Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werkgroep CIW - Handhaving GSV

Op 8 mei 2014 formuleerde de CIW twaalf thematische prioriteiten voor handhaving in het kader van integraal waterbeleid. Deze werden opgenomen in het maatregelenprogramma voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.

De prioriteiten bouwen voort op de eerder vastgestelde prioriteiten voor de handhaving in het kader van de watertoets. Eén van de prioriteiten is de toepassing van bronmaatregelen die opgelegd worden in de stedenbouwkundige vergunning.

Als kenniscentrum zit Vlario mee rond de tafel en blijven we ijveren voor een efficiënte aanpak van de handhaving terzake.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam