Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werkgevers en vakbonden raken het niet eens over maatregelen viruscrisis

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Werkgevers en vakbonden raken het niet eens over maatregelen viruscrisis

Wat in onze buurlanden lukt, kan blijkbaar niet in België. Na drie weken overleg hebben de sociale partners van de bouwsector nog geen akkoord bereikt over de sectorspecifieke aanpak en de toepassing van de veiligheidsmaatregelen in het kader van de viruscrisis. Zowel de Confederatie Bouw als Bouwunie betreuren de situatie en distantiëren zich van de uitlatingen van de vakbondsorganisaties.

"De coronamaatregelen zijn intussen al meer dan drie weken van kracht en de nood aan duidelijke afspraken is hoog. In Nederland en Frankrijk speelt de bouwsector een voortrekkersrol om de economische activiteiten te hervatten, maar in België is dat met onze vakbonden op dit moment blijkbaar niet mogelijk", zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
Er kan nog steeds gewerkt worden in de bouw, op voorwaarde dat de aanbevolen veilige afstand van 1.5 m gewaarborgd blijft, zowel op de bouwwerf als tijdens de verplaatsingen. Voor dringende werkzaamheden en tussenkomsten is de bouw in het ministerieel besluit van 23 maart opgenomen als essentiële sector en gelden andere voorwaarden. Hier moet de sociale afstand zo goed mogelijk gerespecteerd worden.

Volgens de Confederatie Bouw en Bouwunie heeft de sector nood aan duidelijke sectorgerichte maatregelen en afspraken om iedereen op de bouwwerven te beschermen. De bouwsector beschikt over een eigen veiligheidsfonds dat volledig in staat is om duidelijk antwoorden te bieden. De vakbonden houden dit nu al drie weken tegen. Tevens vragen de vakbonden om een exhaustieve lijst van dringende werkzaamheden en tussenkomsten, maar gezien de grootte en verscheidenheid in de sector is dat onbegonnen werk.
 
“De vakorganisaties willen een volledige stopzetting van alle niet-essentiële bouwactiviteiten en een zware beperking van de wettelijke mogelijkheid om dringende activiteiten uit te voeren. Om dat te bekomen stellen ze maatregelen voor die het werken in de bouw quasi onmogelijk maken of uiterst bemoeilijken en die strijd zijn met het beleid van de federale regering. Zo pleiten ze voor social distancing van 2 m in plaats van 1.5 m, syndicale interventies in alle bedrijven en het zwaar inperken van de werkgeversbevoegdheden”, verklaart Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Gegijzeld

De werkgevers betreuren de houding van de vakbonden ten zeerste. Op een moment dat een geleidelijk exitplan wordt uitgewerkt en men oproept om op een veilige manier stapsgewijs de werkzaamheden te hervatten, is deze handelwijze voor hen onbegrijpelijk.

De bouwsector wordt volgens Bouwunie en Confederatie Bouw gegijzeld, en dat tijdens een van de grootste crisissen aller tijden die inhakt op ons sociale weefsel, onze sociale zekerheid en onze economie.

"Het is niet zo dat de werkgevers uitgaan van ‘business as usual’. We zijn er ons van bewust dat de bouwsector niet in één keer kan worden opgestart, noch dat dit wenselijk is. Meer nog, om de veiligheid en gezondheid van de bouwvakarbeiders te garanderen en het besmettingsgevaar tijdens de wettelijk toegelaten activiteiten tot een minimum te herleiden, hebben de werkgevers intussen zelf een veiligheidsfiche en checklist opgesteld en ter beschikking gesteld van alle bouwbedrijven. Die is volledig gestoeld op de maatregelen die zijn opgelegd door het crisiscentrum en de wetenschappers. Voor de werkgevers blijft de gezondheid van alle bouwactoren immers de eerste prioriteit", zeggen Waeytens en de Mûelenaere.
 
Bouwunie en Confederatie Bouw roepen de voorzitter van het paritair comité op om als bemiddelaar de sociale partners tot rede te brengen en  opnieuw rond de tafel te zitten en samen  tot werkbare en haalbare maatregelen te komen. De beide organisaties blijven pleiten voor een constructief sociaal overleg.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels