Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wat staat er in uw eigen kleine lettertjes'

Gerelateerde onderwerpen :

Als u een offerte stuurt naar een gewone klant, dan is het een goede gewoonte om daar consequent een versie van uw factuurvoorwaarden bij te voegen. Bij een offerte in het kader van een overheidsopdracht doet u dat beter niet.

De kans is immers groot dat in uw eigen kleine lettertjes een aantal passages staan die in strijd zijn met de AAV en/of de bestekvoorwaarden. Is dat het geval, dan riskeert u dat een aanbestedende overheid ertoe besluit dat door bij uw offerte uw eigen verkoop- of aannemingsvoorwaarden toe te voegen uw offerte een voorbehoud bevat met betrekking tot de wetgeving op de overheidsopdrachten, bv. op het vlak van betaaltermijnen, de stilzwijgende verlenging en/of opzegging van het contract, e.d.

In bepaalde gevallen kunt u dan achteraf nog met succes argumenteren dat het niet de bedoeling was om van die 'dwingende regels' af te wijken. Als een inschrijver in zijn offerte echter op verschillende plaatsen expliciet verwijst naar zijn eigen bij de offerte gevoegde 'kleine lettertjes' en die toepasselijk verklaart, dan mag een aanbestedende overheid besluiten dat het niet vaststaat dat de inschrijver door het indienen van de offerte instemde met alle voorwaarden van het bestek en zich ertoe verbond de opdracht overeenkomstig de bestekregels uit te voeren. Er kan in zo'n geval integendeel toe besloten worden dat de inschrijver in zijn offerte afweek van de bestekvoorwaarden en de toepasselijke regelgeving, zeker als de aanbestedende overheid vaststelt dat het afwijkingen betreft van bepaalde essentiële bestekbepalingen zoals bv. prijs, de verbintenistermijn, e.d. (arrest van 30 januari 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels