Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werken moeten Dender temmen

Gerelateerde onderwerpen :

Werken moeten Dender temmen

Waterwegen en Zeekanaal is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van grootschalige werken in Geraardsbergen. Om het water van de wispelturige Dender beter op peil te houden, bouwt de Vlaamse waterwegbeheerder er een nieuwe stuw. De aannemer is onlangs begonnen met de installatie van een noodstuw. De bouwvergunning voor de eigenlijke werken is aangevraagd. De werken zullen minstens 3 jaar duren en 8 miljoen ' kosten.

De grote en de kleine stuw in Geraardsbergen dateren uit de negentiende eeuw en zijn sterk verouderd. Ze werken nog met schotbalken, een gedateerd systeem waarbij schotbalken manueel met een takel in en uit de stroming worden getild. Dat is een moeilijke en zware klus voor het personeel. Beide stuwen worden buiten werking gesteld, maar worden wel behouden en gerestaureerd wegens hun erfgoedwaarde. De nieuwe stuw komt in de stuwgeul van de oude grote stuw. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch bediend worden en zorgen voor een nauwkeurigere en veiligere bediening.

Afvoercapaciteit

De afvoercapaciteit van de nieuwe stuw zal groter zijn dan die van de huidige stuw. Om de grotere capaciteit van de nieuwe stuw op te vangen, wordt ook een bypass aangelegd om de oude grote stuw heen. Deze bypass bestaat uit twee betonnen ondergrondse kokers onder het oostelijke stuweiland, die dit water mee afvoeren. Aan de parking van speelgoedketen Fun wordt ook een bochtafsnijding uitgevoerd.

De huidige sluis blijft behouden, maar de bediening ervan wordt wel gemechaniseerd. Er komt in de stuwgeul van de kleine stuw ook een vistrap die ervoor zorgt dat de vissen zonder problemen langs de stuw kunnen zwemmen.

Bedieningsgebouw

Het bestaande bedieningsgebouw wordt afgebroken. Op dezelfde oever komt een nieuw en sober vormgegeven gebouw. Ook het sluisplein en de volledige omgeving worden opgefrist. Een vlotte doorstroming van de vele fietsers en voetgangers blijft er ook in de toekomst mogelijk. De voetweg die over het complex loopt, wordt comfortabeler en esthetischer gemaakt.

In Geraardsbergen zijn zowel de oude stuwen als de sluis en enkele kaaimuren beschermd als monument. Tijdens de werken wordt dit erfgoed zo goed mogelijk bewaard en gerestaureerd. Ook het beschermde landschap, waar het sluiscomplex zich in bevindt, wordt gerespecteerd en in ere hersteld.

De aannemer is op het terrein gestart met de eerste voorbereidende werken: de installatie van de noodstuw. Door enkele aanpassingen uit te voeren aan de sluis kan deze in geval van nood tijdens de werken ook als noodstuw ingezet worden. Zo blijft de waterafvoer steeds gegarandeerd.

Timing

De afgelopen jaren werden verschillende voorbereidende stappen genomen en procedures doorlopen, waaronder de opmaak van het ontwerp en het onderzoek van de milieueffecten. De stedenbouwkundige vergunning is in aanvraag. Eens de vergunningen verkregen zijn, starten de eigenlijke werken. Deze werkzaamheden zullen in verschillende fases verlopen en minstens 3 jaar duren.

Grootschalige werken brengen onvermijdelijk hinder met zich. Waterwegen en Zeekanaal doet er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken. Tijdens de werken worden omleidingen voorzien, zal een groot deel van het werfverkeer over het water verlopen en blijft de afwatering van de Dender gegarandeerd.

De plannen voor de nieuwe stuw in Geraardsbergen maken deel uit van het grotere project 'Stuwen op de Dender'. Waterwegen en Zeekanaal wil het risico op wateroverlast in het Denderbekken verkleinen. Daarom moeten onder andere de stuwen op de rivier dringend vernieuwd worden. Behalve de stuw van Geraardsbergen worden ook de stuwen van Idegem, Pollare, Denderleeuw, Teralfene, Aalst en Denderbelle aangepakt. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

De site Verbeemen in Mechelen staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Het gebied zal transformeren van een leegstaande industriële site, naar een kwalitatieve woonomgeving met buurtpark. De omgevingsvergunning voor de bouw van[…]

22/10/2021 | Mechelen
152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Meer artikels