Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Welke taken kan de chauffeur van een zelfrijdende truck uitvoeren?

Gerelateerde onderwerpen :

,
Welke taken kan de chauffeur van  een zelfrijdende truck uitvoeren?

Het innovatieplatform voor de logistieke sector VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) begint met het project Value Added Trucking (VAT), opgebouwd rond zelfrijdende trucks. Hierbij focust men niet op de technologie, maar wel op de chauffeurs en welke administratieve en andere zinvolle taken ze kunnen uitvoeren terwijl hun truck zich in zelfrijdende modus bevindt. Het project richt zich op transportbedrijven, logistieke dienstverleners en verladers met een eigen vloot, maar ook op constructeurs met interesse in deze technologie en zelfs interimkantoren, omdat autonome voertuigen kunnen leiden tot een herkwalificatie van het takenpakket van een chauffeur. Voor dit project werkt het VIL samen met de Universiteit Hasselt, die zich heeft gespecialiseerd in vermoeidheidsonderzoek en -testen.

Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven te verhogen, voert het VIL in de eerste plaats collectieve onderzoeksprojecten uit. ?Collectief? betekent dat voor ieder projectidee een draagvlak moet gevonden worden: verschillende bedrijven moeten in het concept en de VIL-aanpak geloven. Tot 80% van deze projecten wordt gesubsidieerd.

In een eerste fase worden de administratieve processen en taken in een transportomgeving geïnventariseerd en geanalyseerd naar de mogelijkheid om ze in een mobiele omgeving uit te voeren. Vervolgens worden de randvoorwaarden (aanpassingen aan de cabine, ict-uitrusting, ...) die hiervoor nodig zijn in kaart gebracht. Ten slotte worden tijdens praktijktests een aantal concrete handelingen uitgevoerd in een rijdend voertuig, waarbij de passagiersstoel dienst doet als simulator voor een echt zelfrijdend voertuig.

Twee varianten

In dit project wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee varianten van zelfrijdende trucks die zich vandaag profileren. Zowel bij ?platooning? als bij autonoom rijdende trucks komt tijd vrij voor de chauffeur op het moment dat de verkeersomstandigheden toelaten om op automatische piloot te rijden. Platooning houdt in dat verschillende vrachtwagens achter elkaar in colonne rijden, waarbij de volgende voertuigen via wi-fi gekoppeld zijn aan het eerste voertuig. Een autonoom rijdende truck beweegt zich op basis van sensoren, camera?s en eventueel informatie vanuit een centraal verkeersplatform.

Verschillende landen en fabrikanten zijn reeds bezig met het testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg. Belangrijk uitgangspunt is de verwachting dat zelfrijdende voertuigen hun intrede zullen maken op de Europese en dus ook op de Vlaamse wegen tegen uiterlijk 2025 en waarschijnlijk zelfs vroeger. Het VIL-project biedt bedrijven de kans zich optimaal voor te bereiden op deze belangrijke (r)evolutie en er voordeel uit te halen. Tevens zal duidelijk worden welke meerwaarde de overheveling van administratieve of andere taken naar de cabine van een zelfrijdend voertuig creëert.

Transportrobots

Het gebruik van robots in de logistiek wordt de komende jaren prioritair om de competitiviteit en efficiëntie staande te houden. Vorig jaar startte het VIL al met het project Cobots in Logistics waar collaboratieve robots worden ingezet om eenvoudige logistieke taken uit te voeren onder het toezicht van een operator, zoals het plaatsen van een artikel in een doos. Het succes van dit project brengt het VIL ertoe een tweede project in het domein van Smart Logistics te lanceren. Transportrobots of Automated Guided Vehicles (AGV's) bieden immers heel wat potentieel.

De nieuwe generatie transportrobots is flexibel en compact, heeft geen impact op de infrastructuur en heeft zelfs soms een volledig autonoom lokalisatiesysteem aan boord. Dat betekent dat de robots in het magazijn goederen kunnen verplaatsen zonder extra hulpmiddelen en bij obstakels zelf alternatieve routes kunnen berekenen.

Magazijnoperaties

In dit project zal het VIL de nieuwigheden voor flexibele transportrobots onderzoeken en toetsen op hun praktische inzetbaarheid in magazijnoperaties. In een eerste fase zullen alle beschikbare robots met de potentiële toepassingsgebieden in kaart worden gebracht. Vervolgens zal bij de deelnemende bedrijven een doorlichting gebeuren van de mogelijke knelpunten en vereisten om de transportrobots in te zetten. Nadien volgen de praktijktest, een simulatie en een praktische validatie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Scania in de vloot van Jtd Trans

Eerste Scania in de vloot van Jtd Trans

Jonathan Devooght Trans heeft een eerste Scania opgenomen in zijn vloot. De 500S werd uitgerust met een compressor om droge cement te blazen.     Jonathan Devooght staat sinds vijf jaar aan het hoofd van het gelijknamige[…]

23/01/2021 | Scaniavrachtwagens
Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Eerste vijfassige Actros SLT ter wereld rijdt in België

Eerste vijfassige Actros SLT ter wereld rijdt in België

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Meer artikels