Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Weeg ook kwaliteit mee bij financiering van ziekenhuizen'

'Weeg ook kwaliteit mee bij financiering van ziekenhuizen'

Bij de financiering van ziekenhuizen moet ook de kwaliteit van de geleverde zorg meegewogen worden. Dat is het advies van prof. dr. Dominique Vandijck (UHasselt), Katia Debaetselier (ziekenhuiskoepel ICURO) en Peter Fontaine (AZ Delta) in een rapport dat eerder dit jaar gepubliceerd werd. De auteurs formuleren negen aanbevelingen voor het toekomstige financieringsbeleid van ziekenhuizen. 'We zullen in de zorg niet alleen méér moeten doen met minder middelen, maar we zullen dat ook (nog) beter moeten doen', klinkt het.

De ziekenhuissector is constant in beweging: het aantal ziekenhuisopnames daalt door de opmars van de ambulante zorg, de verwachtingen van de patiënt stijgen, de verblijfsduur wordt korter ' 'Daarnaast sijpelt de economische crisis steeds harder door. Besparingen en herstructureringen dringen zich op om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Iedereen in de sector beseft goed dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de stijgende uitgaven in de hand te houden', zeggen auteurs Dominique Vandijck, Katia Debaetselier en Peter Fontaine.

Maar door die opeenvolgende besparingen zijn de ziekenhuizen in een vicieuze cirkel terechtgekomen. 'Besparingen zetten aan tot meer prestaties waarmee ze de dalende inkomsten trachten te compenseren. Meer prestaties zorgen op hun beurt voor groeiende uitgaven en meer uitgaven leiden weer tot nieuwe besparingen.' Volgens de auteurs is het huidige financieringsmodel, waarbij artsen vergoed worden per prestatie en ziekenhuizen een budget krijgen, dan ook voorbijgestreefd. In hun rapport geven ze de aanzet voor een hervorming. 'We verkenden verschillende denksporen en toetsten die vervolgens breed af bij de mutualiteiten, artsensyndicaten en andere belangrijke partners in de sector. De kern van de oplossingen ligt tenslotte bij de artsen en ziekenhuizen op het terrein', stelt Peter Fontaine van AZ Delta.

Belonen

De rode draad doorheen de aanbevelingen is dat het 'nieuwe' financieringsmodel ziekenhuizen en zorgverleners moet stimuleren tot kwaliteitsvol en resultaatsgericht handelen. 'We moeten kwaliteit en patiëntveiligheid een structurele plaats geven in de ziekenhuiswerking en dus ook in de financiering. Het nieuwe financieringsmodel zal administratief eenvoudiger en minder prestatiegedreven moeten zijn', stelt Katia Debaetselier van ICURO, de koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners.

De experten pleiten onder andere voor een terugverdienmodel waarbij ziekenhuizen die investeren in maatregelen om het risico op complicaties te verminderen, financieel beloond worden. Daarnaast zou sterk(er) ingezet moeten worden op de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren (wachttijden voor de behandeling, het aantal valincidenten, het percentage patiënten met doorligwonden, '), op het gebruik en de periodieke opvolging ervan, op betere datakwaliteit en op de mogelijkheid van uitwisselbaarheid van medische gegevens, zonder bijkomende registratielast. 'Alle zorgprofessionals, niet enkel de ziekenhuizen, moeten ook positief geresponsabiliseerd worden om patiëntgegevens daadwerkelijk en volledig te registreren', zeggen de drie auteurs van het rapport.

Volgens het ICURO/UHasselt-rapport komt het er bij de hervorming van het financieringsmodel ook op aan om inefficiënte effecten te bannen. 'De toegankelijkheid van de zorg, de solidariteit, het (zorg)aanbod, de opleiding van zorgverleners, ' Dat zijn allemaal positieve aspecten die je moet behouden. Maar zwaktes ' o.m. het verschil in aanpak tussen zorgprofessionals, de vaak gebrekkige coördinatie tussen huisartsen en specialisten en feit dat er soms meer zorg wordt voorgeschreven dan nodig ' moeten weg', staat in het rapport.

Internationale trend

Met het voorstel om kwaliteit te verankeren in de ziekenhuisfinanciering sluit het rapport aan bij de internationale trend. 'Zo stelt Europa op dat vlak expliciete verwachtingen aan de lidstaten, met de rechten van de patiënt als uitgangspunt. Maar ook de zorgprofessionals zélf zijn steeds vaker vragende partij om kwaliteit te integreren in het erkennings- en financieringsbeleid', zegt prof. dr. Dominique Vandijck van de UHasselt. 'Sommige aanbevelingen zullen wellicht stof doen opwaaien, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze inhoud en met het grote draagvlak waarop we kunnen rekenen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het debat', zo besluiten de auteurs.

Je kan het rapport 'Kwaliteit structureel en duurzaam verankeren in de ziekenhuisfinanciering' integraal raadplegen en downloaden op http://icuro.be/documents/content/ICURO_QenF.pdf.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen