Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wat staat er in uw eigen kleine lettertjes'

Gerelateerde onderwerpen :

Als u een offerte stuurt naar een gewone klant, dan is het een goede gewoonte om daar consequent een versie van uw factuurvoorwaarden bij te voegen. Bij een offerte in het kader van een overheidsopdracht doet u dat beter niet.

De kans is immers groot dat in uw eigen kleine lettertjes een aantal passages staan die in strijd zijn met de AAV en/of de bestekvoorwaarden. Is dat het geval, dan riskeert u dat een aanbestedende overheid ertoe besluit dat door bij uw offerte uw eigen verkoop- of aannemingsvoorwaarden toe te voegen uw offerte een voorbehoud bevat met betrekking tot de wetgeving op de overheidsopdrachten, bv. op het vlak van betaaltermijnen, de stilzwijgende verlenging en/of opzegging van het contract, e.d.

In bepaalde gevallen kunt u dan achteraf nog met succes argumenteren dat het niet de bedoeling was om van die 'dwingende regels' af te wijken. Als een inschrijver in zijn offerte echter op verschillende plaatsen expliciet verwijst naar zijn eigen bij de offerte gevoegde 'kleine lettertjes' en die toepasselijk verklaart, dan mag een aanbestedende overheid besluiten dat het niet vaststaat dat de inschrijver door het indienen van de offerte instemde met alle voorwaarden van het bestek en zich ertoe verbond de opdracht overeenkomstig de bestekregels uit te voeren. Er kan in zo'n geval integendeel toe besloten worden dat de inschrijver in zijn offerte afweek van de bestekvoorwaarden en de toepasselijke regelgeving, zeker als de aanbestedende overheid vaststelt dat het afwijkingen betreft van bepaalde essentiële bestekbepalingen zoals bv. prijs, de verbintenistermijn, e.d. (arrest van 30 januari 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Raad voor Vergunningsbetwistingen krijgt extra rechters

Raad voor Vergunningsbetwistingen krijgt extra rechters

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir wil het aantal rechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen verhogen van negen naar elf. De doorlooptijd van een procedure bij de Raad bedraagt vandaag vijftien maanden. Een grotere capaciteit zou[…]

Tips & Tricks van experten voor het indienen van de juiste prijzen

Tips & Tricks van experten voor het indienen van de juiste prijzen

Tips & Tricks van experten voor het ondertekenen van offertes

Tips & Tricks van experten voor het ondertekenen van offertes

Grondwettelijk Hof vernietigt bijkluswet

Grondwettelijk Hof vernietigt bijkluswet

Meer artikels