Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Waterstofimport is nodig om België klimaatneutraal te maken'

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
'Waterstofimport is nodig om België klimaatneutraal te maken'

(c) DEME

Om de uitdaging van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 aan te gaan, moeten we verder kijken dan onze eigen productie van hernieuwbare energie die we in het Belgische binnenland of offshore opwekken. De import van duurzame energie speelt daarbij een essentiële rol. De studie die de waterstofimportcoalitie – een samenwerking van DEME, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp,  Port of Zeebrugge (de twee havens die zopas hun fusie aankondigden) en WaterstofNet - onlangs bekendmaakte, besluit dat dit ook technisch en economisch haalbaar is.
De haalbaarheidsstudie is het eerste resultaat van de samenwerking van de bedrijven, ieder met zijn eigen specifieke en complementaire expertise en ervaring. Daarmee is de basis gelegd voor vervolgstappen, met o.a. testprojecten voor de levering van duurzame energie door middel van groene moleculen uit landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn aan de Belgische eindgebruiker.

Energietransitie

De klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot in België tegen 2050 met 80% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005 is een uitdaging van formaat en vereist een grootschalige overschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie. Waar halen we onze hernieuwbare energie vandaan? Hoe krijgen we groene energie op de meest betaalbare en betrouwbare manier daar waar en wanneer we ze nodig hebben? Het is voor de waterstofimportcoalitie duidelijk dat zon en wind dé hernieuwbare energiebronnen van de toekomst worden.
 
In België en West-Europa is er echter niet voldoende wind- of zonenergie aanwezig, terwijl andere regio’s in de wereld net zon- en windenergie in overvloed hebben. Om een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem te realiseren, zal de lokale productie van zon- en windenergie dan ook aangevuld moeten worden met aanvoer van een deel van de nodige hernieuwbare energie uit het buitenland. Moleculen kunnen als energiedrager fungeren om groene energie op een efficiënte manier te transporteren via pijpleidingen en schepen. Waterstof, als drager van hernieuwbare energie, speelt een belangrijke rol in de mix van oplossingen voor eindgebruikers.

Haalbaar

Ruim een jaar geleden bundelden zeven grote industriële spelers en publieke stakeholders hun krachten en expertise om samen de mogelijkheden voor import van groene waterstof in België te analyseren. De coalitie heeft een grootschalige industriële studie afgerond waarin de financiële, technische en regelgevende aspecten van de volledige waterstofimportketen - van productie in het buitenland tot levering via schepen en pijpleidingen naar en de distributie ervan in België - in kaart werd gebracht en die een basis biedt voor de verdere uitrol naar industriële toepassingen.
 
Na grondige analyse van alle elementen, concludeert de studie dat de import van deze vorm van hernieuwbare energie een noodzakelijke en haalbare oplossing is voor het toenemende tekort in West-Europa. Verschillende soorten van waterstof afgeleide dragers uit diverse bevoorradingsregio’s zullen tegen 2030-2035 kostencompetitieve hernieuwbare energie en grondstof kunnen leveren. De meest veelbelovende groene energiedragers zijn ammoniak, methanol en synthetisch methaan. Deze kunnen worden ingezet via bestaande transportmodi - als pijpleidingen en vooral maritiem transport - naar groeiende afzetmarkten, wat een snelle start stimuleert.
 
Volgens de studie zal deze invoer van duurzame energie door middel van groene waterstofdragers daarom een essentieel onderdeel worden van onze energievoorziening, als aanvulling op de duurzame transitie op basis van de binnenlands opgewekte energie. België beschikt over maritieme havens en uitgebreide pijplijninfrastructuur, is verbonden met de grote industriële clusters en heeft de capaciteit om in de eigen energiebehoefte én die van  omliggende landen te voorzien.
 
Nu de haalbaarheidsstudie is afgerond, willen de coalitiepartners vervolgstappen ondernemen. Ze gaan analyseren hoe ze de zeehavens kunnen klaarmaken voor de ontvangst van de waterstofdragers van de toekomst, strevend naar maximale synergie om onze nationale belangen te dienen. Er worden specifieke testprojecten opgezet waarbij ze de Vlaamse expertise en slagkracht inzake logistiek, industrie en technologie maximaal uitspelen ten dienste van de ontwikkeling van een duurzame economie en de klimaattransitie van onze eigen regio en een ruimer hinterland.
 
“Waterstof zal een doorslaggevende rol spelen in de energietransitie en de omslag naar een duurzame economie. Deze studie reikt belangrijke nieuwe inzichten aan voor de verdere uitrol van een waterstofeconomie en het verder terugdringen van de CO2-uitstoot. De volgende stap is een langetermijnstrategie uittekenen voor het importeren van waterstof”, zegt premier Alexander De Croo.
 
“Vlaanderen is in de ideale positie om in de waterstofeconomie een pioniersrol te spelen op Europees vlak. Het heeft de energiehubs Antwerpen en Zeebrugge, het heeft transportinfrastructuur, een uitgebreid netwerk van pijpleidingen naar die havens en naar Duitsland, en technologiebedrijven die erin actief zijn”, vult Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering, aan.
 
“België kan een leidende rol spelen in de groene waterstofeconomie. De resultaten van deze studie zijn een belangrijke stap in het realiseren van deze ambities. De combinatie van hernieuwbare energie met groene waterstof in de energievoorziening is volledig in lijn met DEME’s strategie voor decarbonisatie. We kijken uit naar de realisatie van groene waterstofprojecten, zowel in België als in het buitenland”, stelt Luc Vandenbulcke, CEO van DEME.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DEME wordt vanaf 30 juni beursgenoteerde onderneming

DEME wordt vanaf 30 juni beursgenoteerde onderneming

Bouwgroep CFE brengt op 30 juni alle activiteiten van zijn maritieme dochterbedrijf DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering) afzonderlijk naar de beurs. De aandeelhouders moeten een dag eerder hun goedkeuring geven aan de splitsing[…]

23/05/2022 | OndernemingenDEME
Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Heijmans neemt Dynniq Energy over

Heijmans neemt Dynniq Energy over

Meer artikels