Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werkgroep CIW - Handhaving GSV

Op 8 mei 2014 formuleerde de CIW twaalf thematische prioriteiten voor handhaving in het kader van integraal waterbeleid. Deze werden opgenomen in het maatregelenprogramma voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.

De prioriteiten bouwen voort op de eerder vastgestelde prioriteiten voor de handhaving in het kader van de watertoets. Eén van de prioriteiten is de toepassing van bronmaatregelen die opgelegd worden in de stedenbouwkundige vergunning.

Als kenniscentrum zit Vlario mee rond de tafel en blijven we ijveren voor een efficiënte aanpak van de handhaving terzake.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele