Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

We are different

De liefde van de Britten voor Europa is nooit groot geweest. Om te beginnen is het Verenigd Koninkrijk een eilandenstaat, die door de Noordzee van het Europese vasteland gescheiden is. Eeuwen geleden werden die eilanden vanuit het Europese vastland veroverd en gekoloniseerd, maar later ontwikkelde de eilandenstaat zich tot een zelfstandige natie die in de loop van de negentiende eeuw zelf een groot deel van de wereld koloniseerde: 'the British Empire'.

Mede aan de basis van dit succes lag de overwinning op Napoleon, die tweehonderd jaar geleden het Europese vasteland goed in zijn greep had, maar na een mislukte poging om ook Rusland te veroveren in Waterloo door een coalitie waarin de Britten een hoofdrol speelden in de pan gehakt werd. In Groot-Brittannië was toen de 'Industriële Revolutie' al op gang gekomen, die van het eilandenrijk een industriële grootmacht zou maken.

Het is niet zo dat de Britten geen regels kunnen verdragen. Maar het moeten wel Britse regels zijn.

Vlak vóór Napoleon had de eerste Franse Republiek het metriek stelsel ingevoerd ter vervanging van de (vele) oude systemen met ponden, ellen, voeten, duimen, enzovoort. Op het Europese vasteland werd het metriek stelsel snel overal aanvaard; maar de Britten, de grote overwinnaars van Napoleon, trokken er hun neus voor op. Dat hebben ze anderhalve eeuw volgehouden, tot ze vijftig jaar geleden merkten dat ze tot de laatste landen ter wereld behoorden die nog met oude (en niet erg praktische) maateenheden werkten.

Na honderdvijftig jaar toegeven dat Napoleon in één opzicht toch gelijk had, is een beetje pijnlijk; en ze beslisten dus het metriek systeem wel in te voeren, maar dan in een eenvoudigere en dus verbeterde vorm. Er zijn inderdaad metrieke eenheden die wij op school wel geleerd hebben, maar in de praktijk niet gebruiken, zoals de 'decameters' en de 'hectometers' of de 'decigram'. Dus wilden ze die in het Verenigd Koninkrijk gewoon niet invoeren, het leven is zo al ingewikkeld genoeg.

Het 'verbeterde' metriek stelsel zoals dat in Engeland werd ingevoerd, heeft slechts een beperkt aantal lengtematen: de meter, de kilometer en de millimeter. (Elke eenheid is precies duizend maal groter dan de vorige.) En bovendien behouden ze de 'mijl' in het wegverkeer en de 'pint' op café.

Dat heeft onverwachte gevolgen voor de bouwsector. De traditionele baksteen in 'imperial size' was 4 duim breed. Maar die wordt nu 'metric brick' genoemd en heeft officieel de afmetingen 215 mm x 102,5 mm x 65 mm. Hoe je op een bouwwerf halve millimeters meet, weten de Engelsen ook niet zo goed; maar het is de schuld van 'Europa', dat hen 'verplicht' heeft die vreemde millimeters te gebruiken. (Volgens de Canadese norm heeft een 'metric brick' zelfs een breedte van 102,56 millimeter')

Toch is het vaststellen van baksteenafmetingen volgens de Britse normen niet onmogelijk: je legt er 24 stenen achter elkaar, meet de totale lengte en deelt het resultaat door 24' (Je zou ook 10 stenen achter elkaar kunnen leggen zoals wij dat vroeger ook deden, maar delen door tien zijn de Britten nog niet gewoon en dat is dus nog te moeilijk.)

Aangezien ze geen voeten en duimen meer mogen gebruiken, maken de Britten nu hun bouwplannen in millimeters. Het is voor ons nogal vreemd als de lengte van een muur op een Brits bouwplan 5.487 millimeter gedraagt en de hoogte 2.478 mm. (Maar dat is hun schuld niet, het is de schuld van 'Europa'.)

Bouwen is in de regel iets voor 'plaatselijke' aannemers, maar het komt toch al eens voor dat een continentale aannemer een werk moet uitvoeren volgens een plan dat door een Brits architectenbureau is opgesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval met de werven van de 'Commonwealth War Graves Commission' die wereldwijd de Britse oorlogskerkhoven beheert. Plannen voor restauratie van Britse oorlogsmonumenten worden in London opgemaakt en moeten dan door aannemers in Ieper, aan de Somme of op Kreta worden uitgevoerd. En dat leidt (soms) tot vreemde vergissingen, zoals men ooit bij een uitbreiding van het Britse 'Talbot House' in Poperinge heeft mogen ervaren.

Bij die moeilijkheden gaat het overigens niet altijd over de maatvoering. Als de muur rond een oorlogskerkhof moet hersteld of herbouwd worden, schrijft de War Graves Commission in Londen steevast 'engineering bricks' voor, een baksteenspecificatie die buiten Groot-Brittannië volkomen onbekend is. Eén van de gevolgen is dat die kerkhofmuren vaak de beroemde 'tand des tijds' niet weerstaan omdat de gebruikte bakstenen (in de kleur 'English Red') niet vorstbestendig zijn. Vrijstaande muren zijn delicate constructies, en enig overleg met plaatselijke vakmensen zou dus wel lonend kunnen zijn'

Groot-Brittannië is het land waar de industriële revolutie begonnen is, en overleg met 'minder ontwikkelde' landen schijnt voor veel Britten nog altijd een beetje moeilijk. Wie met Britten over de Europese Unie spreekt, krijgt steevast een litanie te horen over de 'Brusselse' regelneverij. Het is niet zo dat de Britten geen regels kunnen verdragen. Maar het moeten wel Britse regels zijn en geen regels die door 'Brussels Bureaucrats' zijn opgesteld.

Klagen dat de Europese Unie aan regelneverij doet, is geen exclusief Britse specialiteit, maar wordt aldaar toch blijkbaar ernstiger genomen dan bij ons. En dat hebben de Britse politici onderschat toen ze op het idee kwamen over het Britse lidmaatschap een referendum te houden. Dat een volksraadpleging waarbij op een complexe vraag met een simpel 'ja' of 'nee' moet geantwoord worden geen goede manier is om politieke beslissingen te nemen, is algemeen bekend; maar de Britse politici zijn niet de enigen en ook niet de eersten die dat risico onderschatten.

ZANDER

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair