Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'We slaan een pagina om'

Gerelateerde onderwerpen :

'We slaan een pagina om'

Voor het netwerkevent met als thema 'Veranderen en Vernieuwen voor meer Welvaart en Welzijn' van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen was domein Vossenberg in Hooglede helemaal volgelopen. Ongeveer 600 aanwezigen keken vooral uit naar wat minister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois en de Vlaamse Confederatie Bouw aan nieuws te melden hadden. West-Vlaanderen blijkt eens te meer het buitenbeentje van de bouwsector.

Eric Vandewiele, de kersverse voorzitter van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen, opende met een boutade: 'It has been and still is a hard time for money, but tonight we turn the page. Het einde van de economische crisis voor bouw en vastgoed komt stilaan in zicht. We pikken relatief voorzichtig positieve signalen op, en hopen vanaf dit jaar weer een voorzichtige groei in goede banen te kunnen leiden. Sectoroverschrijdende innovatie is een must, willen we het goed blijven doen. Vorig jaar volgden niet minder dan 10.654 West-Vlaamse collega's en werknemers een opleiding of een infosessie, of woonden een event bij. Al bij al blijft de Confederatie Bouw West-Vlaanderen positief gestemd. In 2015 is nog sprake van een lichte krimp in de bouwproductie - vooral veroorzaakt door een sterke terugval in de bouw van nieuwe woningen. Maar in de periode daarna zal de nieuwbouw van woningen juist in hoge mate de heropleving van de sector bepalen. Volgens prognoses zullen andere sectoren meegroeien en voor hernieuwde activiteit zorgen.'

Tijdelijke afwijkingen

Gastvrouw Mieke Dupont mocht minister-resident van de Vlaamse regering Geert Bourgeois polsen over zijn visie omtrent huidige conjunctuur in de (West-)Vlaamse bouwsector. 'Net als Limburg kampt onze provincie met een stagnerende, licht krimpende bevolking die sterk veroudert. Niettegenstaande de budgettaire krapte wil de Vlaamse regering haar stempel van 'investeringsregering' blijven doordrukken. We houden een investeringspeil aan van 3,2 miljard ' in 2015. Het oorspronkelijk voorziene bedrag werd gekelderd door Eurostat dat oplegt dat alle pps-projecten ' bv. Scholen van Morgen - eenmalig worden geboekt, ook al worden de betalingen gespreid over 20 jaar. Om hieraan te verhelpen, zal aan voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker worden gevraagd dat in het stabiliteitspact dat zal worden onderschreven binnen de nieuwe eurozone tijdelijke afwijkingen zouden worden toegestaan voor investeringen in publieke gebouwen. Niet alle middelen zullen naar de Oosterweelverbinding gaan, ook de geplande West-Vlaamse projecten - nieuwe sluis Zeebrugge, verbinding Brugge-Gent, etc ' zullen uitgevoerd worden', aldus Bourgeois.

Vergunningen

Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw schetste de bouwconjunctuur. 'In 2014 is in Vlaanderen het aantal vergunningen voor nieuwe flats met 27% gestegen en voor nieuwe huizen met 22%. Voor West-Vlaanderen was de toename nog flagranter: + 51% voor nieuwe flats en + 57% voor nieuwe huizen. De hogere cijfers verbergen echter belangrijke schommelingen. In West-Vlaanderen piekte het aantal vergunningen voor nieuwe huizen in maart 2014 tot 995. Maar van mei tot en met augustus viel het aantal terug tot amper een 150-tal per maand. Voor nieuwe flats piekte het aantal vergunningen tot 1.371 in april vorig jaar. Daarna daalde het aantal vergunningen tot een 200-tal in juni en juli.'

Energie-eisen

'Uit deze cijfers blijkt dat West-Vlaanderen nog massaler heeft geanticipeerd dan andere provincies op het hogere maximaal E-peil en het verplicht aandeel hernieuwbare energie dat vanaf dit jaar in voege treden. Om die reden werden vergunningsaanvragen vervroegd ingediend. Nog meer dan in andere provincies hebben bouwbedrijven daardoor een reserve aan woningen opgebouwd waarvoor lagere energie-eisen gelden en die dus goedkoper zijn. Die gaan niet allemaal nu worden gebouwd. Nadat een vergunning is toegekend, kan daar nog minstens twee jaar gebruik van gemaakt worden.'

Positief voor de evolutie van de woningbouw is de zeer lage hypothecaire rentevoet. Recente prognoses geven bovendien aan dat het aantal gezinnen in West-Vlaanderen tegen 2030 zal stijgen met ongeveer 28.000. De woningvoorraad zal daardoor met evenveel eenheden moeten toenemen. Bovendien is er het stijgende succes van de verzekering gewaarborgd wonen, waardoor ontleners beschermd zijn tegen inkomensverlies. Maar een knelpunt blijft dat banken voor een hypothecaire lening 20% eigen inbreng vragen. De Vlaamse Confederatie Bouw wil dat de Vlaamse overheid de helft van deze inbreng dekt met een verzekering. Dit voorstel moet dit jaar in overleg met de banken en de Vlaamse overheid verder worden uitgewerkt.

Het vergunde volume voor niet-woongebouwen lag in West-Vlaanderen 34% hoger dan in 213. Dit heeft onder meer te maken met het belangrijk volume van schoolgebouwen dat werd gegund voor de uitvoering van het programma Scholen van Morgen. Tegelijk zijn in West-Vlaanderen een aantal grote ziekenhuizen in opbouw. De afwerking van deze projecten zal nog een paar jaar duren. Voorlopig is er echter geen uitzicht op programma's die daarna zullen komen, waardoor de bouwactiviteit op deze markt vanaf 2017 dreigt stil te vallen.

De markt van wegen- en infrastructuurwerken is in belangrijke mate het slachtoffer van de fors gedaalde investeringen van de gemeentes. In 2013 lag het aantal aanbestedingsberichten van de West-Vlaamse gemeenten 43% lager dan in het pre-electorale jaar 2011. In 2014 stegen ze opnieuw met 11%, zij het onvoldoende om de achteruitgang van 2011 tot 2013 goed te maken.

Op basis van de cijfers van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten zakt het investeringsbudget van de vier centrumsteden samen van 228 miljoen ' in 2014 naar 80 miljoen ' in 2019. De kleinere West-Vlaamse steden houden tijdens dezelfde periode 33 miljoen ' van 156 miljoen ' over. De Vlaamse Confederatie Bouw hoopt dat het Vlaamse Gewest zijn investeringsbudget minstens op peil houdt en liefst nog verhoogt. De voorbije jaren investeerde het Vlaamse Gewest voor alle provincies samen ongeveer 700 miljoen ' in wegeninfrastructuur. Als ook deze opdrachtgever het laat afweten, wordt het voor de wegenbouwers nog moeilijker.

Ruimte, zei u'

Volgens Marc Dillen zullen er tegen 2050 omzeggens geen bijkomende gronden bebouwd worden, in tegenstelling tot wat sommigen beweren. Alle bijkomende bebouwing wordt reeds voorzien in het huidige structuurplan voor wonen. 'De totale oppervlakte voor bewoning bedraagt in Vlaanderen 16% en kan tegen 2050 hoogstens 16,5 % bedragen. Uit een analyse van de bouwverordeningen van een aantal grote Vlaamse steden - goed voor één vierde van de totale Vlaamse bevolking -blijkt dat er in al deze steden verordeningen rond het beperken van de verdichting van kracht zijn. Ofwel door minimale voorwaarden voor splitsing op te leggen, ofwel door slechts splitsingen op te leggen bij woningen van meer dan 250 m². Een en ander belet niet dat er hier en daar nog wat 'verdichting' mogelijk is', aldus Dillen.

Digitalisering

Wie het over digitalisering in de bouw heeft, kan niet om BIM (Bouw Informatie Model) heen. In essentie betreft het een reeks van gegevens die in een centrale database worden verzameld, van bij de aanvang van het project tot en met de exploitatie. Net als 3D-printing en elektronisch aanbesteden nieuwe elektronische tools voor de aannemerswereld'

Vlaanderen doet het goed op het vlak van materialenbeleid. Zo wordt meer dan 90% van het bouw- en sloopafval hergebruikt. Vanaf 2016 wil Confederatie Bouw een traceersysteem opzetten om dit afval te volgen, van voor de sloping. Er komt een sloopinventaris, waarin bv. asbest zal worden geregistreerd. Deze sloopinventaris zou worden gebruikt om de meetstaat op te maken zodat men voor de aanvang van de werken de hoeveelheid aanwezige asbest kent. Zo kan gericht gesloopt worden. Pas na het verwijderen van het asbest kan de sloop starten. Tracemat zou operationeel worden in 2016. ' PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels