Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Water in de openbare ruimte

Water in de openbare ruimte

De eerste vakbeurs in Nederland over klimaatbestendig inrichten van openbare ruimte heeft plaats in Expo Houten op 15 oktober. Op Water in de Openbare Ruimte worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen m.b.t. de klimaatbestendige stad getoond en besproken. Op de beurs kan je terecht voor innovatieve producten voor bestrating, platte daken, groenvoorzieningen, pleinen en hemelwaterafvoer en -opvang. In een aantal lezingen worden visies en maatregelen besproken die de waterveiligheid en de openbare ruimte verbeteren en die ervoor zorgen dat veiligheid en leefbaarheid elkaar versterken.

Het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte is, nu en in de toekomst, de belangrijkste taak van de stadsbestuurders. Grotere hoeveelheden regenwater, droogte, overstromingen door rivierwater of de zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen zorgen ervoor dat steden hun openbare ruimte klimaatbestendig moeten inrichten. Het niet of slecht opvangen en afvoeren van regenwater heeft al voor honderden miljoenen euro's schade gezorgd.

Water in de Openbare Ruimte biedt in Nederland voor het eerst een afgebakend podium voor iedereen die zich bezighoudt met zaken zoals wateropslag en infiltratie, openbare ruimte (ontwerp, aanleg, beheer, bestrating, groeninrichting, ondergronden), riolering (afvoer van hemelwater), waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers), deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton) en advies (landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus).

Samen met Waterforum worden tijdens de nieuwe vakbeurs Water in de Openbare Ruimte een aantal lezingen georganiseerd. Deskundigen in watermanagement geven hun visie op de jongste ontwikkelingen. Daarbij zal waterveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte in en rondom de klimaatbestendige stad steeds het uitgangspunt zijn.

Vanuit 'Tauw kijkt anders' zullen o.a. de klimaatactieve stad het onderwerp vormen. Eijkelkamp Agrisearch Equipment neemt de bezoeker mee in de wereld van sensordata (klimaatvoorspellend systeem en klimaatadaptievedrainage). Vernauwing en verstopping van de regenwaterriool is vaak de oorzaak van wateroverlast en schade.

Wiebe Bakker en Wietse Dijkstra van Waternet laten zien hoe Amsterdam inzet op slimme techniek en beter onderhoud om problemen en kosten vóór te zijn. Parklaan Landschapsarchitecten en Waterschap Vechtstromen tonen hoe, door inventief om te gaan met de actuele wateropgave, de unieke kans ontstond om het vervallen monumentale watersysteem uit 1745 een tweede leven te geven.

Vanaf 2016 mogen overheden, bedrijven en hun hoveniers niet langer onkruidbestrijdingsmiddelen inzetten op hun verhardingen. Dit is goed nieuws voor de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. CLM Onderzoek en Advies geeft tips voor betaalbaar en kwalitatief goed beheer van verhardingen zonder chemische middelen. Van Essen Instruments presenteert een pratijkcase 'Grondwatermetingen via telemetrie in de gemeente Heusden'. Het lezingenoverzicht wordt de komende weken nog aangevuld.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

DEME koopt Noors offshore installatieschip

DEME koopt Noors offshore installatieschip