Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Wegenbouwsector kent al twee jaar een nooit eerder geziene inzinking'

Gerelateerde onderwerpen :

'Wegenbouwsector kent al twee jaar een nooit eerder geziene inzinking'

Investeren in wegenbouw en weginfrastructuur leidt tot een betere mobiliteit, een grotere wegveiligheid en een aangenamer levenskader. Hierbij kan het belang van overheidsinvesteringen niet genoeg worden benadrukt. Ze vormen immers een belangrijke stimulans voor de economische activiteit en de werkgelegenheid. Dat verklaarde Herman Dekempeneer, voorzitter van BFAW-Brabant, op vrijdagavond 13 november tijdens het jaarlijkse banket van de Brabantse wegenbouwers in Autoworld in Brussel.

Hij wees er echter tevens op dat zijn sector al ruim twee jaar een nooit eerder geziene inzinking kent. Een derde van het investeringsvolume is verdampt en er gingen al duizenden jobs verloren.

'De afname van het werkvolume veroorzaakt vandaag een belangrijke daling van de prijzen voor aanbestedingen. De huidige prijsniveaus zijn niet houdbaar en zijn gevaarlijk voor het voortbestaan van onze ondernemingen. Deze prijzen zullen overigens niet stijgen zolang de orderboekjes niet opnieuw hun normale niveau halen', beklemtoonde de voorzitter van BFAW-Brabant.

Die terugval heeft volgens hem vooral te maken met de financiële problemen van de gemeenten. Knippen in wegen- en rioleringswerken is immers het makkelijkst in een gespannen budgettaire situatie, met de bekende gevolgen.

'Sinds vorig jaar is de toestand van gemeentelijke investeringen niet geëvolueerd. De gemeenten hebben een enorme achterstand opgebouwd in het onderhoud van hun wegen. Ze krijgen van het federale of regionale niveau steeds meer informatie die ze niet aanmoedigt om hun wegen te onderhouden. Het zou erg fout zijn te geloven dat gemeenten geld zullen uitsparen door het onderhoud van hun wegen uit te stellen. Dat kost op jaarbasis zelfs 60 tot 90% meer', waarschuwde Herman Dekempeneer.

Brief van de burgemeesters

Hij verwees naar de recente brief van een vijftigtal burgemeesters waarin ze vragen om de Vlaamse en de federale regering tot de orde te roepen. Ze reageren tegen maatregelen van de centrale overheden die de lokale investeringscapaciteit nog meer zullen aantasten. Dergelijke maatregelen zullen volgens hem de onzekerheid over de middelen van de gemeenten nog meer voeden, terwijl de gemeentelijke investeringen zo al moeilijk weer op gang komen.

'Daarnaast daalden sinds 2012 ook de gewestelijke wegenkredieten. Tegen het terugkerende gebrek aan financiële middelen om hun wegen te onderhouden, moeten de aanbestedende diensten de staat van hun wegennetten wetenschappelijk bestuderen evenals de noodzakelijke middelen om deze wegennetten in goede staat te houden. Zo heeft de Service Public de Wallonie (SPW) in 2015 haar studie gepubliceerd. De middelen waarover hij beschikt, zijn minstens 40% lager dan de behoeften. Het Vlaamse Gewest rapporteert eveneens over de toestand van zijn wegen. Dat onderzoek moet absoluut uitgebreid worden tot de lokale wegen, die voor 50% van de openbare investeringen zorgen. Maatschappelijk is het trouwens de opdracht van de overheid om haar wegenpatrimonium op kwalitatieve en duurzame wijze te beheren', beklemtoonde de voorzitter van de Brabantse wegenbouwers.

Hij merkte op dat bedrijven zich intussen uit noodzaak hebben aangepast door personeelsafslanking, door maximaal in te zetten op efficiëntie, door organisatorische en technische veranderingen door te voeren, door verschuivingen in hun activiteiten, '

'De aanbestedende diensten die over financiële reserves of subsidies beschikken, moeten die aanspreken; dan zullen ze zeker uitstekende zaken doen. We pleiten in de eerste plaats voor een versnelde investering van de toegekende en beschikbare middelen', opperde Herman Dekempeneer.

Kilometerheffing

Hij kan op dit ogenblik alleen blij zijn met de kilometerheffing voor vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (mtm) van meer dan 3,5 ton vanaf 1 april 2016. Maar dan moeten de extra netto inkomsten voor de gewesten wel integraal gebruikt worden voor de wegen, want dat is van vitaal belang voor de sector.

'Ik stel vast dat de bodem bereikt is. Enkel een herstel van de budgetten kan leiden tot een structurele verbetering. Hoe realistisch dit is, laat ik in het midden. Maar waar een wil is, is een weg; waar een weg is, groeit de economie; en waar de economie groeit, groeit de welvaart', besloot de voorzitter van BFAW-Brabant.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels