Vanuit deze werkgroep vragen/output genereren voor de andere werkgroepen van Vlario.

De werkgroep is een tussenschakel tussen de basis, zijnde de lokale besturen, en de verschillende overheidsinstanties. Zo maken we gestructureerd informatie over aan alle collega's.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen