Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werken Droogdokkenpark van start

Gerelateerde onderwerpen :

Werken Droogdokkenpark van start

Op het Eilandje in Antwerpen komt de komende jaren het Droogdokkenpark tot ontwikkeling: een unieke groene uitwaaiplek op het Droogdokkeneiland.

De stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) zijn samen gestart met de bouw van een zeshoekig uitkijkpunt aan de Schelde: de Belvédère. Aan de Kattendijksluis zullen vier kaaimuren aangelegd en verhoogd worden door W&Z. De stad zorgt voor de verdere inrichting van het park en de aanleg van een parking. De werken maken deel uit van de heraanleg van de Scheldekaaien.

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal zeven deelgebieden aan. Het 18 ha grote Droogdokkeneiland in het noorden van de stad  is daar één van. Het gebied krijgt een fraaie bestemming als grootstedelijk park (11 ha) en groene uitwaaiplek. Dankzij de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde is het gebied een scharnierpunt tussen stad en haven, een punt waar beide werelden samenkomen. Het Droogdokkeneiland bestaat enerzijds uit een natuurlijke oever langs de Schelde en anderzijds uit het nabijgelegen gebied van de droogdokken zelf.

Stabiliteitsproblemen

Net zoals de zuidelijke kaaien aan de zones Nieuw Zuid en Sint-Andries en Zuid heeft ook de waterkering aan de Antwerpse droogdokken te lijden onder stabiliteitsproblemen. Aan de Kattendijksluis werden de historische kaaimuren in het verleden al vervangen door metalen damplanken.

Maar ook die moderne wand verliest zienderogen aan stevigheid. Daarom startte waterwegbeheerder W&Z begin mei met de voorbereidingen op het terrein voor de bouw van vier nieuwe kaaimuren. Dat gebeurt met stalen combiwanden, die in de bodem worden geheid en een stevige verankering krijgen. De oude kaaimuren aan de noordzijde van de sluisgeul zal de waterwegbeheerder nadien afbreken.

De nieuwe kaaimuren zullen een zeshoekig uitkijkpunt vormen van 2 ha groot. Aan de Schelde trekt W&Z een nieuwe waterkering  op. Die wordt mooi in het platform geïntegreerd. Later dit jaar legt de stad bovenop het uitkijkpunt een grasperk aan met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang van de Belvédère. Nog dit jaar komt er een parking met negentig plaatsen aan de Kattendijkbrug, de toekomstige ingang van het park.

Natuurlijke getijdenoever

Het ontwerp van het nieuwe Droogdokkenpark is van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects. Het vertrekt vanuit een groot respect voor de bestaande kwaliteit van de plek en behoudt ook sterk het huidige karakter van de site. De komende jaren krijgt het nieuwe park tussen stad en haven een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, waar zich slikken en schorren zullen vormen. Er komt ook een avontuurlijke speelzone en een park met een natuurlijk amfitheater voor kleine evenementen. 

Om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast legt W&Z ook een nieuwe dijk aan. De volledige dijk krijgt een veilige hoogte van 1 m boven het huidige kaaioppervlak (8,25 m), zoals vastgelegd in het Sigmaplan. De nieuwe Sigmadijk vormt een belangrijk element in de overgang tussen het natuur- en cultuurlandschap in het park. Zachte glooiingen laten de waterkering opgaan in de omgeving.

Gefaseerde heraanleg

Met een investeringsbudget van 10,2 miljoen € (waarvan 5,8 miljoen voor de stad en 4,4 miljoen € voor W&Z) is het mogelijk om al te starten met de eerste fase  van de aanleg van het park: de aanleg van de Belvédère, het plein en de parking. Momenteel is er nog havenbedrijvigheid in het gebied tussen de Droogdokkenweg en het Kattendijkdok, waar ook de droogdokken gelegen zijn. Om de havenactiviteiten niet te storen, verloopt de ontwikkeling van het Droogdokkeneiland tot een grootstedelijk park gefaseerd. Bovendien hebben ook de werken voor de verbreding en verdieping van  een grotere Royerssluis een grote impact op dit gebied en zorgen ervoor dat de aanleg van het park gefaseerd moet verlopen.

De voorlopige planning ziet eruit als volgt:

  • 2017: aanleg van de Belvédère (2 ha), een zeshoekig groen uitkijkplatform met een breed wandelpad, een plein aan de ingang van de Belvédère en een parking voor 90 wagens aan de ingang van het park. Deze werkzaamheden worden gekoppeld aan het verhogen van de waterkering. W&Z breekt daarvoor de huidige kaaimuur af en bouwt een nieuwe kaaimuur die voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Deze werken kaderen in het Sigmaplan.
  • 2018: in het voorjaar krijgen 65 nieuwe iepen hun stek op de Belvédère. De huidige bomen op de locatie van de Belvédère worden zoveel mogelijk behouden.
  • 2018: aanleg van de definitieve Droogdokkenweg als Noord-Zuidverbinding voor gemotoriseerd verkeer (na de verhuis van Algemene Werkhuizen Noord).

Daarna, afhankelijk van het opschuiven van de werf voor de Royerssluis, volgt de aanleg van de nieuwe Sigmadijk, de natuurlijke getijdenoever en de rest van de tussenliggende parkzone, ongeveer 8 ha met een fijn netwerk van paden, stadsmeubilair, verlichting en verschillende speelzones.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels