Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan in Brussel worden heraangelegd

Gerelateerde onderwerpen :

,
Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan in Brussel worden heraangelegd

Zes jaar geleden kwam het ontwerp van de architectenbureaus Fortier en Polo voor de heraanleg van de Waterloolaan en de Gulden-Vlieslaan in Brussel als winnaar van een internatioinale architectuurwedstrijd uit de bus. Nu is de stedenbouwkundige vergunning toegekend en kunnen de werken beginnen. Het project wordt uitgevoerd door Beliris. Later staat ook nog de heraanleg van het Schuman- en het Koningsplein op het programma.

Een stuk van de Kleine Ring wordt omgevormd naar een stadsboulevard. Langs beide lanen komen op termijn 47 nieuwe bomen. De bovengrondse parkeerplaatsen worden geschrapt. Tussen het Louizaplein en de tunnelinrit ligt de nadruk op een ‘voorplein’ dat wordt afgeschermd via een dwarse as van gevel tot gevel zodat het voetgangersgebied zo groot mogelijk wordt. De trottoirs van de Waterloolaan zullen voortaan 8 m breed zijn.
 
Er wordt ook een fietsas gecreëerd via twee tweerichtingsfietspaden tot 4 m breed. Het gaat om de laatste schakel in de nieuwe fietsinrichtingen langs de Kleine Ring. Naast de aanpassingen aan de verkeersweg en het behoud van twee rijstroken tussen de Cliquet-rotonde en het Louizaplein op de Waterloolaan komt er ook een drinkwaterfontein.
 

 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels