Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werfopvolging in coronatijden is niet evident

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Werfopvolging in coronatijden is niet evident

Voor specifieke fases zoals grote betonstorten wordt er gebruik gemaakt van extra betonpompen en mobiele kranen. Social distancing stelt geen onoverkomelijke problemen. Foto's: PDC

Uit de imposante bouwput op het Beursplein verrijst stilaan het nieuwe beurs- en congresgebouw van de stad Brugge, het Bruges Meeting & Convention Centre. Bouwkroniek bezocht de ‘werf in coronatijden’ van dit design & build project van Beursgenootschap Souto de Moura-Meta-CFE - hoofdaannemer MBG behoort tot deze laatste groep - in de Brugse binnenstad.   
De bouwput bevindt zich tussen de 60 jaar oude beuken rondom het plein, en heeft een oppervlakte van ongeveer 120 op 60 m; er werd tot op +/- 4 m diep uitgegraven. Deels in talud, waar de bouwput het toelaat - wat ook beter was voor de bestaande beuken, deels met berlinerwanden. Het behoud en de bescherming van deze 38 bomen - die een voor een werden ingepakt, o.m. om niet rechtstreeks blootgesteld te worden aan zonlicht - was één van de speerpunten van het design & build-plan. Samen met het ontwerp van o.m. de rioleringswerken wordt dit punt nauwgezet opgevolgd door Studiebureau France uit Lier, één van de partners die deel uitmaken van het consortium.

Bouwkranen motor van de werf

In de huidige fase – ruwbouwwerken van het gebouw – worden twee torenkranen, met gieklengtes van respectievelijk  50 en 65 m, ingezet. De keuze en posities van de torenkranen werden van bij het begin van het project steeds grondig bestudeerd, zij zijn immers de motor van de werf. Voor specifieke fases zoals grote betonstorten, de opbouw van de staalstructuur van het beursgedeelte, het plaatsen van grote stalen samengestelde liggers van het congresgedeelte, wordt er gebruik gemaakt van extra betonpompen, mobiele kranen … Op het ogenblik van ons bezoek werd er 1.100 m³ beton geleverd. De vloerplaat van de ondergrondse niet-publieke parking werd er immers geplaatst en gepolierd.

Gefaseerde werfinrichting

Het werfinrichtingsplan dat onder meer de werftoe/uitgangen voorziet is opgebouwd in verschillende fases. “In de grondwerkfase zijn er veel transporten en zijn er wisselende toe- en uitgangen naargelang de werkzone en de inrijhelling. Dit is ook het geval in de ruwbouwfase, zolang er nog geen wegenis- en rioleringswerken plaatsvonden. Omdat de beperkte ruimte en locatie in de binnenstad, is er één laad- en loszone op de werf, waar het laden en lossen van de vrachten georganiseerd wordt. Voor het lossen van betonmixers is er een extra loszone voorzien aan de andere zijde van de werf. In de fase wegenis- en rioleringswerken van de omliggende straten (+/- 10.000 m2) zal de logistiek evenmin evident zijn, omdat er voor de afwerkingsfase van het gebouw nog veel toelevering zal zijn. Ook de bestaande bomen rondom de werf maken dit project logistiek complexer”, weet projectleider Stijn Vochten.
“De weinige beschikbare ruimte voor de opslag van bouwmaterialen wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt. Maar het blijft soms puzzelen…”

Corona-impact

Wat is de impact van de coronamaatregelen op de inrichting van de werf? Er is een taakrisico-analyse opgemaakt, waarbij voor de voornaamste activiteiten, uit te voeren op de werf, omschreven is welke maatregelen er gelden in het kader van covid19, ook specifiek rekening houdend met onze bouwactiviteiten. Voorts zijn er uiteraard extra richtlijnen in het kader van werforganisatie. Onvermijdelijk is er een lichte terugval van het aantal arbeiders op de werf sinds de heropstart. We proberen de rendementen van voor de corona-periode te evenaren, maar ingevolge de toepassing van alle maatregelen in het kader van covid19 zal dit slechts geleidelijk kunnen gebeuren. Hoe wordt social distancing op de werf zelf georganiseerd? “Er zijn twee invalshoeken. Enerzijds de werforganisatie: het starten van de werkdag, het in shiften organiseren van rustpauzes, en het organiseren van de circulatie op de werf met respect voor de 1,5 m afstand. Anderzijds zijn er de uit te voeren taken zelf. Mits kleine aanpassingen, beschreven  in de taakrisico-analyse, kunnen we quasi alle taken blijven uitvoeren. Pluspunt is dat de werf nog in een ruwbouwfase zit. In een afwerkingsfase zijn er andere aandachtspunten”, aldus Vochten. “In de ruwbouwfase zijn er relatief weinig onderaannemers op de werf aan de slag en stelt social distancing geen probleem. Dit aspect wordt nauwgezet opgevolgd naarmate de werf vordert. Het is inmiddels een reflex geworden om bij elke stap op de werf de impact van covid19 in vraag te stellen, bv. bij de opstart van nieuwe onderaannemers, nieuwe fases…”

Werfcontainers en werktijden

Het herinrichten van de werfcontainers (eetruimtes/kleedkamers enz) voor de arbeiders blijkt niet haalbaar. Ook het voorzien van extra containers is, gezien de specifieke situatie op de werf, niet mogelijk. Het gebruiken van de werfcontainers in shiften is dus de enige oplossing. Wat de werktijden betreft is er een lichte verschuiving (de werf wordt een halfuur vroeger gestart) door het invoeren van de shiften. De werktijd verschoof zo van 7 u naar 6 u. Bedienden werken maximaal van thuis uit. Vergaderen gebeurt maximaal via de digitale alternatieven. “De corona-impact op de procedure en de kostprijs voor het aanvoeren van materialen op de werf door leveranciers is tot nu toe vrij beperkt”, aldus Vochten. “Het vervoer van eigen arbeiders naar en van de werf is wel duurder geworden. MBG organiseert dit als volgt: twee arbeiders per wagen, waarbij de tweede persoon geschrankt op de achterbank plaats neemt, steeds met mondmasker. Of men zorgt voor eigen vervoer. De maatregelen worden uiteraard bijgesteld naargelang de beslissingen van de overheid wijzigen.” 

“Nobody gets hurt"

Veiligheid op de bouwwerf is voor MBG een prioriteit en één van de vier bedrijfspijlers: “Nobody gets hurt”. Iedereen moet elke dag weer gezond terug naar huis kunnen gaan. MBG was de eerste aannemer in België die dankzij de gestructureerde veiligheidsaanpak een VCA-certificaat behaalde en reeds meerdere decennia uitstekend scoort op werfveiligheid. Nog steeds kiest het bedrijf voor een geïntegreerde veiligheidsaanpak vanaf de projectvoorbereiding tot en met de uitvoering op de werf. Van zodra men op de werf aanwezig is, moet men voldoen aan de geldende veiligheidsregels. Ongeacht of het eigen arbeiders, leveranciers, onderaannemers of onder-onderaannemers betreft. Alle covid19 maatregelen horen bij de geldende veiligheidsregels. Als hoofdaannemer verwachten wij ook onvoorwaardelijke inzet van alle partijen op de werf op vlak van veiligheid. Compromissen zijn hier niet mogelijk”, aldus MBG-projectdirecteur Pol Lauwers. “Tot op heden hebben we geen problemen inzake bevoorrading van bouwmaterialen ondervonden. In een latere fase kan dit voor bepaalde afwerkingsmaterialen wel het geval zijn. Wat mondmaskers betreft, waren er wel wat bevoorradingsproblemen, maar deze lijken stilaan opgelost te geraken.”

Nauw en permanent overleg

De impact van de bouwwerf op het verkeer - lees op de zwakke weggebruiker - werd voor de werfopstart grondig doorgesproken met de stad Brugge. Er zijn zeer veel fietsers, voornamelijk schoolgaande jeugd. “De stad Brugge heeft geen Werfcharter as such, maar aanrijroutes enz. zijn op voorhand vastgelegd, en worden ook opgevolgd met de politiediensten van zodra deze in gebruik waren, en zo nodig bijgestuurd. Ook voor specifieke tijdelijke fases zoals grote betonstorten, opbouw van de torenkraan, … is er steeds nauw overleg en goede samenwerking met de politiediensten en de communicatiedienst van de stad”, besluit Stijn Vochten. - PDC


 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Het living lab op het Thor Park in Genk, opgebouwd uit energie-innovaties geleid door EnergyVille, stelde zopas ambitieuze uitbreidingsplannen voor. oPEN Thor is de naam van een testsite die naast het wetenschaps- en bedrijvenpark van 100 ha ook[…]

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Meer artikels