Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wat staat er in uw eigen kleine lettertjes'

Gerelateerde onderwerpen :

Als u een offerte stuurt naar een gewone klant, dan is het een goede gewoonte om daar consequent een versie van uw factuurvoorwaarden bij te voegen. Bij een offerte in het kader van een overheidsopdracht doet u dat beter niet.

De kans is immers groot dat in uw eigen kleine lettertjes een aantal passages staan die in strijd zijn met de AAV en/of de bestekvoorwaarden. Is dat het geval, dan riskeert u dat een aanbestedende overheid ertoe besluit dat door bij uw offerte uw eigen verkoop- of aannemingsvoorwaarden toe te voegen uw offerte een voorbehoud bevat met betrekking tot de wetgeving op de overheidsopdrachten, bv. op het vlak van betaaltermijnen, de stilzwijgende verlenging en/of opzegging van het contract, e.d.

In bepaalde gevallen kunt u dan achteraf nog met succes argumenteren dat het niet de bedoeling was om van die 'dwingende regels' af te wijken. Als een inschrijver in zijn offerte echter op verschillende plaatsen expliciet verwijst naar zijn eigen bij de offerte gevoegde 'kleine lettertjes' en die toepasselijk verklaart, dan mag een aanbestedende overheid besluiten dat het niet vaststaat dat de inschrijver door het indienen van de offerte instemde met alle voorwaarden van het bestek en zich ertoe verbond de opdracht overeenkomstig de bestekregels uit te voeren. Er kan in zo'n geval integendeel toe besloten worden dat de inschrijver in zijn offerte afweek van de bestekvoorwaarden en de toepasselijke regelgeving, zeker als de aanbestedende overheid vaststelt dat het afwijkingen betreft van bepaalde essentiële bestekbepalingen zoals bv. prijs, de verbintenistermijn, e.d. (arrest van 30 januari 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels