Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werkgelegenheid in de bouw blijft dalen

Werkgelegenheid in de bouw blijft dalen

De werkgelegenheid in de bouwsector is het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gedaald tot 203.900 arbeidsplaatsen. Dit is het laagste niveau sinds 2007. Ook de bouwactiviteit daalde in het eerste kwartaal van dit jaar. Het orderboek van de aannemers bevat wel meer werk dan drie maanden geleden. Het aantal vergunningen voor niet-woongebouwen kende een positieve evolutie zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Voor woningen nam het aantal vergunningen voor renovaties toe, maar liet het aantal vergunningen voor nieuwbouw het afweten. De Confederatie Bouw vraagt een specifieke lastenverlaging van 6 ' per uur voor de bouwsector.

'We maken ons al langer zorgen over de evolutie van de werkgelegenheid in de bouw. Sinds eind 2011 gingen al 17.000 jobs verloren. De jobs die de bouw tussen 2007 en 2011 kon creëren, zijn weer volledig verdwenen. De evolutie van de orderboekjes geeft wel hoop, maar de concurrentie van buitenlandse bedrijven blijft groot. Voor een echte heropleving en bijkomende aanwervingen in de bouw zijn dus specifieke maatregelen nodig voor onze sector', aldus Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

De conjunctuurbeoordeling van de aannemers is in juli gestabiliseerd. Volgens het driemaandelijkse gemiddelde ging het vertrouwen van de aannemers er wel op achteruit. Het aandeel aannemers met een pessimistische visie bleef stabiel op 18,3%. Het aandeel optimisten daalde en kwam op 6,3%. De kloof tussen optimisten en pessimisten is groter geworden.

Bouwactiviteit

Volgens de jongste gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen is de bouwactiviteit op kwartaalbasis in het eerste kwartaal van 2015 met 0,9% afgenomen. De activiteit daalde met 1,1% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014. De werkgelegenheid in de bouwsector zette haar daling voort en komt op 203.900 arbeidsplaatsen of een daling met 0,8% in het eerste kwartaal van 2015. In vergelijking met een jaar geleden daalde de werkgelegenheid met 2,4%. Dit is het laagste tewerkstellingscijfer sinds begin 2007.

Volgens het driemaandelijkse gemiddelde bevatte het orderboek van de aannemers in de periode mei-juli werk voor 5,40 maanden, het hoogste niveau sinds begin 2014. Dit is een stijging met 1,3%. In de periode van februari tot april was het orderboek gevuld met werk voor 5,33 maanden. De trend is stijgend.

Vergunningen

In de periode februari tot april werden 10.045 vergunningen voor nieuwe woningen toegestaan. Dit is een daling met 9,8% in vergelijking met de vorige drie maanden (november 2014 tot januari 2015), toen 10.912 vergunningen werden afgeleverd. In februari lag het aantal vergunningen in Vlaanderen duidelijk lager dan het gemiddelde van deze periode. De trend is negatief gericht. Zowel het aantal vergunde appartementen met 5.814 vergunningen in de periode februari-april als het aantal toegestane eengezinswoningen (4.200 vergunningen) is gedaald met respectievelijk 10,3% en 9,0%.

Voor de renovatie van woningen steeg het aantal vergunningen met 6,2% in de periode februari-april. Er werden 8.369 vergunningen toegestaan. Vooral de maand maart heeft met 3.381 vergunningen bijgedragen tot deze toename. De vorige drie maanden bedroeg dit cijfer 7.878 vergunningen. De trend is stijgend.

In de maanden februari tot april bedroeg het vergunde volume van nieuwe gebouwen 11,3 miljoen m³. Dit is een stijging met 43,1% in vergelijking met de vorige drie maanden, toen het vergunde volume 7,9 miljoen m³ bedroeg. Deze grote toename is toe te schrijven aan een verhoogd volume van grote industriële gebouwen in de arrondissementen Mechelen, Antwerpen en Maaseik en een vergunning voor een nieuw gebouw voor vleesverwerking in de gemeente Halle-Vilvoorde. Het aantal vergunningen voor nieuwe gebouwen is eveneens toegenomen met 12,1% (van 1.007 naar 1.128). De trend is positief voor het vergunde volume en negatief gericht voor het aantal nieuwe gebouwen.

Voor de renovatie van niet-woongebouwen werden in de maanden februari tot april 1.272 vergunningen afgeleverd, wat een stijging met 7,3% betekent in vergelijking met de vorige drie maanden. Dit cijfer bedroeg 1.185 vergunningen voor de periode november 2014 tot januari 2015. De trend voor renovatie van niet-woongebouwen is positief.

In het tweede kwartaal van dit jaar (april-juni) moesten 493 bouwbedrijven de boeken neerleggen. Dit is 4,6% meer dan het vorige kwartaal (januari-maart) toen 472 bouwbedrijven failliet werden verklaard. In vergelijking met een jaar geleden daalde dit cijfer met 0,6%. Toch blijft het aantal faillissementen op een hoog niveau en is de trend stijgend.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Publireportage

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Grid Parity Concepts Europe, kortweg GPC Europe, is een Belgische vakgroothandel in Solar en Storage Solutions. Sinds 2005 voorzien ze technische firma’s en installateurs van een compleet gamma aan kwalitatieve fotovoltaïsche producten. Hun[…]

23/06/2021 |
Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!

Publireportage

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!