Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werken Scheldeoever Wichelen gaan volgende fase in

Werken Scheldeoever Wichelen gaan volgende fase in

foto's: Herbosch-Kiere en De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv startte begin dit jaar met de stabilisatie van de Scheldeoever in Wichelen ter hoogte van het Sociaal Huis. De waterwegbeheerder verstevigt de dijk op de rechteroever om te voorkomen dat de oever verder afbrokkelt. Tegelijk verhoogt ze de waterkering. Aan de monding van de Borsbeek wordt een pompstation gebouwd. Binnenkort start de volgende fase van het project.

 

De werken in de eerste zone, van de Bergenmeersen tot Scheldehoek, zijn intussen vergevorderd. Na de bouwvakantie werkt hoofdaannemer Herbosch-Kiere verder in de zone van Scheldehoek tot aan de Bosbeek. In oktober begint ook de bouw van een nieuw pompstation op de Bosbeek. De ingrepen moeten wateroverlast in de omgeving voorkomen.

De stabilisatiewerken aan de Scheldeoever in Wichelen kaderen in het Sigmaplan dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost geeft. Deze ingrepen voorkomen dat de oever afbrokkelt door de kracht van het getij en beschermen de ruime omgeving tegen wateroverlast.

Tegelijk bieden de werkzaamheden De Vlaamse Waterweg de gelegenheid om een jaagpad langs de Schelde aan te leggen dat een alternatief biedt voor de drukke N416 en de open ruimte een make-over te geven.

Stalen damwand

In een eerste zone van de Bergenmeersen tot Scheldehoek zijn de werken intussen vergevorderd. Aannemer Herbosch-Kiere heeft de rivierbodem gestabiliseerd met zinkstukken. Hij heeft in de oeverhelling een stalen ‘damwand’ geplaatst en verankerd voor extra stevigheid.

Daarnaast werd ook de fundering van het nieuwe jaagpad aangebracht. Na de bouwvakantie worden het jaagpad en de oever in deze eerste zone voort afgewerkt.

Vervolgens wordt de volgende zone aangepakt, namelijk van Scheldehoek tot aan de Bosbeek. Na het verplaatsen van de nutsleidingen en het voorbereiden van de werfzone in augustus en september volgt ook daar een totaalrenovatie van de oeverhelling (talud) volgens hetzelfde procedé als in de eerste zone.

1.000 liter per seconde

In oktober begint De Vlaamse Waterweg samen met de provincie Oost-Vlaanderen, met de bouw van een nieuw, ondergronds pompstation aan de monding van de Bosbeek. De Bosbeek zorgde in het verleden regelmatig voor wateroverlast. Als het water op de Schelde hoog staat, kan de Bosbeek immers niet meer op natuurlijke wijze naar de Schelde afvloeien.

Daarom komen er nu drie pompen, die samen 1.000 liter per seconde naar de Schelde kunnen overpompen en zo het water uit de straten zullen houden. De provincie bouwt het pompstation, De Vlaamse Waterweg nv staat in voor de uitwateringssluis naar de Schelde. Het streefdoel is om de oeverwerken en het nieuwe pompstation klaar te hebben tegen oktober 2021.
 
Scheldepromenade
 
Als de stabilisatiewerken aan de oever klaar zijn, neemt de waterwegbeheerder in samenwerking met de gemeente Wichelen het openbaar domein onder handen. De ‘Scheldepromenade’ wordt de kers op de taart van het hele project.
 
Ter hoogte van het Sociaal Huis wordt het Scheldeplein aangelegd, een natuurstenen tapijt van kasseien en granietstroken met trappen langs de oever voor een maximale beleving van de Schelde. Wat verder komt een open ontmoetingsplaats met zitbankjes en een spectaculair uitzicht.

Beide locaties worden verbonden door een wandelweg langs de rivier, waar het aangenaam flaneren zal zijn. Voor het ontwerp werkte De Vlaamse Waterweg nv intensief samen met de gemeente Wichelen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Meer artikels