Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Publireportage

Accent: Wat zijn flexibele arbeidsvormen in een tijd waarin covid-19 verlammend werkt?

Gerelateerde onderwerpen :

,
Accent: Wat zijn flexibele arbeidsvormen in een tijd waarin covid-19 verlammend werkt?

De verlamming van covid-19 op de arbeidsmarkt en economie is reëel. De maatregelen die ons worden opgelegd door de overheid noodzaken ons op zoek te gaan naar alternatieven om onze activiteiten in het coronatijdperk up and running te houden. Geen evidentie nu de economische toestand meer dan ooit onzeker is en ondernemingen nood hebben aan de meest flexibele oplossingen. Maar wat zijn deze oplossingen en wat zijn de voordelen die ermee gepaard gaan? We zetten ze voor u op een rijtje.

• Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven taak of project

Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat u een medewerker aanwerft met een contract van bepaalde duur of voor het uitvoeren van een duidelijk omschreven taak of project. In dit geval weet u min of meer wat er u te wachten staat en weet u bij benadering wanneer de overeenkomst ten einde loopt. Deze optie biedt u transparantie, toch mag u ook enkele nadelen niet uit het oog verliezen: u kan niet zomaar eenzijdig en snel het contract beëindigen, de volledige administratie rust op uw onderneming en indien u na stopzetting opnieuw een contract van bepaalde duur wenst te geven, dan bent u aan beperkingen gebonden.

• Uitzendarbeid

Bij uitzendarbeid zijn de uitzendmedewerkers effectief medewerkers van het uitzendkantoor die bij u werken. Het uitzendkantoor neemt in dit geval de volledige administratie op zich, gaande van het sluiten van de arbeidsovereenkomst en de loonuitbetaling tot het afleveren van loonbrieven en vakantie-attesten. Bijgevolg een administratieve verademing voor uw bedrijf. Het ander – zoniet het grootste - voordeel van uitzendarbeid is de flexibiliteit waarmee uitzendmedewerkers kunnen ingezet worden. U kan week per week beslissen of u al dan niet een extra medewerker nodig heeft.

• Ondera anneming

Deze optie omvat dat een onderaannemer bepaalde taken voor u zal uitvoeren. Onderaanneming is een complexe materie die een aantal grote risico’s met zich meedraagt. Zonder hierin limitatief te zijn, kunt u hierbij bijvoorbeeld denken aan uw eindverantwoordelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever indien de onderaannemer de werken niet naar behoren uitvoert, hoofdelijke aansprakelijkheid, enzovoort. Daarnaast en niet onbelangrijk is dat de vooruitgang van uw activiteiten afhangt van de snelheid en correctheid waarmee de onderaannemer de werken uitvoert. Het voordeel hier is evenwel dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de administratieve opvolging van de tewerkstelling van het personeel van uw onderaannemer en dat deze instaat inzake de risico’s van ziekte, arbeidsongeval enzoverder.

• Payrolling

Eén van de meest flexibele arbeidsvormen is payrolling. Dit betekent dat u zelf instaat voor de werving en selectie van een nieuwe medewerker, doch dat u alle administratieve formaliteiten inzake tewerkstelling overlaat aan een derde partij. In dit geval heeft u de volledige controle over de persoon die bij u tewerkgesteld wordt, hoeft u zich geen zorgen te maken over de administratieve opvolging én belast u bijgevolg uw onderneming niet nog meer dan reeds het geval is. Dezelfde regels inzake uitzendarbeid zijn ook hier van toepassing.

 

BENIEUWD HOE ACCENT CONSTRUCT U KAN BIJSTAAN INZAKE FLEXIBELE ARBEIDSVORMEN?
Lees meer op www.accentjobs.be/payroll of neem contact met ons op via construct@accentjobs.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Quentin de Hemptinne naar Arcadis Belgium

Quentin de Hemptinne naar Arcadis Belgium

Quentin de Hemptinne (foto) is sinds 1 maart account leader voor Wallonië bij ontwerp- en consultancybureau Arcadis. Als industrieel ingenieur bouwkunde startte Quentin zijn loopbaan bij het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in[…]

10/04/2021 | ArcadisAWV
Gentse ondernemer ontwikkelt unieke datatool voor vastgoedsector

Gentse ondernemer ontwikkelt unieke datatool voor vastgoedsector

DUCO steunt De Rozenkrans met computers

DUCO steunt De Rozenkrans met computers

Festivalbouwer maakt nu unieke themaruimtes

Festivalbouwer maakt nu unieke themaruimtes

Meer artikels