Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wateroverlast aanpakken door bewust bouwen

Een toename van het overstromingsrisico met factor tien ten opzichte van nu. Dat staat ons te wachten volgens het klimaatrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) indien stranden en oevers niet gelijktijdig worden opgehoogd. Het bewustwordingsproces rond het thema water is bij Vlaamse architecten al een tijdje aan de gang. Om het overstromingsrisico te beperken en schade aan woningen en gebouwen te voorkomen, zal Vlaanderen in de toekomst immers zowel waterbewuster als -robuuster moeten bouwen.

De voorbije jaren kregen architecten een hoop nieuwe uitdagingen en verplichtingen met betrekking tot water te verwerken. Zo is het sinds de nieuwe gewestelijke verordening hemelwater (2013) verplicht om bij nieuwbouw, herbouw en uitbreidingen een systeem voor hemelwaterrecuperatie aan te leggen en het overtollige hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein. Om dat te stroomlijnen is bij de Vlaamse architectenorganisatie NAV al drie jaar een 'consulent waterbewust bouwen' aan de slag.

Volgens ir.-arch. Julie Alboort, consulent Waterbewust Bouwen bij NAV, staat Vlaanderen voor verschillende maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot water. 'Door de klimaatverandering en de toenemende verharde oppervlakte in Vlaanderen nemen overstromingsrisico's toe. Bovendien wordt drinkwater schaars. Dit brengt ook uitdagingen met zich voor de bouwsector', aldus Alboort.

De waterproblematiek leeft sterk onder architecten. Ontwerpers bekleden immers een belangrijke rol in de preventieve aanpak van overstromingen. NAV ontvangt veel vragen over de toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en de technische implementatie van infiltratiesystemen in bouwprojecten. In projecten probeert de consulent waterbewust bouwen meer duidelijkheid te scheppen, o.a. door stelselmatig referentieprojecten te bespreken vanuit het standpunt van de architect. Ook waterrobuust of overstromingsveilig bouwen is voor architecten relatief nieuwe materie. Het gaat dan om preventiemaatregelen zodat bij overstromingen schade aan gebouwen wordt voorkomen en beperkt.

'Waterbeheersing dient niet benaderd te worden als een 'noodzakelijk kwaad', maar als een randvoorwaarde of zelfs uitgangspunt in het ontwerp. Voor architecten is het belangrijk van bij het begin rekening te houden met de mogelijke impact van een project op het watersysteem. We mogen de waterproblematiek niet uit de weg gaan, maar moeten op zoek naar een creatieve manier om ruimte te geven aan water. Op die manier worden architecten uitgedaagd een efficiënt en duurzaam waterbeheer te integreren in hun ontwerp', concludeert Julie Alboort.

Kwetsbaar

In het Vlaamse Adaptatieplan (VAP) staan meer dan 70 maatregelen vermeld waarmee Vlaanderen zich wil voorbereiden op en weerbaar wil maken tegen klimaatverandering. De wetenschappelijke voorspelling is dat we gaan te maken krijgen met een temperatuurstijging, drogere zomers (met felle buien), nattere winters en een stijging van de zeespiegel. Bovendien is Vlaanderen erg kwetsbaar voor wateroverlast door de dichte bebouwing en de vele gebouwen in overstroombare gebieden.

Het project 'Consulent Waterbewust Bouwen' is, met steun van de Vlaamse overheid, al aan haar derde jaargang toe. Het project ondersteunt architecten via een helpdesk, informatieverspreiding en de organisatie van infosessies, cursussen en congressen. Daarnaast worden ook hulpmiddelen voor de sector ontwikkeld zoals rekenvoorbeelden en tools.

NAV organiseert eind deze maand drie infosessies i.v.m. infiltratiesystemen op het particulier en openbaar domein. Er zijn nog plaatsen beschikbaar op dinsdagavond 29 september in Edegem en op donderdagavond 1 oktober in Heusden-Zolder.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

De verplichte coronamaatregelen die momenteel van toepassing zijn in de bouwsector zijn gedateerd, stelt Bouwunie. De sectorvereniging vraagt om de strenge regels nog vóór het bouwverlof te evalueren en aan te passen zodat er vanaf[…]

15/06/2021 | Corona
Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd