Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Warmtenet voor Slachthuissite?

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Warmtenet voor Slachthuissite?

Warmtenetten zijn ‘hot’, dat heeft ook de stad Antwerpen begrepen. In een nieuwe overeenkomst met Aquafin en Eandis wordt onderzocht of de waterzuiveringsinstallatie aan de Singel als warmtebron kan dienen voor de nieuwe wijk op de Slachthuissite.

Op dit moment worden de voorwaarden en de invullingsmogelijkheden voor de nieuwe wijk aan het voormalige slachthuis aan de Slachthuislaan uitgetekend. Ook in deze wijk wil het Antwerpse stadsbestuur bekijken of de nieuwe woningen en andere gebouwen op een warmtenet aangesloten kunnen worden. In de wijk Nieuw Zuid zag de stad al eerder de positieve effecten van een leefbare en energiezuinige wijk die zo weinig mogelijk bijdraagt tot de klimaatopwarming.

Warmtebron

Uit een haalbaarheidsstudie die de stad liet uitvoeren door de VITO blijkt dat de warmte voor het warmtenet op de Slachthuissite best opgewekt kan worden op de locatie van de naburige waterzuiveringsinstallatie. Het rioolwater van bijna 200.000 Antwerpenaars dat op die site gezuiverd wordt, heeft immers een hogere temperatuur dan gewoon oppervlaktewater. Dit rioolwater is afkomstig van bv. douches en afwasmachines. De restwarmte die dit water na zuivering nog bevat, kan met een warmtepomp op een hogere temperatuur gebracht worden, waarna deze warmte de bron kan zijn voor het warmtenet. Zo krijgt het warmtenet al een groot deel van de energie uit een duurzame bron.

Uniek in België

De eerste berekeningen tonen aan dat het hier om een uniek project in België gaat. Het is de eerste maal dat er zo’n groot potentieel aan warmte gewonnen zou kunnen worden uit gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Indien het systeem operationeel is voor de hele wijk zorgen warmtepompen met een totaalcapaciteit van 7 megawatt er mee voor dat de temperatuur van het warmtenet op peil blijft. Daardoor kan jaarlijks tot 4.000 ton CO2-uitstoot vermeden worden, wat gelijk is aan 0,5% van de uitstoot van alle Antwerpse woningen of de jaarlijkse uitstoot van 2.700 wagens.

“Antwerpen neemt ook op het vlak van duurzaamheid en groene energie het voortouw. Ik ben blij met deze grote stappen voorwaarts en in het bijzonder met het feit dat dit warmtenet niet uitsluitend voor nieuwe gebouwen gerealiseerd zou worden, maar dat er ook bekeken wordt of bestaande gebouwen, zoals die van Woonhaven, mee aangesloten kunnen worden”, stelt de Antwerpse schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud.

Fundamenten

Ook schepen van Stadsvernieuwing Rob Van de Velde is verheugd met de resultaten van de studie. “Samen met het inzetten op betaalbaar wonen wordt het warmtenet één van de fundamenten van het kwalitatieve stadsontwikkelingsproject dat we willen realiseren op de Slachthuissite. Als we er ook nog in slagen om de bestaande gebouwen en woningen aan te sluiten, betekent dit ook een verbetering voor de buurt”, luidt het.

De stad sluit nu met Aquafin, de uitbater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, en Eandis, de netbeheerder voor elektriciteit en aardgas, een overeenkomst om dit project tot in detail te onderzoeken en voort uit te werken.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voormalige elektriciteitscentrale in Luik wordt bedrijvenpark

Voormalige elektriciteitscentrale in Luik wordt bedrijvenpark

In de Luikse deelgemeente Bressoux opent tegen de zomer van 2021 een duurzaam bedrijvenpark. Het nieuwe kmo-park ‘Droixhe Business Parc’ wordt gebouwd op de terreinen van de voormalige elektriciteitscentrale van Engie Electrabel,[…]

Bouwsector verwacht sterkere groei en meer jobs

Bouwsector verwacht sterkere groei en meer jobs

Besix bouwt twee bruggen en een tunnel in Dubai

Besix bouwt twee bruggen en een tunnel in Dubai

Antwerpen start aanleg fietshelling Parkbrug

Antwerpen start aanleg fietshelling Parkbrug

Meer artikels