Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Wees voorzichtig met voorspellingen op basis van projectie'

Gerelateerde onderwerpen :

'Wees voorzichtig met voorspellingen op basis van projectie'

 

'We hebben recht op klagen, maar niet op zagen. Het ons bekende verleden projecteren op de toekomst is overigens fout.' Dat verklaarde voorzitter van de Jongerenkamer van de Confederatie Bouw Limburg Joeri Haex tegenover de zowat 300 'bouwers aan de toekomst' die op vrijdag 13 maart het Feest van de Aannemer bijwoonden in Hangar 58 in het Domein van Bokrijk. Stand-up comedians Soe Nsuki en Thomas Smith zorgden voor de vrolijke noot, waarna Knappe Koppen en Nerveus voor de muzikale achtergrond zorgden tijdens het walking dinner.

'Het is mijn taak om samen met de nieuwe generatie naar de toekomst te kijken en ons hierop voor te bereiden. We worden geconfronteerd met een laagconjunctuur en zijn zowel in de bouw als in de wegenbouw dicht bij de grond geland. Budgetten gaan eraan en we blijven kampen met een hoge loonkost en de daarmee gepaard gaande oneerlijke concurrentie via detachering. We hebben echter wel recht op klagen, maar niet op zagen. De toekomst is immers vaak anders dan we voorspellen. Voorspellingen zijn meestal gebaseerd op projecties, waarbij we het ons bekende verleden projecteren op de toekomst, en dat is fout. Zo werd in de jaren zeventig van vorige eeuw voorspeld dat zowat iedereen met de komst van de computer zijn job zou verliezen. Tegen de eeuwwisseling zorgde die computer daarentegen zelfs voor een tekort aan arbeidskrachten. Daarnaast overheerste een tiental jaar geleden bij de aanvang van de economische recessie de stelling dat de bouwsector stabiel zou blijven omdat hij onmogelijk kan verplaatst worden naar lageloonlanden. De lageloonlanden zijn echter naar hier zijn gekomen. Maar ook dat probleem zal, weliswaar met heel wat schade, uiteindelijk worden achterhaald. Een beter controleproces en een betere regulering kun Woningen veranderen tien keer sneller dan vroeger. nen het tij keren', oppert Joeri Haex.

Volgens de voorzitter van de Limburgse Jongerenkamer moeten we inzien dat we niet alleen bouwen aan de toekomst met bv. nieuwe schoolinfrastructuur en flats, maar ook bouwen met en aan ons verleden. 'De vergrijzing laat zich zich van haar kleurige kant bekijken wanneer het de bouw van zorgcentra betreft, maar er is ook nog zoiets als herbestemming. Wat doen we met alles wat te groot en te duur is en waarin men niet meer gelooft' Ons openbaar patrimonium staat voorop, maar ook de herbestemming van onze stedelijke centra komt in de kijker. Dat is de jongste weken overigens erg aan de orde, want Uplace zou de omliggende kernen alle denkbare schade aandoen. Dat kan zo zijn, maar ik denk dat de online verkoop via het internet een veel groter effect heeft op de detailhandel die blijkbaar minder opvalt', meent hij.

Renovatielening

Renovatie wordt steeds belangrijker en was niet voor niets één van de grote thema's van Batibouw; woningen veranderen immers tien keer sneller dan vroeger. Bovendien kondigde de provincie Limburg zopas de Limburgse renovatielening aan. 'Men start met een rollend fonds voor woningrenovatie, waarmee men een bijkomend laagdrempelig consumentenkrediet van 30.000 ' mogelijk maakt bovenop de Vlaamse renovatielening van 10.000 '. Als Limburgers kunnen wij deze voorzet alleen maar toejuichen', glundert Joeri Haex.

Terwijl de zichtbare bouw beter, mooier en functioneler wordt, wint het onzichtbare volgens hem aan belang. Systemen voor verwarming, koeling, ventilatie en datacommunicatie worden steeds complexer en efficiënter. Terwijl sommige ontwikkelingen pijlsnel verlopen, duren andere echter langer dan verwacht. Energieneutraliteit is de uitdaging, alleszins vandaag nog.

'De energienormen zijn soms te performant, maar laat ons voorzichtig zijn met voorspellingen op basis van projectie. Als de opwarming zich morgen nog meer laat voelen en we het beste kunnen halen uit hernieuwbare energie is die renovatie in dat perspectief van minder belang en moet niet elk individu een onhaalbare investering doen in energieneutraliteit. De toekomst is op zijn minst boeiend te noemen', beseft de voorzitter van de Jongerenkamer van de Confederatie Bouw Limburg.

De transitie en de professionalisering worden ook in de eigen organisatie voortgezet, signaleert hij. 'Om de instroom van geëngageerde jonge bedrijfsleiders te stimuleren, hebben we de raad van bestuur bij de Jongerenkamer uitgebreid met twee nieuwe personen: Jan Folens, directeur van Betonac, en Steven Lisens, zaakvoerder bij Baldewijns. De doorstroming en verankering van leden van de Jongerenkamer was een ander werkpunt en in dit kader wordt de leeftijdsgrens bij de Jongerenkamer opgetrokken naar 42 jaar, waarbij men vanaf zijn 41ste automatisch wordt uitgenodigd op de bestuursvergadering van 41-Bouw. De twee werkgroepen zullen ook nauwer samenwerken bij allerhande activiteiten', verklaart Joeri Haex. Hij bedankt ook uitdrukkelijk Jan Haesevoets en de hele bestuursploeg van de 41 voor hun jonge geest en hun geloof in deze werking.

'Elke verandering biedt nieuwe kansen. Ik ben ervan overtuigd dat de Confederatie Bouw Limburg deze mogelijkheden positief zal benaderen en een voortrekkersrol zal spelen in het continue veranderingsproces. Ze moet voor kennisopbouw zorgen en de brug vormen met de academische wereld. Tijden veranderen en wanneer we niet ingrijpen, zullen we volgens het huidige groeipad binnen een vijftal jaar allemaal zowat 100.000 mails per jaar moeten verwerken. Tel daarbij de vele vergaderingen en overlegmomenten, waarmee we nu al vaak geconfronteerd worden, en je beseft dat het elke dag weer een beetje lastiger wordt om eenvoudig iets op eigen initiatief te ondernemen. Nochtans is het net dat waaraan u en ik in onze hypergesofisticeerde leefomgeving nood zullen hebben. Ook hier moeten we kunnen rekenen op het collectieve voordeel van deze organisatie. We moeten gewoon onbezorgd kunnen doen wat moet', oppert de voorzitter van de Limburgse Jongerenkamer.

Tot slot staat hij stil bij het recente overlijden van twee bouwers die generaties lang hun stempel hebben gedrukt op de Limburgse sector.

'Willy Knippenberg en Henri Keulen zijn ons zoals steeds te vroeg ontvallen. In naam van ons allen wensen we al hun naasten en kennissen veel sterkte en vooral veel goede herinneringen aan wie ze heeft gekend', besluit hij. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels