Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werk maken van ISO 9001:2015-certificaat

Werk maken van ISO 9001:2015-certificaat

De norm ISO 9001 is met meer dan 1,2 miljoen toegekende certificaten wereldwijd het meest gebruikte middel om een organisatie in goede banen te leiden. Ze biedt een kader voor continue verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem om op een efficiënte manier te voldoen aan de behoeften van uw klanten. Op 18 september 2015 is de nieuwe versie van deze norm verschenen. De bedrijven beschikken over een overgangsperiode van drie jaar om de wijzigingen door te voeren. Zodra hun managementsysteem volledig up-to-date is, krijgen ze na een positieve audit het ISO 9001:2015-certificaat.

De norm ISO 9001 is herzien met als doel het concurrentievermogen van de bedrijven te blijven aanscherpen. Het komt er niet alleen op aan de werking van het bedrijf te verbeteren, maar ook producten of diensten aan te bieden die beantwoorden aan de wensen van de klant en aan de wettelijke en reglementaire eisen. Daartoe zijn er vier belangrijke nieuwigheden toegevoegd.

Risicoanalyse

De eerste moet de bedrijven in staat stellen om beter te anticiperen op risico's en kansen. Onder de term 'risico' verstaat men het effect van een onzekerheid op een verhoopt resultaat. Het gaat dus om mogelijke gebeurtenissen en hun gevolgen. Het bedrijf moet de risico's identificeren en de nodige maatregelen treffen om erop in te spelen.

De maatregelen en de omvang van de controles zullen afhangen van de geïdentificeerde risico's (meerkosten, langere termijnen, lagere kwaliteit, veiligheidsproblemen...) en de mogelijke impact ervan op technisch vlak (de regels van de kunst) of op de verschillende processen (offerte, bestelling, voorbereiding, aankoop, uitvoering, levering).

Om de bedrijven bewust te maken van het nut van een dergelijke risicoanalyse en hen in staat te stellen ze af te stemmen op hun eigen organisatie en het specifieke karakter van hun bouwplaatsen, ontwikkelen de WTCB-medewerkers momenteel de applicatie C-RISK.

Andere nieuwigheden

De tweede nieuwigheid wil het kwaliteitsmanagement in overeenstemming brengen met de bedrijfscontext en -strategie. Hiertoe moet het bedrijf niet alleen rekening houden met de uitdagingen op het gebied van de waarden, de cultuur, de kennis en de prestaties, maar eveneens met de juridische, technologische, concurrentiële, sociale en economische aspecten.

De derde nieuwigheid moet de procesbenadering nog efficiënter doen verlopen, onder meer dankzij de beoordeling en verbetering van de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem. Zo moet voor elk proces duidelijk aangegeven worden waar de verantwoordelijkheden liggen. De goede werking van de processen moet ondersteund worden door gedocumenteerde informatie en een procesgerichte denkwijze.

De laatste nieuwigheid betreft het in aanmerking nemen van de belanghebbenden die een impact hebben op het managementsysteem (opdrachtgever, ontwerper, gebruikers, omwonenden...).

Nieuwe structuur

Om de synergie tussen de verschillende managementsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu...) te vereenvoudigen en te versnellen, heeft de norm ISO 9001 een nieuwe structuur aangenomen, zoals voorgesteld in bijgevoegd schema.

De herziening bevat geen eisen meer met betrekking tot het kwaliteitshandboek, de kwaliteitsregistraties en de gedocumenteerde procedures, maar schrijft wel voor dat het bedrijf zijn gedocumenteerde informatie moet bewaren (de vroegere registraties) en updaten (de vroegere procedures). Het onderscheid tussen procedure, document en registratie werd dus opgeheven.

Bron: het artikel 'ISO 9001 versie 2015: continue verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem' van Dominique Pirlot, m.c.f.w., hoofd van de afdeling Beheer en Kwaliteit, en ing. Olivier Sabbe, adjunct-departementshoofd Communicatie en Beheer van het WTCB, in WTCB-Contact 2015-4. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst