Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Water in de openbare ruimte

Water in de openbare ruimte

De eerste vakbeurs in Nederland over klimaatbestendig inrichten van openbare ruimte heeft plaats in Expo Houten op 15 oktober. Op Water in de Openbare Ruimte worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen m.b.t. de klimaatbestendige stad getoond en besproken. Op de beurs kan je terecht voor innovatieve producten voor bestrating, platte daken, groenvoorzieningen, pleinen en hemelwaterafvoer en -opvang. In een aantal lezingen worden visies en maatregelen besproken die de waterveiligheid en de openbare ruimte verbeteren en die ervoor zorgen dat veiligheid en leefbaarheid elkaar versterken.

Het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte is, nu en in de toekomst, de belangrijkste taak van de stadsbestuurders. Grotere hoeveelheden regenwater, droogte, overstromingen door rivierwater of de zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen zorgen ervoor dat steden hun openbare ruimte klimaatbestendig moeten inrichten. Het niet of slecht opvangen en afvoeren van regenwater heeft al voor honderden miljoenen euro's schade gezorgd.

Water in de Openbare Ruimte biedt in Nederland voor het eerst een afgebakend podium voor iedereen die zich bezighoudt met zaken zoals wateropslag en infiltratie, openbare ruimte (ontwerp, aanleg, beheer, bestrating, groeninrichting, ondergronden), riolering (afvoer van hemelwater), waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers), deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton) en advies (landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus).

Samen met Waterforum worden tijdens de nieuwe vakbeurs Water in de Openbare Ruimte een aantal lezingen georganiseerd. Deskundigen in watermanagement geven hun visie op de jongste ontwikkelingen. Daarbij zal waterveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte in en rondom de klimaatbestendige stad steeds het uitgangspunt zijn.

Vanuit 'Tauw kijkt anders' zullen o.a. de klimaatactieve stad het onderwerp vormen. Eijkelkamp Agrisearch Equipment neemt de bezoeker mee in de wereld van sensordata (klimaatvoorspellend systeem en klimaatadaptievedrainage). Vernauwing en verstopping van de regenwaterriool is vaak de oorzaak van wateroverlast en schade.

Wiebe Bakker en Wietse Dijkstra van Waternet laten zien hoe Amsterdam inzet op slimme techniek en beter onderhoud om problemen en kosten vóór te zijn. Parklaan Landschapsarchitecten en Waterschap Vechtstromen tonen hoe, door inventief om te gaan met de actuele wateropgave, de unieke kans ontstond om het vervallen monumentale watersysteem uit 1745 een tweede leven te geven.

Vanaf 2016 mogen overheden, bedrijven en hun hoveniers niet langer onkruidbestrijdingsmiddelen inzetten op hun verhardingen. Dit is goed nieuws voor de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. CLM Onderzoek en Advies geeft tips voor betaalbaar en kwalitatief goed beheer van verhardingen zonder chemische middelen. Van Essen Instruments presenteert een pratijkcase 'Grondwatermetingen via telemetrie in de gemeente Heusden'. Het lezingenoverzicht wordt de komende weken nog aangevuld.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Aannemers kunnen geen bullshit meer verkopen"

"Aannemers kunnen geen bullshit meer verkopen"

De bouwsector is vandaag – op een paar positieve uitzonderingen na – nog heel klassiek in zijn communicatie. “Aannemers pakken vooral uit met wat ze in het verleden al gerealiseerd hebben, terwijl het ‘hoe’ en meer[…]

Hilti automatiseert boren in plafonds

Hilti automatiseert boren in plafonds

Pools universiteitsgebouw wint Brick Award

Pools universiteitsgebouw wint Brick Award

Genk krijgt nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal

Genk krijgt nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal