Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Werfbeveiliging: werk aan de winkel

Werfbeveiliging: werk aan de winkel

De start van de kerstvakantie gaat vaak gepaard met een toename van het aantal werfdiefstallen. In de loop van 2013 noteerde de federale politie meer dan 4.000 diefstallen op bouwplaatsen. Dat zijn er liefst 11 per dag. De aanwezigheid van allerhande bouwmaterialen trekt dieven aan. De meeste diefstallen gebeuren op het moment dat bouwplaatsen verlaten zijn, tijdens de vakantie of in het weekend. Het is aangewezen om werven goed af te sluiten en materieel en materiaal indien mogelijk niet achter te laten, of maatregelen te nemen.

Dieven zijn geïnteresseerd in zowat alles wat er op een bouwplaats te vinden is. Niet alleen in groot materieel zoals compressoren, elektrogroepen en graafmachines, maar ook in klein bouwmateriaal zoals bakstenen, kabels, zakken pleister, hamers, boormachines en radiatoren. 'Een diefstal is vaak een zware streep door de rekening voor het betrokken bouwbedrijf. De schade loopt soms op tot ettelijke tienduizenden euro per diefstal. Het stuurt ook de werkplanning helemaal in de war', zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Elf diefstallen per dag

In 2013 werden 4.154 diefstallen vastgesteld op bouwplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Voor 2014 zijn er nog geen cijfers bekend. 'De meest getroffen regio's zijn Antwerpen, Brussel en Charleroi. Het gaat zowel om individuele daders als georganiseerde bendes', zegt Eddy De Raedt, expert eigendomscriminaliteit bij de federale politie.

'Een diefstal op een bouwplaats heeft een grote impact op de werking van onze kmo-bouwbedrijven', aldus Hilde Masschelein. 'Daarom wijzen we op enkele preventieve maatregelen, zoals de bouwplaatsen goed afsluiten, geen materiaal of materieel achterlaten, of aan de buren vragen om een oogje in het zeil te houden en verdachte bewegingen te melden. Prioriteit is en blijft preventie. Bouwunie gaf hierover de brochure 'Diefstal op de werf' uit. Deze gaat onder meer over heel eenvoudige dingen, zoals alles goed opbergen en afsluiten, het informeren en sensibiliseren van de medewerkers zodat ze niets laten rondslingeren, de sleutels veilig opbergen, e.d. Ook het beter markeren van machines en voertuigen is een nuttige preventiemaatregel. Materiaal met een identificatie is veel minder interessant om te stelen. Het vergemakkelijkt tevens de aangifte en het desgevallend terugbezorgen van gestolen goederen die de politie terugvindt.'

Paul Lenaerts van de nv Lenaerts, een bedrijf actief in de industriële bouw, is de voorbije jaren al viermaal het slachtoffer geweest van werfdiefstallen, die hem een kleine 20.000 ' gekost hebben. De bedrijfsleider probeerde alles om de diefstallen te beperken. Maar zelfs een afgesloten zeecontainer kon een diefstal niet voorkomen. Daarom wordt nu iedere avond alle materiaal weer mee 'naar huis' genomen.

Preventietips

Nochtans spaart de overheid kosten noch moeite om het preventief optreden aan te moedigen. Zo werden er preventietips opgesteld door het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSPP), de directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV), en de federale gerechtelijke politie ' Dienst DJB/Autocrim.

Er kunnen organisatorische, fysische, elektronische en meldingsmaatregelen genomen worden. Deze indeling bepaalt de volgorde van de te nemen maatregelen. Men moet starten met organisatorische maatregelen. Op basis daarvan kan men verder opbouwen met fysische en elektronische maatregelen, in functie van de behoeften. Tot slot doet men er goed aan meldingsmaatregelen te hanteren: diefstal en vandalisme moeten steeds aangegeven worden bij de politie.

Ontwikkel veiligheidsgewoonten

Bij organisatorische maatregelen gaat het vooral om het 'kweken' van goede gewoonten. Risicobewustzijn bij medewerkers voor de mogelijke verliezen door criminaliteit kan een voorbeeld zijn. Alle beveiligingsmaatregelen worden bij voorkeur in de vorm van instructies en procedures vastgelegd (beveiligingsplan). Dit helpt om ervoor te zorgen dat de maatregelen ook worden toegepast door de aangeduide verantwoordelijke. Ook een goed sleutelbeheer is belangrijk. Best is een verantwoordelijke aan te stellen voor het beheer van de sleutels die in omloop zijn op de bouwplaats. Een andere belangrijke organisatorische maatregel is voldoende aandacht hebben voor de inrichting van de bouwplaats (overzichtelijke inrichting, beperking toegangen, niets laten rondslingeren, plaats verlichting'). De inrichting is namelijk een belangrijke factor bij de risicograad van criminaliteit. Het aantal in- en uitgangen tot het bouwterrein wordt best zo beperkt mogelijk gehouden.

Merk en registreer het materiaal

Het merken van het materiaal om de herkenbaarheid van het materiaal te vergroten, is nog een andere organisatorische maatregel die het stelen minder aantrekkelijk maakt. Dit kan door bijvoorbeeld de fabrikant van het voertuig een product identificationnumber (pin) te laten plaatsen, naar analogie met het vin-nummer bij voertuigen. Dit pin-nummer is een uniek nummer dat de identificatie van het materiaal bij diefstal kan vergemakkelijken. Bovendien kan dit nummer worden gebruikt om het voertuig te seinen in geval van diefstal.

Voorts kunnen ook andere markeringen, bij voorkeur door de fabrikant zelf, worden aangebracht, zoals microdots, mighty dots of autodots. Dit houdt in dat onderdelen van voertuigen en voorwerpen een nummer krijgen volgens een speciale procedure, enkel te lezen bij ultra­violet licht. Ook registreren, door het maken van een inventaris van het kostbaar materiaal aan de hand van serienummers, unieke kenmerken en foto's, is een interessante methode. Men kan daarvoor een handig formulier downloaden op www.vps.fgov.be. Bij diefstal kan dit formulier helpen voor het maken van een correcte aangifte. Bovendien biedt de inventaris de mogelijkheid een overzicht te behouden van alle materiaal.

Berg op, sluit af, veranker'

Fysische maatregelen hebben dan weer betrekking op het hang- en sluitwerk op en rond de bouwplaats. Opbergen is de evidentie zelve: op het einde van de werkdag zoveel mogelijk materiaal verzamelen en op een veilige, af te sluiten, plaats opbergen. Voor het opslaan van materiaal gebruikt men bij voorkeur bouwcontainers die kunnen afgesloten worden met stevige sloten.

Kleine machines kan men verankeren. Niet enkel de opbergplaats van gereedschap, maar de ganse bouwplaats moet afgesloten worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bouwhekken en tijdelijke schuttingen. Om deze aandachtspunten niet uit het oog te verliezen, bestaat er een sticker met een preventieboodschap, verkrijgbaar bij de bouwfederaties en de gemeenten. Deze kleeft men best op alle belangrijke plaatsen waar veel werklui passeren: werfcontainer, agenda, deuren, '

Alarmsystemen en camerabewaking

Als derde groep zijn er de elektronische maatregelen: alarmsystemen en camerabewaking. Het toepassen van elektronische maatregelen mag zeker niet los worden gezien van organisatorische en bouwkundige maatregelen. Vooraleer te investeren in dure elektronische maatregelen is het noodzakelijk dat er een beveiligingscultuur in de onderneming aanwezig is. Op deze maatregelen wordt in een volgende Bouwkroniek-special over veiligheid en beveiliging dieper ingegaan.

Doe steeds melding

Meldingsmaatregelen moeten net als organisatorische maatregelen steeds toegepast worden. Hieronder wordt onder andere begrepen: het bevorderen en uitvoeren van sociale controle en het melden van onregelmatigheden (vermissingen, diefstallen en vandalisme). Incidenten en misdrijven moeten altijd gemeld worden aan de bevoegde politiediensten. Het is belangrijk een goede en gedetailleerde beschrijving van de feiten en het gestolen materiaal te geven. Dit gebeurt nog te vaak op een weinig uniforme manier. Daarom is er nu het registratieformulier: dit laat toe om een goede inventaris van het materiaal op te maken, én het materiaal voldoende gedetailleerd te beschrijven. Men doet er goed aan steeds elke vorm van diefstal en/of vandalisme aan te geven bij een politiebureau van de lokale politie, en dit, indien mogelijk, onmiddellijk.

Tegen diefstal te verzekeren goederen

Bij het belichten van het aspect diefstalverzekering moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bouwplaatsmachines, het materieel gebruikt op de bouwplaats, en de bouwmaterialen en de technische uitrustingen die verwerkt en blijvend aangebracht worden in het op te richten bouwwerk. Vanuit deze opdeling zullen de mogelijkheden tot verzekering besproken worden.

Onder bouwplaatsmachines verstaat men machines die op de bouwplaats gebruikt worden, maar die niet definitief in het op te richten bouwwerk geïntegreerd worden. Aangezien het machines betreft beschikken ze over een eigen aandrijving. Bouwplaatsmachines zijn o.m. torenkranen, zelfrijdende kranen, hoogwerkers, heftrucks, liften, dumpers, graaf/laadcombinaties, laadschoppen, bulldozers, scrapers, boorinstallaties, verdichters, pompen, compressoren, elektrogroepen, asfalteermachines, gips/chapespuitmachines, breekhamers en betonscharen.

De federale politie noteerde in de loop van 2013 meer dan 4.000 diefstallen op bouwplaatsen. Dat zijn er 11 per dag.

Bouwplaatsmaterieel betreft toestellen of constructies die op de bouwplaats gebruikt worden en niet definitief in het op te richten bouwwerk geïntegreerd worden. Bouwplaatsmaterieel omvat o.m. stellingen, stutten, bekistingen, leuningen, keten, loodsen, werfsanitair, silo's, bureaus, '

Onder 'bouwmaterialen en technische uitrustingen' verstaat men de bouwmaterialen en bouwelementen (ramen, beglazing, stenen, betonelementen, ') en de toestellen van technische uitrusting (sanitaire installaties, keukeninstallaties, centrale verwarming, luchtklimatisering, liften, ') die in het op te richten bouwwerk geïntegreerd worden om er deel van uit te maken. Zolang de voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken niet heeft plaats gevonden, blijft de aannemer eigenaar en aansprakelijk voor de reeds uitgevoerde werken. Hij draagt dus ook het risico diefstal tot aan de voorlopige oplevering.

Verzekeringen met diefstaldekking

Wat verzekeringen waarin een diefstaldekking kan opgenomen worden betreft, beperken we ons in dit artikel tot de basics. De verzekeringsmaatschappijen commercialiseren geen enkel verzekeringsproduct (polis) dat enkel de diefstal dekt. De dekking diefstal wordt ofwel aangeboden naast een aantal andere dekkingen, ofwel als optie bij een aantal andere dekkingen.

De verzekeringspolissen die een dekking diefstal kunnen voorzien, zijn de brandverzekeringspolis, de machinebreukpolis en de alle bouwplaatsrisico's-polis. Bij de hierboven vermelde categorie 'bouwplaatsmachines' wordt niet steeds in alle omstandigheden een diefstaldekking aangeboden. (Met dank voor de medewerking aan Bouwunie en Federale Verzekering) ' PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen