Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werkgelegenheid en concurrentiekracht blijven de grootste uitdagingen voor de bouw

Gerelateerde onderwerpen :

Werkgelegenheid en concurrentiekracht blijven de grootste uitdagingen voor de bouw

Batibouw 2017

De bouw steunde het voorbije jaar de algemene Belgische economie, maar deze sterke inbreng mag de structurele uitdagingen in de sector niet verhullen. De werkgelegenheid staat nog steeds onder druk en de sector blijft nood hebben aan een allesomvattende investeringsstrategie. De Confederatie Bouw dringt dan ook aan op een pact voor het behoud van de werkgelegenheid en de concurrentiekracht, zoals bleek tijdens haar jaarlijkse persconferentie in de aanloop naar Batibouw.

Niet voor het eerst klaagt de Confederatie Bouw het inferieure publieke investeringspeil aan. In oktober vorig jaar deed ze tijdens haar colloquium over overheidsinvesteringen nog een oproep tot de verschillende overheden om meer te investeren in publieke infrastructuur. Een recente studie van het Federaal Planbureau zet die oproep extra in de verf door een direct verband aan te tonen tussen overheidsinvesteringen en economische groei, jobcreatie en competitiviteit.

Robert de Mûelenaere (foto), gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, benadrukt dat er geen tijd meer te verliezen valt. “We moeten nu fundamentele keuzes durven maken en bepaalde uitgaven boven andere durven verkiezen, financieringsmethodes (zoals pps) voort ontwikkelen of zelfs Europese en nationale begrotingsregels versoepelen. Kortom, we moeten resoluut kiezen voor een strategie die investeringen structureel steunt en die losstaat van de cyclische investeringen door lokale overheden. De sector wil daar actief aan meewerken”, oppert hij.

Vraag naar consequent beleid

Die ambitie moet ook gelden voor de particuliere markt. Doordat de woonbehoeften wijzigen en de klimaatdoelstellingen steeds meer aan belang winnen, moet de regering een fiscaal en consequent beleid op poten zetten dat aansluit bij die realiteit. Dit beleid moet mensen niet alleen stimuleren om te investeren in vastgoed, maar ook om effectief renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden uit te voeren evenals werkzaamheden op de huurmarkt.

De Confederatie Bouw vindt het daarom van prioritair belang om het verlaagde btw-tarief van 6% voor heropbouw na sloop in 32 steden en gemeenten uit te breiden naar het hele land. Bovendien vraagt ze dat de politiek belooft om investeringen op de huurmarkt niet nog zwaarder te belasten.

Tijdens het voorbije jaar gaf een verdere verstrenging van de epb-regelgeving een sterke boost op de Vlaamse nieuwbouwmarkt. De niet-residentiële sector vertoonde opnieuw een duidelijke herstelbeweging. Mede hierdoor kon de bouw groeien met 3,7% van het bbp. Voor 2017 zal de groei evenwel minder duidelijk zijn.

De Confederatie Bouw maakt wel de kanttekening dat factoren zoals de energieregelgeving en een toename van de publieke investeringen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet-structureel zijn en dat alertheid geboden is. “De bouw moet al even goed presteren om de Belgische tewerkstelling in deze sector te handhaven. Bovendien zullen de langere opzegtermijnen vanaf 2018 en de aanhoudende detacheringsgroei extra druk zetten. Daarom zullen we bij de sociale partners en de regering aandringen op een pact dat zuurstof geeft aan onze bedrijven. Dat is nodig voor het behoud van de eigen werkgelegenheid en de concurrentiekracht”, besluit Robert de Mûelenaere.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Batibouw: mooi resultaat ondanks coronacrisis

Batibouw: mooi resultaat ondanks coronacrisis

Batibouw sloot zondagavond de deuren met afgerond 187.000 bezoekers op de teller. De vernieuwde editie kon op heel wat enthousiasme rekenen van zowel bezoekers als exposanten. De beurs lag volgens de organisatoren zelfs op koers voor een lichte[…]

Belg is klaar voor nieuwe woonvormen en slimme technieken

Belg is klaar voor nieuwe woonvormen en slimme technieken

Bouwsector in België groeit vier keer sneller dan de rest van de economie

Bouwsector in België groeit vier keer sneller dan de rest van de economie

Reeks vakbeurzen uitgesteld door Covid19

Reeks vakbeurzen uitgesteld door Covid19

Meer artikels