Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Waterproblematiek Dentergem wordt aangepakt

Waterproblematiek Dentergem wordt aangepakt

© Provinciebestuur West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen heeft in de provincieraadzitting van 24 oktober beslist om werk te maken van een betere waterhuishouding in Dentergem. Aan de Speibeek, de Oude Mandelbeek en de Binnenbeek, starten werken om wateroverlast tegen te gaan. De kosten van deze werken worden geraamd op 509.019,50 € (zonder btw). De start van de werken is gepland op 1 maart 2020 en de opdracht zal 150 werkdagen in beslag nemen.
Aan de Speibeek en de Oude Mandelbeek deden zich in verleden vaak overstromingen voor omdat beide beken op dat punt samenkomen. Er was reeds een natuurlijk overstromingsgebied, maar dat zorgt momenteel voor een druk op de woningen langs de Speibeek. Enerzijds is langs de ene oever de beheerstrook in de tuinzones niet beschikbaar en overwoekerd en de andere oever ligt in het natuurlijke overstromingsgebied.

Keerwand

Er worden verschillende maatregelen genomen: in eerste instantie werd afgesproken met de bewoners om de beheerstrook vrij te maken en een passage te creëren. De oever zal versterkt worden met waterdichte betonnen keerelementen. Er zal gewerkt worden met L-vormige elementen die meteen zullen dienen als keerwand. De keerwand zal minstens boven het maaiveld uitsteken. Daarnaast komt er ook een betonnen brugelement waardoor de beheerstrook langs de Oude Mandelbeek opnieuw bereikt kan worden. Zo kan het onderhoud van de waterlopen volledig en praktischer verlopen.

Binnenbeek

Ook op de Binnenbeek zijn werken voorzien omdat de bestaande overwelvingen door het weiland onvoldoende afvoerende capaciteit hebben. De Binnenbeek zal daarom maximaal opengelegd worden en op een beperkt deel komt een nieuwe overwelving met betonnen kokerelementen. Een stuwelement met verval moet ervoor zorgen dat het doorvoerende debiet efficiënt gebeurt. Voor die werken verwierf de provincie vorig jaar reeds de gronden.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Techni-Mat gaat door!

Techni-Mat gaat door!

The Fair Experts bevestigt dat de vakbeurs Techni-Mat mag doorgaan. Een aantal weken geleden besliste de Nationale Veiligheidsraad dat beurzen sinds 1 september opnieuw mogen georganiseerd worden, zonder beperking op het absolute aantal[…]

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Meer artikels